Bemutatkozunk

 

close

Energetikai korszerűsítés előkészítése az Országos Vérellátó Szolgálatnál oldalra mutató hiperhivatkozás

A COVID-dal kapcsolatos személyi költségek OVSz oldalra mutató hiperhivatkozás

RRF-8.0.0-2021-00012 - XXI. századi OVSz előkészítési projekt oldalra mutató hiperhivatkozás

Az OVSz szervezete és feladatai

Bemutatkozik az Országos Vérellátó Szolgálat: (Kattintson a képre a videó megnyitásához!)

Az Országos Vérellátó Szolgálat (OVSz) több átalakítás után, jelenlegi szervezeti formájában 2000. július 1-jén jött létre, működését a 323/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet szabályozza. A szolgálat öt regionális központ köré szerveződő területi vérellátókból áll, az irányító központ (OVSzK) Budapesten található.

Az Országos Vérellátó Szolgálat

 • az ország egész területén – állami feladatként – biztosítja a vérellátás tervezését, szervezését és az egészségügyi intézmények vérkészítményekkel való ellátását. 
 • ellátja az összes magyarországi szervkivételi riadó és az Eurotransplantból érkező szervfelajánlások központi szervezését, és a kapcsolódó mentési feladatokat.
 • a Központi Várólista Iroda útján működteti a Központi Várólistát.
 • működteti a Magyar Őssejtdonor Regisztert, amely magába foglalja az őssejtdonorok nyilvántartását, valamint a legalkalmasabb donor kiválasztását. 
 • szűrővizsgálatokat és transzplantációs immungenetikai vizsgálatokat végez
Vérellátás, vérgazdálkodás, transzfuziológia

Az OVSz egyik kiemelt feladata a nemzeti vérkészlet és az azzal való gazdálkodás felügyelete, a vérgyűjtés és a vérkészítmény elosztás vonatkozásában országos logisztikai és információs hálózat, központi diszpécser szolgálat működtetése, továbbá a szakorvosok, szakasszisztensek, transzfúzió felelősök részére a transzfuziológia minden szakterületére kiterjedő oktatások és továbbképzések szervezése illetve megtartása.

Az OVSz vérellátási feladatának hatékony ellátása érdekében a következő tevékenységeket végzi:

 • donorok toborzása
 • vérgyűjtések szervezése a Magyar Vöröskereszttel együttműködve
 • donorok kivizsgálása
 • a vér levétele és kivizsgálása
 • a teljes vér részekre bontásával vérkészítmények előállítása és ellenőrzése
 • a vérkészítmények tárolása és készlet-nyilvántartása
 • a vérkészítmények kiadása, továbbá a vérkészítmények – ide értve a plazmafeldolgozó gyáraknak átadott plazma alapanyag – felhasználásának nyomon követése

Az OVSz a betegellátás transzfuziológiai feladatainak ellátása során az alábbi feladatokat látja el:

 • járó- és fekvőbetegek vércsoport-vizsgálata és ellenanyagszűrése
 • a betegek számára kompatibilis vérkészítmény kiválasztása
 • közreműködés a transzfúziós szövődmények kivizsgálásában
 • a várandósok  immunhematológiai szűrése és gondozása
 • az újszülöttek immunhematológiai vizsgálata
 • közreműködés a veleszületett vérzékenységben szenvedők kezelésében és gondozásában

Szintén az OVSz feladata a vérellátással és a transzfuziológiai szolgáltatásokkal összefüggő módszertani levelek, szakmai standardok, protokollok kiadása, adatgyűjtés, elemzés és adatértékelés.
 

Minőségbiztosítás

Az OVSz mind a vérellátási-, mind a transzfuziológiai feladatok ellátása során a Szabályos Gyógyszergyártás Irányelveinek (GMP) megfelelő minőségügyi rendszert működtet, aminek elsődleges célja a véradó és a transzfundált beteg egészségének védelme. Előbbiek érdekében a vércsoport meghatározásánál és a fertőző betegségek szűrővizsgálatakor, továbbá a vérfeldolgozási technológia során mindig a nemzetközi elvárásoknak megfelelő módszerek kerülnek alkalmazásra.

Mind a vérellátók, mind az OVSZ Központ laboratóriumai évente többször vesznek részt belső és külső körkontrollokban, ezzel is biztosítva a magas színvonalú szakmai tevékenységet. A rendszer hatásos és megbízható működését a felügyelő hatóság (OGYEI) rendszeresen ellenőrizi, és ennek alapján gyógyszergyártási engedélyt ad ki.

Az OVSz főigazgatójának minőségpolitikai nyilatkozata tartalmazza mindazokat az alapelveket és célokat, amelyet az OVSZ vezetése kitűzött, és amellyel minden munkatársa azonosul a munkája során.

Az OVSz minőségbiztosítási tevékenységéről az alábbi oldalon olvashat bővebben.

Szervdonáció

Az OVSz Transzplantációs Igazgatóságán belül működő Szervkoordinációs Iroda alapvető feladata a 323/2006. (XII.23.) Kormányrendelet alapján a magyarországi szerv- és szövetdonációk szervezése, valamint a nemzetközi szervcserék lebonyolítása. A szervdonációs folyamat központi irányítója az országos koordinátor, a szervkivételeken pedig a szervkivételi koordinátorok segítik az orvoscsoportok munkáját. A koordinátori struktúra kulcsfontosságú alappillérét adja a Kórházi Koordinátori Hálózat, jelenleg 21 intézményben, ún. kórházi koordinátorok együttműködésével.  
 
A Szervkoordinációs Iroda tevékenységi köre azonban sokrétű: 

 • központilag kezeli és működteti a Nemzeti Szervdonációs és Transzplantációs Utánkövetési Regisztert 
 • szervdonációt ösztönző tevékenységet folytat, a szervadományozáshoz kapcsolódó oktatási tevékenységet országosan koordinálja. Az egészségügyi szakemberek széles spektrumára évtizedes gyakorlattal szervez képzési programokat. Felvilágosító tevékenységet végez a lakosság körében a szervadományozás, agyhalál, szervátültetés témakörében 
 • a szervdonációs- és transzplantációs szakmai terület Illetékes Hatóságaként részt vesz az illetékes hatóságok európai hálózatában
 • nyilvántartást vezet a donort jelentő kórházak és transzplantációs központok aktivitásáról, transzplantációs központok tevékenységeiről, amely az élő és elhalálozott donorok összesített számát, valamint a kivett és átültetett vagy más módon ártalmatlanított szervek fajtáit és mennyiségét tartalmazza
 • a szervdonációs és transzplantációs tevékenységről évente jelentést készít, és azt honlapján közzéteszi
 • figyelemmel kíséri a szervriadók eredményességét és elemzi a transzplantációk országos helyzetét
 • a szervdonációval és/vagy átültetéssel kapcsolatos súlyos káros események és szövődmények bejelentési és kivizsgálási rendszerét működteti
Transzplantációs várólisták működtetése

A Központi Várólista Iroda (KVI) hazánk Eurotransplant-hoz történő teljes jogú csatlakozásával egyidejűleg jött létre. Az OVSz a KVI-n keresztül működteti a Központi Várólistát, a meghatározott egészségügyi ellátások szerinti Transzplantációs Bizottságok közreműködésével. A szervtranszplantációs várólista az Eurotransplant által vezetett nemzetközi várólista részét képezi, így a KVI központi, mediátor szerepet tölt be a várólisták minőségi- és biztonsági ellenőrzésével. 

Őssejtdonáció

A Magyar Őssejtdonor Regiszter munkatársai a Gyermek és Felnőtt Csontvelő Transzplantációs Bizottságokkal szorosan együttműködve azon önkéntes idegen donorok megkeresésében, felkutatásában vesznek részt, akik alkalmas donorok lehetnek vérképzőszervi betegségben szenvedő betegek gyógyításában.  A Magyar Őssejtdonor Regiszter egy nemzetközi hálózat (WMDA) része, ahol több mint 35 millió potenciális őssejtdonor adatait tartják nyilván

A Magyar Őssejtdonor Regiszter feladatai: 

 • a magyar donorok toborzása
 • a magyar betegek számára a magyar- illetve a nemzetközi adatbázisban a legmegfelelőbb donor kiválasztása 
 • külföldi betegek számára kért magyar donor aktiválása
 • lakossági tájékoztatás