Semmelweis Egyetem - ÁOK képzés

Intézmény: Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar
https://semmelweis.hu/aok/

Tantárgy címe: Transzplantáció – donor és recipiens oldaláról

Óraadó tanár:  
Dr. Mihály Sándor
Tel.: +36-1-391-4574
Fax: +36-1-398-1177
E-mail: mihaly.sandor@ovsz.hu

Kreditértéke: 2 kredit
Teljes óraszám: 14 x 90 perc
Tantárgy típusa: szabadon választható
Tanév: 2023/2024 tanév I. félév
Tantárgy kódja: Neptun-rendszerben megadott tantárgykód
Tantárgyfelelős neve: Dr. Szijártó Attila
Oktatási szervezeti egység: Sebészeti, Transzplantációs és Gasztroenterológiai Klinika
Beosztása: Klinikaigazgató

A tantárgy oktatásának célkitűzése, helye a képzések kurrikulumában:
A szervátültetés egy folyamatosan fejlődő, az utóbbi években számos izgalmas innovációs eljárással bővülő területe az orvostudománynak. A „Transzplantáció – donor és recipiens oldaláról” ismerteti a hallgatókkal a szervátültetés medicináját a mellkasi és hasi szervek transzplantációjának alapjaitól az aktuális kérdéseket is magában foglalva, a legújabb fejlesztésekig. A tárgy bemutatja a hallgatóknak részletesen a szervdonációt, a szervek útját, a háttérben álló koordinációs munkát mind Magyarországon, mind Európában.

A tárgy oktatásának helye:
Sebészeti, Transzplantációs és Gasztroenterológiai Klinika
1082 Budapest, Üllői út 78 (Előadóterem)

A tárgy sikeres elvégzése milyen kompetenciák megszerzését eredményezi:
Klinikai gondolkodásmód szélesítése, transzplantációs ismeretek szélesítése, modern innovációra vonatkozó tudásismeretek, értelmiségi léttel kapcsolatos attitűdök fejlesztése, társadalmi felelősségvállalás, prevenció és edukáció, skills and knowledge.

A kurzus megindításának hallgatói létszámfeltételei: 10
A kurzusra történő jelentkezés módja: A Neptun-rendszerben történő jelentkezés útján, az általános szabályok szerint.

Tematika:

 • A szervadományozás és átültetés története
 • Alapfogalmak a szervadományozás és átültetés területén
 • A donáció és szervátültetés jogi szabályozása, etikai kérdések
 • Az agyhalál fogalma és megállapítása
 • Potenciális szervdonorok felismerése
 • Szervdonációs minőségbiztosítási program
 • Az elhunyt szervdonor és a donorszervek minőségi értékelése
 • Donorgondozás az intenzív osztályon
 • Szervdonációs koordináció
 • Nemzeti Szervdonációs Regiszter és Eurotransplant
 • Donordata
 • Nemzetközi szervcsere az Eurotransplantban
 • Szervdonációs és transzplantációs aktivitás Magyarországon és Európában

Kötelező irodalom:

Ajánlott irodalom:

Előadások:

 1. A szervadományozás és átültetés története
 2. Alapfogalmak a szervadományozás és átültetés területén
 3. A szervdonáció és szervátültetés jogi szabályozása, etikai kérdések
 4. Az agyhalál megállapítása
 5. Potenciális szervdonorok felismerése
 6. Az elhunyt szervdonor és a donorszervek értékelése
 7. A donorgondozás alapelvei
 8. Szervkivételi riadók szervezése
 9. Nemzetközi szervcsere az Eurotransplantban
 10. Szervdonációs és transzplantációs programok Magyarországon és Európában
 11. Elhunyt potenciális szervdonorok hozzátartozóival történő kommunikáció

Videók:

Az agyhalálról
Szervadományozásról
Tájékoztatás a szervadományozásról
A szervátültetésről

Kiadványok:

http://www.ovsz.hu/oco/lakossagi-tajekoztato
http://www.ovsz.hu/oco/egyhazak