Középiskolai kortárs oktatási program

Letölthető anyagok:

Előadás (2024)
Igazolás iskolai előadásról - SZOE
Igazolás iskolai előadásról - BOE
Igazolás iskolai előadásról - DOE
Igazolás iskolai előadásról - POE

Oktatás előtti kérdőív
Oktatás utáni kérdőív
Részletes felkészítő dokumentum (2024)

 

 

Az alábbi linkekre kattintva közérthető információk érhetőek el  az agyhalálról, szervadományozásról és a szervátültetésről:

 

A programban résztvevő iskolák megkeresésénél kérjük az "Előadás (2024)" című dokumentum használatát. 

A megtartott előadások igazolásához a Budapesti Orvostanhallgatók Egyesülete képviseletében résztvevő előadóktól a "boe-igazolas prevencios ora" c. dokumentumot kérjük a transzplantacios.igazgatosag@ovsz.hu  címre vagy a +3613981177 fax számra visszaküldeni.

Az oktatás előtti kérdőívet az óra elején javasolt kitöltetni a diákokkal, míg az oktatás utáni kérdőív kitöltése két héttel a megtartott óra után ideális annak érdekében, hogy a családi beszélgetések gyakoriságát mérni tudjuk. A kitöltött "oktatas_elotti_kerdoiv" kérdőívet kérjük a Szervkoordinációs Iroda részére küldeni. Az "oktatás_utani_kerdoiv" online, az alábbi linken érhető el a tanulók számára: https://forms.gle/Mbbnj8Bq41BM6GuT7

Az OVSz feladata képzési program kidolgozása és a képzés megtartása évente legalább egy alkalommal.

Az orvostanhallgatók egyesülete gondoskodik a képzésben résztvevő medikusok beválasztásának feltételeiről, képzési programba való toborzásáról. Éves jelentést készít az OVSz részére a képzésben résztvevő medikusokról, a megvalósult képzési helyszínekről, időpontjukról, órákon részt vett diákok számáról, továbbá továbbítja az OVSz felé a kitöltött teszteket, vagy akár azok összesített eredményét, illetve szöveges beszámolót készít a tapasztalatokról, valamint javaslatokat fogalmaz meg a képzés fejlesztési igényeiről.
Az OVSz biztosítja a tájékoztató oktatást, az előadók felkészítő dokumentumait, az óra végi ellenőrző kérdés listát, valamint az ellenőrző tesztet, továbbá a képzés végén sikeres vizsga után kap felhatalmazást minden orvostanhallgató a képzési programban való részvételre.
Az állandó szakmai hátteret a helyi transzplantációs orvos csoportok támogatják. 
Az OVSz és a Debreceni Egyetem, mint két kezdeményező partner évente találkozó szervez a témában a további fejlesztések érdekében.

Képzési program:

  • Előadás módszertan: Prof. Dr. Uher Ferenc
  • Vérellátás, véradás – Dr. Nemes Nagy Zsuzsanna, OVSz, Közép-Magyarországi Regionális Vérellátó Központ
  • Agyhalál, szervadományozás, szervátültetés – Dr. Mihály Sándor, OVSz, Szervkoordinációs Iroda
  • Őssejt donáció és őssejt átültetés – Dr. Rajczy Katalin, OVSz, Magyar Őssejtdonor Regiszter

A kortárs oktatási program létrehozásáról:

Az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Védőnők Egyesülete (MAVE) 2008. augusztus 18-án együttműködési megállapodást kötött, 2008. szeptember 1-től december 31-ig meghatározott időszakra. A megállapodás tárgya szerint a MAVE tevékenyen bekapcsolódik és segítséget nyújt az OVSz-nek a szervdonációk számának növelése, valamint a transzplantációs tevékenység jelentőségének széleskörű megismertetése érdekében, az általános- és középiskolában tanuló diákok minél szélesebb körű tájékoztatásán, oktatásán keresztül az agyhalál, szervdonáció és szervátültetés témakörökben.

Az OVSz vállalta, hogy az együttműködés időtartama alatt 15 alkalommal tájékoztató előadást tart védőnők részére szervátültetésről és szervdonációról, elősegítve a szakemberek felkészülését az iskolai előadások megtartására. Elkészítette az oktatáshoz szükséges egységes előadói diasort, valamint az óra előtt és után kitöltésre javasolt kérdőívet a hatékonyság mérése céljából. Az ezzel kapcsolatos költségeket, valamint a szóróanyagok előállítási költségeit az OVSz vállalta. A 4 hónapra kötött megállapodás értelmében a Szervkoordinációs Iroda a MAVE tanévnyitó rendezvényén, valamint 18 megyei rendezvényen előadást tartott védőnőknek „Agyhalál, szervdonáció és szervátültetés témájában, általános- és középiskolai előadás tartására felkészítő dokumentum védőnők számára” címmel, elősegítve ezzel a szakemberek felkészülését az iskolai előadások megtartására.

Az iskolai felvilágosító program részleteinek kidolgozása éveket vett igénybe. Egyik első ezzel kapcsolatos hivatalos dokumentum 2010. október 21-én az OVSZ az egykori Nemzeti Erőforrás Minisztérium vezetőjének – Dr. Réthelyi Miklósnak küldött hivatalos levél, melyben felveti az oktatási javaslatát a témában, 18/1998. (XII. 27.) EüM rendelet az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV törvénynek a szerv- és szövetátültetésre, valamint –tárolásra és egyes kórszövettani vizsgálatokra vonatkozó rendelkezései végrehajtásáról

A szervkivételre vonatkozó minőségi és biztonsági követelmények

16/B. § (5) A szervadományozáshoz kapcsolódó oktatási tevékenységet az OVSZ koordinálja. Beiktatta: 12/2012. (VIII. 6.)
EMMI rendelet 6. §. Hatályos: 2012. VIII. 27-től (Magyar Közlöny 2012. évi 105. szám)

2013. február 26-án az OVSz levélben fordul Dr. Szócska Miklós Egészségügyért Felelős Államtitkárhoz, kezdeményezve középiskolákban az agyhalálról, szervadományozásról és szervátültetésről szóló alapismeretek terjesztését, hivatkozva 18/1998. (XII. 27.) EüM rendelet 16/B. § (5) és az eddigi eredményes szakmai felkészítő továbbképzéseikre.
2013. június 11-én megérkezik a válasz, melyben támogatását fejezi ki Emberi Erőforrás Minisztérium, Államtitkárság.

2013. május 6-7-én, a Magyar Transzplantációs Társaság Tiszafüredi munkaértekezletén Dr. Kovács Dávid (Debreceni Egyetem Sebészeti Intézet) és Dr. Asztalos László (Debreceni Egyetem Sebészeti Intézet) tájékoztatást ad a Magyar Orvostanhallgatók Egyesülete és a DEOEC közötti együttműködés megkezdéséről a témában. A program szakmai háttere új lendületet kap Dr. Nemes Balázs egyetemi docens vezetésével létrejött Transzplantációs Tanszék megalakulásával.


Képzések:

2013. november 29.

2014. március 21.

2016. november 16.

Helyszín: Semmelweis Egyetem - Nagyvárad téri Elméleti Tömb

Résztvevő hallgatók száma: 20 fő

2017. február 14.

Helyszín: Semmelweis Egyetem - I.sz. Belgyógyászati Klinika előadóterme

Résztvevő hallgatók száma: 17 fő

2017. október 10.

Helyszín: Semmelweis Egyetem - Elméleti Orvostudományi Központ

Résztvevő hallgatók száma: 9 fő

2019. március 20.

Helyszín: Semmelweis Egyetem - Nyelvi Kommunikációs Központ

Résztvevő hallgatók száma: 28 fő

2020. október 27. 

Online előadás

Résztvevő hallgatók száma: 48 fő

2021. szeptember 28.

Helyszín: Semmelweis Egyetem - Nyelvi Kommunikációs Központ

Résztvevő hallgatók száma: 24 fő

2023. március 8.

Helyszín: Semmelweis Egyetem - Nyelvi Kommunikációs Központ

Résztvevő hallgatók száma: 11 fő

2023. április 4.

Helyszín: Pécsi Tudományegyetem 

Résztvevő hallgatók száma: 22 fő

2023. április 17.

Helyszín: Debreceni Egyetem 

Résztvevő hallgatók száma: 41 fő

2023. április 26.

Helyszín: Szegedi Tudományegyetem 

Résztvevő hallgatók száma: 16 fő

2024. március 4.

Helyszín: Debreceni Egyetem 

Résztvevő hallgatók száma: 35 fő

2024. március 18.

Helyszín: Semmelweis Egyetem - Elméleti Orvostudományi Központ

Résztvevő hallgatók száma: 30 fő

2024. április 17.

Helyszín: Pécsi Tudományegyetem -(online előadás)

Résztvevő hallgatók száma: 17 fő

 

Vizsga időpontok és vizsgázók száma:

2016. december 13. - 6 fő
2016. december 19. - 8 fő

2017. március 23. - 7 fő
2017. március 24. - 1 fő
2017. november 15. - 3 fő

2019. április 23. - 2 fő
2019. április 30. - 4 fő

2020. november 10. - 1 fő
2020. november 13. - 2 fő
2020. november 18. - 3 fő
2020. november 20. - 1 fő

2022. január 25. - 2 fő
2022. január 26. - 2 fő
2022. január 27. - 2 fő
2022. február 9. - 2 fő

2023. április 3. - 1 fő
2023. május 2. - 1 fő
2023. május 3. - 1 fő
2023. május 8. - 4 fő
2023. május 10. - 1 fő
2023. május 11. - 4 fő
2023. május 16. - 1 fő
2023. május 17. - 1 fő
2023. május 23. - 4 fő
2023. május 24. - 1 fő
2023. május 31. - 4 fő
2023. június 7. - 2 fő
2023. június 8. - 2 fő
2023. június 12. - 3 fő

2024. március 18. - 6 fő
2024. április 16. - 3 fő
2024. április 22. - 5 fő
2024. április 29. - 6 fő
2024. május 6. - 3 fő