Országos Vérellátó Szolgálat

 • A központi várólistát az Országos Vérellátó Szolgálat Központja működteti azzal, hogy a transzplantációs várólista működtetéséhez a Transzplantációs Bizottságok közreműködését veszi igénybe.
  Forrás: 287/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 3.§(1)11
  http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0600287.KOR
   
 • Az OVSZK meghatározza a beteg egyedi azonosítóját, és azt megküldi az illetékes Transzplantációs Bizottságnak. Az egyedi azonosítót az OVSZK a központi várólista keretében közzéteszi és a beteg állapotában bekövetkezett változást 24 órán belül aktualizálja.
  Forrás: 287/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 4.§(4)
  http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0600287.KOR
   
 • Szervriadó esetén az adott szerv transzplantációjához megfelelő beteg kiválasztását a szervcsere szervezet végzi. Az OVSZK minden szervriadó esetén továbbítja a donor adatokat a szervcsere szervezet felé. A magyar betegnek érkező szervfelajánlást az OVSZK fogadja és továbbítja az illetékes Transzplantációs Központ felé.
  Forrás: 287/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 5.§ 16 (1)
  http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0600287.KOR
   
 • A szervriadó kimeneteléről a beavatkozást végző egészségügyi szolgáltató a beavatkozást követő 24 órán belül értesíti az OVSZK-t. Az OVSZK az értesítés alapján haladéktalanul tájékoztatja a szervcsere szervezetet.
  Forrás: 287/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 5.§ 16 (2)
  http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0600287.KOR
   
 • A Transzplantációs Bizottságok tagjait az OVSZK főigazgatója nevezi ki a Magyar Transzplantációs Társaság javaslata alapján.
  Forrás: 287/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 6.§ (1)
  http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0600287.KOR
   
 • A Transzplantációs Bizottságok működési költségeit, valamint a központi várólista vezetésének költségeit az OVSZK a költségvetésében biztosítja.
  Forrás: 287/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 7.§ (1)
  http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0600287.KOR
   
 • OVSZK honlapján egyedi azonosítón közzé kell tenni a várólistán elfoglalt aktuális helyet, és a várólistára történő felkerülés időpontját.
  Forrás: 46/2006. (XII.27.) EüM rendelet 1.§ (1)
  http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0600046.EUM
   
 • A külön jogszabály szerinti központi várólistát az OVSZK várólista-kezelő számítógépes program felhasználásával teszi közzé.
  Forrás: 46/2006. (XII.27.) EüM rendelet 1.§ (3)
  http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0600046.EUM