A levett vérek laboratóriumi kivizsgálása

A véradók és a vért kapó betegek biztonsága érdekében minden véradás alkalmával elvégezzük a levett vér kivizsgálását. Meghatározzuk a vércsoportot, valamint különböző fertőző vírusok, baktériumok jelenlétét is vizsgáljuk.

Csak a megfelelő eredménnyel rendelkező készítmények kerülhetnek felhasználásra.

A vércsoport vizsgálat során elsődlegesen az ABO és az RhD vércsoport kerül meghatározásra. Speciális esetekben további vércsoportok is meghatározásra kerülhetnek.

A vércsoport vizsgálata mellett, különböző – jogszabályban előírt - vírusok, baktériumok, úgynevezett fertőző ágensek jelenlétét is vizsgáljuk. Ezek a vizsgált fertőző ágensek: hepatitis B, C, a HIV–1/HIV–2 és a szifilisz.

Amennyiben a szűrővizsgálat  során pozitív eredményt kapunk, úgy az adott vérkészítményeket azonnal megsemmisítjük.

Az érintett vérminta átkerül a Konfirmáló Laboratóriumba, ahol a szűrővizsgálattól eltérő módszerekkel is megvizsgáljuk. Amennyiben az újabb vizsgálati eredmények megerősítik a fertőző ágens jelenlétét, vagy átvészelt megbetegedésre utalnak, a véradót a véradást követően 2 héten belül hivatalos levélben keressük meg, hogy személyesen jelentkezzen a további teendők megbeszélése céljából.

Amennyiben a kivizsgálás során a vércsoport tulajdonságok egyértelműen meghatározhatók és a fertőzésekre vonatkozó vizsgálatok is negatív eredménnyel zárulnak, akkor a végső szakmai jóváhagyást követően a vérkészítmények kiadhatóak az egészségügyi intézményeknek, felhasználhatók a rászoruló betegek kezelése során.