Oktatás

 

Az Országos Vérellátó Szolgálat oktatási tevékenységben való közreműködése jogszabályi kötelezettség, melyet az alábbi joghely ír elő:
18/1998. (XII. 27.) EüM rendelet az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV törvény, 16/B. § (5) A szervadományozáshoz kapcsolódó oktatási tevékenységet az OVSZ koordinálja. Beiktatta: 12/2012. (VIII. 6.).

Az orvos továbbképzés, a szervdonációs tanfolyam célja a jogszabályoknak való megfelelés az 1997. évi CLIV. tv. 212. § (2) bekezdése alapján, miszerint az agyhalált megállapító orvosi bizottság tagjai az egészségügyi intézmény vezetője által erre a feladatra kijelölt, kellő gyakorlattal rendelkező és erre irányuló továbbképzésben részt vett szakorvosok lehetnek.

A Semmelweis Egyetem - Egészségtudományi Karon a 7. félévben szabadon választható kurzusként, felvehetik a levelezős hallgatók a Transzplantációs koordináció, mint az ápolás speciális területe című kurzust.

Az egészségügyi felsőoktatásban a magyarországi egészségtudományi karok ápoló képzésében változó óraszámban jelenik meg a transzplantációs koordináció. 2008 óta évente tartunk 1-1 előadást minden egészségtudományi karon lévő leendő szakembereknek, a hallgatók széles rétegét elérve ez által. Az oktatási program jó lehetőséget teremt a donáció, transzplantáció témakörében tájékozott szakember generáció felkészítésére.

Az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Védőnők Egyesülete (MAVE) 2008. augusztus 18-án együttműködési megállapodást kötött, amelynek célja az általános és középiskolában tanuló diákok minél szélesebb körű tájékoztatása, oktatása az agyhalál, szervdonáció és szervátültetés témakörökben.

Minden évben megszervezésre kerül a Transzplantációs koordináció, mint az ápolás speciális területe című szabadon választható egynapos szakdolgozói továbbképzés.

Középiskolai kortárs oktatási program keretein belül az OVSZ felkészíti az orvostan hallgatókat, hogy középiskolákban tartsanak felvilágosító előadásokat, annak érdekében, hogy a felnőtt élet küszöbén álló fiatalok, minél szélesebb körű tájékoztatásban részesüljenek az oktatáson keresztül az agyhalál, szervdonáció és szervátültetés témakörökben.