Semmelweis Egyetem - Egészségtudományi Kar

Intézmény: Semmelweis Egyetem, Egészségtudományi Kar
http://www.se-etk.hu
Tantárgyat meghirdető intézet: Ápolástudományi és Egészségpedagógiai Intézet
Hallgatói célcsoport: Ápoló szakirány, levelező tagozat

Tantárgy címe: Transzplantációs koordináció, mint az ápolás speciális területe

Óraadó tanár:  
Dr. Mihály Sándor
Tel.: +36-1-391-4574
Fax: +36-1-398-1177
E-mail: mihaly.sandor@ovsz.hu

A kurzusról:
Szabadon választható tantárgy
A program időzítése: 7. félév
Képzési idő: fél év
Számonkérés: gyakorlati jegy

Követelmény:
Részvétel az órákon
Önálló otthoni irodalom feldolgozás
Minimum megfelelt eredményű teszt (utolsó oktatási hét után)

Tantárgyi kód: EBVARMAP016A

Tematika:

 • A transzplantáció és koordináció története
 • Transzplantációs, immunológiai alapfogalmak
 • Szervdonációs és transzplantációs aktivitás Magyarországon és Európában
 • A donáció és szervátültetés jogi szabályozása, etikai kérdések
 • Az agyhalál megállapítása, filmvetítés
 • Az elhunyt szervdonor és a donorszervek minőségi értékelése
 • Donorgondozás az intenzív osztályon
 • Szervkivételi riadók szervezése
  • Országos koordináció
  • Indulás a szervkivételre
  • Szervkivételi eszközök, csekklista
  • Érkezés a szervkivétel helyszínére, mit kell ellenőrizni?
  • A szervkivétel koordinációja, kapcsolattartás az országos koordinátorral
  • A szervkivétel dokumentációja a helyszínen
  • Szervperfúzió
  • A szervek tárolása
  • A szervkivétel utáni teendők

Kötelező irodalom:

Ajánlott irodalom:

 • Perner F, Petrányi Gy. Szervátültetés. Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2013: 465-471. ISBN 978 963 226 416 5
 • Dr. Mihály S, Egyed-Varga A, Holtzinger E, Kara K, Dr. Ezer E, Dr. Szedlák B, Dr. Smudla A, Dr. Nacsa J, Dr. Matusovits A: Magyarországi intenzív osztályok szervdonációval kapcsolatos személyi és tárgyi feltételei. Orvosi Hetilap, 2018. 159. évfolyam, 33: 1360-1367.
 • https://akademiai.com/doi/pdf/10.1556/650.2018.31139
 • Dr. Mihály S. (2018) Az Országos Vérellátó Szolgálat szerepe a szervdonációs és transzplantációs gyakorlatban. FOCUS Medicinae, XIX. évfolyam, 4: 11-13.
 • Mihály S. (2014) A szervdonáció kérdésköre a szervező szemével. FOCUS Medicinae, XVI. évfolyam, 16: 14-20.
 • Ökrös I. (2014) A szervdonáció kérdésköre a klinikus szemével. FOCUS Medicinae, XVI. évfolyam, 16: 21-25.
 • European Committee (Partial Agreement) on Organ Transplantation (CD-P-TO): Guide to the quality and safety of organs for transplantation. 6th Edition. 2016.
 • https://register.edqm.eu/freepub

Előadások:

Videók:

Az agyhalálról

Szervadományozásról

Tájékoztatás a szervadományozásról

A szervátültetésről

 

Kiadványok:

http://www.ovsz.hu/oco/lakossagi-tajekoztato
http://www.ovsz.hu/oco/egyhazak