ÁROP 1.2.1-08/A-2008-0001 "Államreform Operatív Program"

Indítás dátuma: 
2009. 11. 01.

A projekt az Európai Unió támogatásával,
az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Államreform Operatív Program (ÁROP) -1.2.1-08/A-2008-0001
"Az Egyes államigazgatási intézmények szervezetfejlesztése elnevezésű támogatási konstrukció részeként az ÁNTSZ és az OVSZ szervezetfejlesztése"

Projekt neve: Államreform Operatív Program (ÁROP) -1.2.1-08/A-2008-0001
„Az Egyes államigazgatási intézmények szervezetfejlesztése elnevezésű támogatási konstrukció részeként az ÁNTSZ és az OVSZ szervezetfejlesztése”

Projekt leírás: A projekt célja az állami feladatok hatékony ellátása, az államreform keretében megkezdett szervezeti átalakítások véghezvitele, a finanszírozhatóság és a működési, gazdálkodáshatékonyság megteremtése az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) és az Országos Vérellátó Szolgálat (OVSZ) tevékenységének átvilágítása, ez alapján javaslatok kidolgozása, valamint a szervezeti struktúra és a belső folyamatok eredményorientálújraszervezése. Megvizsgálandó, hogy a hatékony gazdálkodás megvalósítható-e egyéb gazdálkodási forma bevezetésével, illetőleg feladatok kiszervezésével.A projekt részletes leírása

ÁNTSZ

Tevékenységét a közegészségügy, egészségfejlesztés, egészségügyi igazgatás területén állampolgárbarát, bizalmi elvi alapon működő, felügyeleti jellegű hatóságként kívánja végezni úgy, hogy vertikálisan és horizontálisan is lefedje a jogszabályokban rábízott területeket, egyúttal megfeleljen az EU tagsággal járó elvárásoknak.

A szervezetnél az elmúlt években jelentős átalakítás kezdődött el mind az EU-s normáknak, mind a változó nemzetközi és hazai népegészségügyi- járványügyi és egészségügyi szolgáltatókörnyezetnek való megfelelés érdekében. A projekt e folyamat támogatását, a feladatok, az erőforrások (ide értve humán, anyagi, információ), a szervezet és működés közötti megfelelő összhang és korszerűbb szervezeti felépítés és vezetésirányítási rendszer kialakítását teszi lehetővé.

 • gyorsabb és pontosabb döntések támogatása az egészség kockázatok leküzdése területén
 • a szervezet működési költségeinek csökkentése
 • megfelelés a nemzetközi elvárásoknak, pl. az egészségkockázatok (fertőzések, járványokszennyezések, mérgezések, bio-terrorizmus stb.) felismerése és az ellenük való védekezéterén

A fenti szükségletek alapján az alábbi eredmények születnek:

 • a belső erőforrások jobb kihasználása
 • hatékonyabb együttműködési képesség a társhatóságokkal, egészségügyi szolgáltatókkal
 • pontosabb szakmai döntés előkészítés pl. az adatszolgáltatás egyszerűsítése által
 • eredményesebb csatlakozás a nemzetközi feladatokat ellátó szakmai hálózatokhoz.

OVSZ

Ahhoz, hogy az Országos Vérellátó Szolgálat a sürgősségnek, az akut ellátási kötelezettségnek maradéktalanul eleget tudjon tenni, azaz az életmentő beavatkozások vérigényét soron kívül ki tudja elégíteni, fel kell tárni a szervezetrendszer hatékonysági tartalékait, és semlegesíteni kell azokat a kockázatokat, veszélygócokat, melyek a biztonságos vérellátást veszélyeztethetik. Az OrszágoaVérellátó Szolgálat gazdálkodásának és likviditás megőrzésének vonatkozásában a legnagyobb veszélyt a kórházak tartozása jelenti, amelynek mértéke emelkedik és a működőképesség fenntartásában lényeges kockázatot képez. Semlegesíteni kell azokat a kockázatokatveszélygócokat, melyek a biztonságos vérellátást veszélyeztethetik.

A projekt keretében az alábbi területekre vonatkozó feltárást, elemzést, és javaslatok kidolgozásákell elvégezni:

 1. az ellátott feladatok köre, mértéke és szabályozottsága
 2. a feladatellátás módja a munkafolyamatok elemzése és az esetlegesen közöttük lévő párhuzamosságok megszüntetése
 3. szervezeti, munkavégzési struktúra
 4. ingatlan, tárgyi és személyi kapacitások
 5. gazdálkodási, finanszírozási rendszer

Továbbá a projekt részét képezi az elkészülő javaslatokban megfogalmazott szervezet-fejlesztéslépések megvalósításának, a szervezeti struktúra és a belső folyamatok újraszervezésének a
támogatása.

Legfőbb célok és hatások az ÁNTSZ szervezetfejlesztése terén

 • egy szakmai és gazdasági értelemben is hatékony intézmény kialakítása, ennek érdekében a
 • megfelelőn összhang megteremtése az ÁNTSZ feladatai, erőforrásai (ide értve humánanyagi, információ) szervezete és működése között.
 • az egészségügyi, közegészségügy-járványügyi biztonság szükséges és elégséges mértékű biztosítása, a lakosság egészségi állapotának javulása érdekében hatékonysági tartalékok feltárása, az erőforrásoknak a szükséges feladatokra való koncentrálása, méretgazdaságosleghatékonyabb intézményi struktúra kialakítása.
 • hatékony belső ügymenet, megalapozott döntések, javuló probléma-megoldó képességügyfélbarát szolgáltatás.

Legfőbb célok és hatások az OVSZ szervezetfejlesztése terén

 • A biztonságos vérellátás fenntarthatóságának biztosítása, azaz az Országos Vérellátó Szolgálat a sürgősségnek, az akut ellátási kötelezettségnek eleget tudjon tenni, az életmentő beavatkozások vérigényét soron kívül ki tudja elégíteni. Ennek érdekében fel kell tárni ésemlegesíteni azokat a kockázatokat, veszélygócokat, melyek a biztonságos vérellátásveszélyeztethetik.
 • Olyan gazdaságilag hatékonyan működő szervezetrendszer kialakítása, amely úgy igazodik az ellátandó feladatokhoz, hogy olyan szervezeti tartalékokkal is rendelkezik, melyek a vérellátás biztonsága érdekében szükségesek.
 • A gazdálkodási folyamatok, az „üzemvitel” vizsgálata, értékelése és az ezzel szorokapcsolatban álló finanszírozási feltételekre vonatkozó javaslatok megfogalmazása.
 • Az infrastrukturális feltételek meglétének elemzése az európai uniós direktívák illetve a GMP (helyes gyártási gyakorlat – a gyógyszergyártás alapelveinek betartása a vérkészítmények előállításának teljes folyamata során) megvalósításához.
 • A projekt eredményeként a megszületett javaslatok alapján a megújult intézmények hatékonyabb módon és magasabb színvonalon nyújtott közszolgáltatásokat biztosítanak.

Kedvezményezett: Országos Vérellátó Szolgálat
Székhely: Budapest, 1113. Karolina út 19-21.
Telefon: 372 – 4100
Fax: 372 – 4189
Web: www.ovsz.hu

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
Székhely: 1097 Budapest, Gyáli út 2-6.
Telefon: 476-1100
Fax: 476-1390
Web: www.antsz.hu

A projekt teljes költségvetése: 98 655 310 Ft.

Közreműködő Szervezet: VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht.
Székhely: 1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32.
Telefon: 224-3100
Fax: 224-3105
Email: vati@vati.hu
Web: www.vati.hu

E-mail: nfu@nfu.gov.hu
Web: www.nfu.hu

Irányító Hatóság: Közigazgatási Reform Programok Irányító Hatósága
Web: www.nfu.hu/krpih