Gyakori kérdések

Mit jelent egyedi azonosítóm mellett a Transzplantálható kifejezés?
A recipiens aktuálisan kiválasztható a szervtranszplantációs riadók során.

Mit jelent egyedi azonosítóm mellett a Nem transzplantálható kifejezés?
A recipiens szerepel ugyan a szervtranszplantációs várólistán, és aktuális állapota nem befolyásolja a várólistán eltöltött idő számítását, de aktuálisan nem kiválasztható szervtranszplantációs riadó során.
Ennek oka lehetnek:

  • különböző betegségek, amelyek átmeneti alkalmatlanságot jelentenek,
  • vagy vese transzplantációs várólistán, új beteg várólistára helyezésekor a regisztrálást követően kerül sor a HLA szövettipizálási és ellenanyagszűrési vizsgálatok elvégzésére. Amíg ezek a kivizsgálások folyamatban vannak, addig nem kerülhet kiválasztásra a recipiens a várólistán. Ennek időtartama a második mintavételtől számítva kb. 1-1,5 hónap.

Milyen karakterekből tevődik össze egyedi azonosítóm?
Az egyedi azonosító összetétele:
1. karakter: H, mint Hungary, tehát Magyarország,
2-6. karakter: véletlenszerűen generált számkód, így a szám nagysága nem utal a várólistára való felkerülés időpontjára.

Hol tudom ellenőrizni, hogy szerepelek a szerv transzplantációs várólistán?
Az Országos Vérellátó Szolgálat honlapján a magyar egyedi azonosítószám alapján tud keresni, ami véletlenszerűen generált számkód, így a szám nagysága nem utal a várólistára felkerülés időpontjára.

Ki jogosult arra, hogy felkerülhessen a transzplantációs várólistára?
A magyar kötelező társadalombiztosítási rendszer nem állampolgársági alapon szerveződik, így a beteg állampolgársága nem releváns tényező. Az egyetlen megítélési szempont a beteg biztosítási jogviszonya. A hatályos magyar jogszabályok alapján (1997. évi LXXXIII. tv. 20.§. 5.c.) a nem magyar biztosított személyek, akik valamely egyezményes ország biztosítottjai, kizárólag az illetékes teherviselő külföldi biztosító engedélyével kerülhetnek várólistára. A szerv-várólista nem nemzeti, hanem nemzetközi, s a nemzetközi várólistára kerülésnek nem magyar devizában felmerülő többletköltségei vannak, ill. a nemzetközi szervprogramon belülről érkező szerveknek további nemzetközi költségei vannak. A nemzetközi várólistára kerülés a magyar biztosítottak számára sem automatizmus, a 340/2013. (IX.25) Kormányrendelet szabályai szerinti engedélyeztetési eljárás kötelező az ő esetükben is.

Jogosultsággal kapcsolatban felmerülő kérdéseivel forduljon a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, Nemzetközi Kapcsolatok és Jogviszony Nyilvántartási Főosztályhoz az alábbi e-mail címen: nemzetk(kukac)neak(pont)gov(pont)hu.

Hogyan találhatom meg könnyebben egyedi azonosítómat a transzplantációs várólistán?
Amennyiben szerepel a transzplantációs várólistán, státuszát úgy tudja könnyebben ellenőrizni, ha a CTRL+F billentyűkombinációt megnyomja, ekkor megjelenik egy kereső felület, ahol megadja az egyedi azonosítóját, entert üt, ezzel automatikusan a talált sor eredményét adja ki.

Elvesztettem egyedi azonosítómat, hogyan tudom újra ellenőrizni a várólistán való szereplésem tényét?
Személyazonosító adatainak ismeretében újra el tudjuk küldeni egyedi azonosítóját az Önt várólistára helyező Transzplantációs Bizottságnak. A Transzplantációs Bizottság átadja Önnek személyesen vagy zárt borítékban a kezelőorvosának.

Miért kell kitöltenem a Beleegyező nyilatkozatot?
Adatkezelési hozzájárulási nyilatkozatok kitöltése vált szükségessé az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 Rendelete értelmében a transzplantációs várólisták alapján nyújtható egészségügyi szolgáltatások tekintetében, mind a szervre váró recipiensek, mind a szervet adományozó élődonorok részéről.
A hozzájárulás kiterjed a várólistára helyezés, a várólistán tartás, a transzplantációra történő kiválasztás, a várólistáról történő levétel, és a transzplantáció utáni gondozás és követés során kezelt személyes és egészségügyi adatokra, valamint az élődonornak történő kivizsgálás, donornyilvántartásba vétel, szervkivétel utáni gondozás és követés során kezelt személyes és egészségügyi adatokra. A nyilatkozattal ezen adatok kezelésére jogosítja fel az illetékes Transzplantációs Bizottságot, az Eurotransplant Nemzetközi Szervcsere Szervezetet, az Országos Vérellátó Szolgálatot és az ellátást nyújtó transzplantációs központot.

Hova kell visszaküldenem a Beleegyező nyilatkozatot?

A kitöltött nyomtatványt az Országos Vérellátó Szolgálat Központi Várólista Iroda címére kell visszaküldeni.
Cím: 1113 Budapest, Karolina út 19-21.