Vonatkozó jogszabályok gyűjteménye

Az Önök munkáját közvetlenül érintő jogszabályok hatályos kiadását az alábbi linkgyűjteményben az adott jogszabály nevére kattintva érheti el:

1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről:
II. Fejezet: A betegek jogai és kötelezettségei

  • Az önrendelkezéshez való jog (A szervdonációra és transzplantációra vonatkozó részek a 15. és 19. §-ban találhatók)
  • Az egészségügyi dokumentáció megismerésének joga (24. §)

XI. Fejezet:

  • Szerv- és szövetátültetés (202. §)
  • Szerv, szövet eltávolítása élő személy testéből (204. §)
  • Szerv, szövet eltávolítása halottból (211. §)
  • Szerv és szövet beültetése (215. §)

XII. Fejezet:

  • A halottakkal kapcsolatos rendelkezések (216. §)

XVII. Fejezet:

  • Nemzetközi rendelkezések (243. §)

18/1998. (XII. 27.) EüM rendelet az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a szerv- és szövetátültetésre, valamint -tárolásra és egyes kórszövettani vizsgálatokra vonatkozó rendelkezései végrehajtásáról (1., 1/A., 1/B., 1/C. §) 

  • Tiltakozó nyilatkozat megtétele (9. §)