Transzplantációs Bizottságok

 • A transzplantációs várólistára történő felkerüléssel, az átmeneti alkalmatlansággal és a törléssel kapcsolatos döntést a transzplantáció típusa szerint illetékes Transzplantációs Bizottság hozza meg.
  Forrás: 287/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 3.§(4)
  http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0600287.KOR
   
 • A Transzplantációs Bizottságok szakterületükön figyelemmel kísérik a szervriadók eredményességét, továbbá elemzik a transzplantációk országos helyzetét.
  Forrás: 287/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 3.§(5)
  http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0600287.KOR
   
 • A transzplantációra való alkalmasság kivizsgálásának indokoltságáról az illetékes Transzplantációs Bizottság a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályok alapján dönt.
  Forrás: 287/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 4.§(3)
  http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0600287.KOR
   
 • A transzplantációra való alkalmasság megállapítása esetén a Transzplantációs Bizottság a beteget transzplantációs várólistára helyezi. A Transzplantációs Bizottság zárt borítékban személyesen átadja vagy a kezelőorvos útján megküldi a betegnek az egyedi azonosítót.
  Forrás: 287/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 4.§(4)
  http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0600287.KOR
   
 • Az illetékes Transzplantációs Bizottság a várólistára történő felvételről, törlésről és minden egyéb, a várólistával kapcsolatban a beteget érintő döntésről a beteget és kezelőorvosát, valamint az OVSZK-t írásban tájékoztatja.
  Forrás: 287/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 4.§(5)
  http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0600287.KOR
   
 • A Transzplantációs Bizottság szükség szerint, de legalább havonta ülésezik.
  Forrás: 287/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 6.§(2)
  http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0600287.KOR
   
 • A Transzplantációs Bizottságok tagjai maguk közül - két évre - elnököt választanak, és a Transzplantációs Bizottság létrehozásától számított 30 napon belül meghatározzák ügyrendjüket.
  Forrás: 287/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 6.§(3)
  http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0600287.KOR
   
 • A Transzplantációs Bizottságok működésükről éves szakmai és pénzügyi beszámolót készítenek, amelyet megküldenek az OVSZK részére.
  Forrás: 287/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 7.§ (2) 17
  http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0600287.KOR
   
 • Transzplantáció esetén a dokumentációt a beavatkozást követő 3 napon belül a transzplantációt végző egészségügyi szolgáltató megküldi az állami vérellátó szolgálatnak.
  Forrás: 45/2006. (XII.27.) EüM rendelet 4.§ 10 (3) 12
  http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0600045.EUM
   
 • A transzplantációs várólistán lévő betegekre - a csontvelő transzplantációra vonatkozó várólistán szereplő betegek kivételével - az állami vérellátó szolgálat által megkötött megállapodás szerinti allokációs szabályok érvényesülnek.
  Forrás: 45/2006. (XII.27.) EüM rendelet 4.§ 10 (4) 13
  http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0600045.EUM