Szervdonációhoz kapcsolódó szövetkivétel

A 323/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint az Országos Vérellátó Szolgálat „szervdonáció és szervdonációhoz kapcsolódó szövetdonáció szervezésével összefüggő koordinációs tevékenységet végez.”
Az Európai Parlament és a Tanács 2004/23/EK IRÁNYELVE (2004. március 31.) határozza meg az emberi szövetek és sejtek adományozására, gyűjtésére, vizsgálatára, feldolgozására, megőrzésére, tárolására és elosztására vonatkozó minőségi és biztonsági előírásokat, a teljes tevékenységi láncot illetően, melynek a hazai jogszabályokba történő implementációja 2008-ban történt meg.

Szövetdonáció a Magyarországon hatályos törvények, rendeletek alapján történhet. Ehhez nyújt segítséget az alábbi jogszabályi összefoglaló:

Szövetdonációval kapcsolatos jogszabályok összefoglalója.pdf

Eljárásrend NSZTR lekérdezésről kijelölt egészségügyi dolgozók részére - szövetdonáció.pdf

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a szerv- és szövetátültetésre, valamint -tárolásra és egyes kórszövettani vizsgálatokra vonatkozó rendelkezései végrehajtásáról szóló 18/1998. (XII. 27.) EüM rendelet 15/D. § paragrafusa értelmében az Országos Tisztifőorvos Hivatal nyilvántartást tesz közzé a szövet- és sejtbankokról. 

A nyilvántartás a www.antsz.hu oldalon elérhető ezen a linken.

Az egészségügyi szolgáltatók működési engedélynek kereső felülete az alábbi linken elérhető: www.antsz.hu/euszolg

Guide to the quality and safety of tissues and cells for human application - 3rd Edition https://www.edqm.eu/freepub  (a dokumentum a linkre kattintva letölthető)