Szakmai dokumentumok

Súlyos transzfúziós szövődmények bejelentése

A 3/2005. (II. 10.) EüM rendelet az emberi vér és vérkomponensek gyűjtésére, vizsgálatára, feldolgozására, tárolására és elosztására vonatkozó minőségi és biztonsági előírásokról, valamint ezek egyes technikai követelményeiről
10. § (1) A bejelentő intézmény értesíti az országos tisztifőorvost, valamint az OVSZ főigazgatóját a vérrel és vérkomponensek gyűjtésével, vizsgálatával, előállításával, tárolásával és kiadásával kapcsolatos bármely súlyos káros eseményről, amely befolyásolhatja a vér és vérkomponensek minőségét és biztonságát, valamint bármely súlyos szövődményről, amelyet a transzfúzió során vagy azt követően észleltek, és amely a vér vagy vérkomponensek minőségére, illetve biztonságára vezethető vissza.
(3) Az (1) bekezdés szerinti bejelentéseket követően az országos tisztifőorvos megteszi a szükséges intézkedéseket.
(4) Az OVSZ főigazgatója intézkedik az (1) bekezdés szerinti vér és vérkomponensek teljes körű és igazolható visszahívásáról.
(5) Az OVSZ a tárgyévet követő év június 30-ig éves jelentést nyújt be az Európai Unió Bizottság adatgyűjtő felületén.

 

A jogszabályi követelményeknek megfelelve az Országos Vérellátó Szolgálat az alábbi eljárásrendet teszi közzé:
VIR-01_A07_SOP_VO1: Súlyos transzfúziós szövődmények jelentésének rendje (az OVSz „Hemovigilancia” című minőségügyi eljárásának melléklete)

Jelentési rend

A bejelentéshez szükséges letölthető formanyomtatványok:

Súlyos szövődmény jegyzőkönyv
Gyanított súlyos szövődmény sürgősségi bejelentése
Súlyos szövődmény megerősítése