Semmelweis Egyetem - Egészségtudományi Kar

Intézmény: Semmelweis Egyetem, Egészségtudományi Kar
http://www.se-etk.hu
Tantárgyat meghirdető intézet: Ápolástudományi és Egészségpedagógiai Intézet
Hallgatói célcsoport: Ápoló szakirány, levelező tagozat

Tantárgy címe: Transzplantációs koordináció, mint az ápolás speciális területe

Elméleti és gyakorlati órák időpontjai és helyszínei: 

1. 10.11. 15:00 - 18:15
30 terem 15-16.30
32 terem 16:15-18:15

2. 10.18. 08:00 - 11:15 
133 terem 8.00-9.30
23 terem 9:45-11:15

3. 11.23. 08:30 - 11:45
26 terem

4 óra gyakorlat:
12.08. 09:00 - 12:15
OVSz, 1113 Budapest, Karolina út 19-21.

Óraadó tanár:  
Dr. Mihály Sándor
Tel.: +36-1-391-4574
Fax: +36-1-398-1177
E-mail: mihaly.sandor@ovsz.hu

A kurzusról:
Szabadon választható tantárgy
A program időzítése: 7. félév
Képzési idő: fél év
Számonkérés: gyakorlati jegy

Követelmény:
Részvétel az órákon
Önálló otthoni irodalom feldolgozás
Minimum megfelelt eredményű teszt (utolsó oktatási hét után)

Tantárgyi kód: EBVARMAP016A

Tematika:

 • A transzplantáció és koordináció története
 • Transzplantációs, immunológiai alapfogalmak
 • Szervdonációs és transzplantációs aktivitás Magyarországon és Európában
 • A donáció és szervátültetés jogi szabályozása, etikai kérdések
 • Az agyhalál megállapítása, filmvetítés
 • Az elhunyt szervdonor és a donorszervek minőségi értékelése
 • Donorgondozás az intenzív osztályon
 • Szervkivételi riadók szervezése
  • Országos koordináció
  • Indulás a szervkivételre
  • Szervkivételi eszközök, csekklista
  • Érkezés a szervkivétel helyszínére, mit kell ellenőrizni?
  • A szervkivétel koordinációja, kapcsolattartás az országos koordinátorral
  • A szervkivétel dokumentációja a helyszínen
  • Szervperfúzió
  • A szervek tárolása
  • A szervkivétel utáni teendők

Kötelező irodalom:

Ajánlott irodalom:

Előadások:

 

Videók:

Az agyhalálról

Szervadományozásról

Tájékoztatás a szervadományozásról

A szervátültetésről

Kiadványok:

http://www.ovsz.hu/oco/lakossagi-tajekoztato
http://www.ovsz.hu/oco/egyhazak