A Magyarországi Evangélikus Egyház állásfoglalása dobogószívű agyhalott szervdonorokból, a feltételezett beleegyezés elve alapján transzplantációs céllal történő szervkivételekkel, valamint az azt követő szervátültetések vonatkozásában

A Magyarországi Evangélikus Egyház állásfoglalása dobogószívű agyhalott szervdonorokból, a feltételezett beleegyezés elve alapján transzplantációs céllal történő szervkivételekkel, valamint az azt követő szervátültetések vonatkozásában

Az ember, ahogyan az élet, úgy a test felett sem rendelkezhet önkényesen, mert mindkettő a teremtő Isten ajándéka. A szolidaritás kultúrájának erősítése jegyében a Magyarországi Evangélikus Egyház a szerv- és szövetadományozást a felebarát iránti felelősség és szeretet kifejezésének tekinti, amennyiben az az adományozó személyes döntésén alapul, vagy az agyhalál állapotába került dobogó szívű haldokló előzetesen kinyilvánított saját, vagy hozzátartozói akaratának megfelel, valamint egy másik ember életét ellenszolgáltatások nélkül és szükségszerűen szolgálja.
Az agyhalál a haldoklás folyamatának visszafordíthatatlan pontját jelenti, amikor már csak a folyamat meghosszabbítására van lehetőség, de visszafordítására már nem. Ám az agyhalott ember szervei még szolgálhatják rászoruló betegek életben maradását és nemcsak saját, de egész családjuk életminőségének radikális javulását. Jézus mondja: „Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük."
Mt 7,12

 

Gáncs Péter elnök-püspökGáncs Péter elnök-püspök (képünkön), Fabiny Tamás püspök és Szemerei János püspök.
(Evangélikus Élet, 2005. okt. 23. / 70. évfolyam 43. szám 3. oldal)

 

Kákay István Dezső országos irodaigazgató, Magyarországi Evangélikus Egyház