Jelenlegi hely

Nemzeti Szerv- és Szövetdonációs Tiltakozások Regisztere

2020. február 1-től az Országos Vérellátó Szolgálat működteti a Nemzeti Szerv-és Szövetdonációs Tiltakozások Regiszterét, amelyet ezt megelőzően a Nemzeti Népegészségügyi Központ működtetett Országos Transzplantációs Nyilvántartás néven. Ebben a regiszterben történik a szerv és szövetdonációval kapcsolatos egyéni tiltakozások nyilvántartása. Minden szerv- és szövetkivételt megelőzően kötelező a nyilvántartásban ellenőrizni, hogy az elhunyt szerepel-e a tiltakozók között. Írásos tiltakozó nyilatkozat hiányában az elhunyt beleegyezését kell vélelmezni.

A Nemzeti Szerv- és Szövetdonációs Tiltakozások Regisztere (továbbiakban NSZTR) azon személyek adatait tartja nyilván, akik életükben tiltakozó nyilatkozatot tesznek arról, hogy haláluk után testükből szerveiket és szöveteiket eltávolítsák, és hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adataik ezzel kapcsolatban az országos számítógépes adatbázisba bekerüljenek. A 18/1998 EüM rendelet alapján a tiltakozó nyilatkozat megtételéhez a betegek háziorvosuk közreműködését is kérhetik. Ebben az esetben az NSZTR a további tájékoztatás érdekében mindkét féllel felveszi írásban a kapcsolatot.

A tiltakozó nyilatkozat (közokirat vagy magánokirat) megküldésével egyidejűleg a számítógépes nyilvántartásba vételhez írásban is hozzá kell járulnia a nyilatkozó személynek.

Országos Vérellátó Szolgálat
Nemzeti Szerv- és Szövetdonációs Tiltakozások Regisztere (NSZTR)
1113 Budapest, Karolina út 19-21.
Telefon: 06 1 372 4471
Fax: 06 1 372 4470
E-mail: nsztr@ovsz.hu
Honlap: www.ovsz.hu/oco/nsztr

A tiltakozó nyilatkozat személyesen történő átadása és átvétele, valamint lakossági tájékozódás érdekében az alábbi nyitvatartási időt biztosítjuk:

Nemzeti Szerv- és Szövetdonációs Tiltakozások Regisztere (NSZTR)
1113 Budapest, Karolina út 19-21.

Hétfőtől Csütörtökig: 8:00 – 15:30
Pénteken: 8:00 – 13:00

Postai küldemény esetén kérjük, hogy írja rá a borítékra, hogy 

Országos Vérellátó Szolgálat
Nemzeti Szerv- és Szövetdonációs Tiltakozások Regisztere

Tiltakozó nyilatkozat (szerv-, szövetátültetéssel kapcsolatosan) - Magyar: 

Tiltakozó nyilatkozat (szerv-, szövetátültetéssel kapcsolatosan) - Magyar-Angol: 

Hozzájáruló nyilatkozat személyes adatok kezeléséhez és az NSZTR-be történő nyilvántartásba vételéhez (szerv-, szövetátültetéssel kapcsolatosan): 

Tiltakozó nyilatkozat visszavonása (szerv-, szövetátültetéssel kapcsolatosan): 

Tiltakozó nyilatkozat megtétele a 18/1998. (XII. 27.) EüM rendelet alapján

9. § (1) Ha a tiltakozó nyilatkozat megtétele az Eütv. 211. §-a (1) bekezdésében meghatározott közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban történik, azt a beteg
a) személyesen,
b) ajánlott postai küldeményként, vagy
c) háziorvosa közreműködésével
juttathatja el az NSZTR részére, az e rendelet 4. számú mellékletének a) pontja szerinti nyilatkozattal (a továbbiakban: hozzájáruló nyilatkozat) együtt. A beteg a hozzájáruló nyilatkozat kitöltésével egyezik bele az NSZTR-be történő nyilvántartásba vételbe, valamint személyes adatainak kezelésébe.
(2) A tiltakozó nyilatkozatnak az NSZTR-be történő felvétele nem feltétele a tiltakozás érvényességének.
(3) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti esetben a háziorvos a tiltakozó nyilatkozatot, valamint a hozzájáruló nyilatkozatot 3 munkanapon belül ajánlott postai küldeményként továbbítja az NSZTR részére. Erről a beteg egészségügyi dokumentációjában feljegyzést készít.
(4) A beteg a tiltakozó nyilatkozatot formai kötöttség nélkül visszavonhatja. Az NSZTR-be felvett nyilatkozat visszavonása azonban a nyilatkozatnak az NSZTR-ből való törlésével válik érvényessé.
(5) Az NSZTR-ből való törlést a beteg
a) személyesen az NSZTR-nél,
b) az NSZTR-hez címzett ajánlott postai küldeményként, vagy
c) háziorvosánál
kezdeményezheti.
(6) Az (5) bekezdés a) pontja szerinti esetben a beteg személyi igazolványának bemutatásával igazolja személyazonosságát, és kitölti a 4. számú melléklet b) pontja szerinti nyomtatványt, amelyet az NSZTR munkatársa átad a beteg részére.
(7) Az (5) bekezdés c) pontja szerinti esetben a beteg háziorvosa tölti ki a 4. számú melléklet b) pontja szerinti nyomtatványt, amelyet 3 munkanapon belül ajánlott postai küldeményként továbbít az NSZTR részére. Erről a beteg egészségügyi dokumentációjában feljegyzést készít.
10. § (1) Az ajánlott postai küldemény formájában a hozzájáruló nyilatkozattal együtt beérkezett tiltakozó nyilatkozat az érkezéstől számított három munkanapon belül kerül rögzítésre az NSZTR-be. Az NSZTR-be rögzítés a bejegyzés időpontjától érvényes.
(2) Az NSZTR a hozzájáruló nyilatkozatot és a beérkezés időpontját tartalmazza, valamint gondoskodik az Eütv. 211. §-ában meghatározott teljes bizonyító erejű magánokirat, illetve közokirat megőrzéséről.
(3) A tiltakozó nyilatkozat visszavonása esetén a tiltakozó nyilatkozatot az NSZTR-ből haladéktalanul törölni kell.
(4) Az NSZTR a beérkezés időpontjától számított tíz munkanapon belül a tiltakozó nyilatkozat nyilvántartásba vételéről, illetőleg törléséről értesíti a beteget, illetve - a 9. § (1) bekezdés c) pontja és (7) bekezdése szerinti esetben - a háziorvost is.
(5) Az NSZTR adatait az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény rendelkezései szerint kell kezelni. Az egyes betegekre vonatkozó adatok csak a kijelölt egészségügyi dolgozó számára hozzáférhetőek.