Tájékoztatók

Tájékoztató élődonorok költségtérítéséről

Várólistára való felkerülés szakmai szabályai

- A kezelőorvos kezdeményezi a transzplantációs várólistára kerülést - 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § (1-2)
(1) A kezelőorvosnak tájékoztatási kötelezettsége keretében fel kell világosítania a beteget az adott ellátás esetében létező transzplantációs várólistára való felkerülés lehetőségéről.
(2) A transzplantációra való alkalmasság kivizsgálását - a beteg megfelelő, a várható adattovábbításra is kiterjedő tájékoztatáson alapuló beleegyezése után - a beteg kezelőorvosa kezdeményezi az illetékes Transzplantációs Bizottságnál.

- A Transzplantációs Bizottság dönt a listára kerülésről - 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § (3-4)
(3) A transzplantációra való alkalmasság kivizsgálásának indokoltságáról az illetékes Transzplantációs Bizottság a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályok alapján dönt.
(4)  A transzplantációra való alkalmasság megállapítása esetén a Transzplantációs Bizottság a beteget transzplantációs várólistára helyezi. Az OVSZK meghatározza a beteg Ebtv. 20/A. § (5) bekezdése szerinti azonosítóját (a továbbiakban: egyedi azonosító), és azt megküldi az illetékes Transzplantációs Bizottságnak. A Transzplantációs Bizottság zárt borítékban személyesen átadja vagy a kezelőorvos útján megküldi a betegnek az egyedi azonosítót. Az egyedi azonosítót az OVSZK a központi várólista keretében közzéteszi és a szervátültetésre váró beteg állapotában bekövetkezett változást 24 órán belül aktualizálja.

- A Transzplantációs Bizottság dönt minden, a várólistát érintő változásról - 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. § (4)
(4) A transzplantációs várólistára történő felkerüléssel, az átmeneti alkalmatlansággal és a törléssel kapcsolatos döntést a transzplantáció típusa szerint illetékes Transzplantációs Bizottság hozza meg a várólista-sorrend kialakításának szakmai feltételeiről szóló jogszabályban, valamint szervátültetések esetében az (1) bekezdés szerinti, a szervcsere szervezettel kötött megállapodásban foglaltak szerint.

- A Transzplantációs Bizottság tájékoztatási kötelezettsége - 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. § (5)
(5)  Az illetékes Transzplantációs Bizottság a várólistára történő felvételről, törlésről és minden egyéb, a várólistával kapcsolatban a beteget érintő döntésről a beteget és kezelőorvosát, valamint az OVSZK-t írásban tájékoztatja.

- A Központi Várólistát az Országos Vérellátó Szolgálat működteti – 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. § (1)

(1) A központi várólistát - a 12. § (1) bekezdésében meghatározott PET/CT várólista kivételével - az Országos Vérellátó Szolgálat Központja (a továbbiakban: OVSZK) működteti azzal, hogy a transzplantációs várólista működtetéséhez a (2) bekezdésben meghatározott egészségügyi ellátások szerinti Transzplantációs Bizottságok közreműködését veszi igénybe. A transzplantációs várólista - a csontvelő transzplantációra vonatkozó lista kivételével - az állami vérellátó szolgálat által megkötött megállapodásban részes szervcsere szervezet (a továbbiakban: szervcsere szervezet) által vezetett nemzetközi várólista részét képezi.

(2) A Transzplantációs Bizottságokat az alábbi egészségügyi ellátások szerint kell kialakítani:
a) szív transzplantáció: Szív Transzplantációs Bizottság,
b) máj transzplantáció: Máj Transzplantációs Bizottság,
c) tüdő transzplantáció: Tüdő Transzplantációs Bizottság,
d)  vese transzplantáció; kombinált vese és hasnyálmirigy transzplantáció: Regionális Vese Transzplantációs Bizottság, Regionális Vese-hasnyálmirigy Transzplantációs Bizottság,
e) csontvelő transzplantáció: Gyermek Csontvelő Transzplantációs Bizottság; Felnőtt Csontvelő Transzplantációs Bizottság.

340/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet a külföldön történő gyógykezelések részletes szabályairól (18/A. §)

8. Nemzetközi szervcsere-megállapodással összefüggő költségekkel kapcsolatos rendelkezések
„18/A. § A transzplantációs bizottságok (a továbbiakban: bizottságok) a nemzetközi várólistára helyezést megelőzően, valamint a szervek külföldről történő behozatalát megelőzően és a transzplantáció elvégzését megelőzően kötelesek a NEAK-tól jogviszony-ellenőrzést kérni. A NEAK a bizottságoknak tájékoztatást nyújt a beteg jogosultsági állapotjelzéséről. A bizottságok a NEAK tájékoztatása alapján regisztrálhatják a beteget a nemzetközi várólistán.”

Kapcsolódó jogszabályok:

340/2013. (IX.25.) Korm. rendelet a külföldön történő gyógykezelések részletes szabályairól
59/2007. (XII.29.) EüM rendelet a határon túli magyarok magyarországi egészségügyi ellátásának támogatásáról
45/2006. (XII.27.) EüM rendelet a várólista-sorrend kialakításának és az eltérés lehetőségének egészségügyi szakmai feltételeiről
46/2006. (XII.27.) EüM rendelet a várólista adatainak honlapon történő közzétételére vonatkozó jogszabályairól