Jelenlegi hely

Háziorvosoknak

Háziorvosok közreműködése a szervadományozással kapcsolatos lakossági tájékoztatásban 

Tisztelt Háziorvosok!

Az Országos Vérellátó Szolgálat (OVSZ) Transzplantációs Igazgatóság az Önök együttműködését és segítségét kéri a szervadományozással kapcsolatos lakossági tájékoztatásban. 
Elsősorban azért fordulunk Önökhöz, mert Önök jelentik Magyarországon az egészségügyi ellátás első találkozási pontját és a háziorvosi rendszeren keresztül kiemelkedően sok orvos-beteg találkozó valósul meg, amelynek során a betegek hiteles szakembertől kaphatnak tájékoztatást egészségügyi kérdésekben, így akár a szervadományozásról is. Az ilyen témára való felkészülésüket kívánjuk támogatni a jövőben több csatornán keresztül is. Másrészt a jogalkotó egy közvetítői szerepet is meghatározott a háziorvosok számára, az adományozáshoz kapcsolódó tiltakozó nyilatkozat továbbítására vonatkozóan. 
Célunk a lakosság szervadományozással kapcsolatos ismereteinek javítása, amely bizonyítottan javítja a szervdonációs hajlandóságot. 
Nem többletmunkát, terhet jelent Önök részére megkeresésünk, hanem információt és támogatást adunk az orvos-beteg találkozók során felmerülő és a beteg által kezdeményezett szervadományozással kapcsolatos beszélgetések vezetéséhez. 
A tájékoztatóban részletesen kell foglalkoznunk az agyhalállal, az elhunytból (dobogó szívű agyhalottból) történő szerv-, szövetdonációval, de érinteni fogjuk az élődonoros szervadományozást is és végül az adományozással kapcsolatos döntési felelősséget hangsúlyozzuk. 

Az OVSZ ezúton tájékoztatja Önöket arról, hogy a szerv- és szövetadományozásról és átültetésről szóló 18/1998. (XII. 27.) EüM rendelet háziorvosokra vonatkozóan is megfogalmaz feladatot a tiltakozó nyilatkozat megtételével kapcsolatban. 
A szerv- és szövetdonáció elleni tiltakozó nyilatkozat megtétele ugyanis a rendelet 9. § szerint a háziorvos közreműködésével is megtehető.

„Ha a tiltakozó nyilatkozat megtétele az Eütv. 211. §-a (1) bekezdésében meghatározott közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban történik, azt a beteg
a) személyesen,
b) ajánlott postai küldeményként, vagy
c) háziorvosa közreműködésével
juttathatja el az NSZTR részére, az e rendelet 4. számú mellékletének a) pontja szerinti nyilatkozattal (a továbbiakban: hozzájáruló nyilatkozat) együtt."