Sajtóközlemény

Sikeres volt az Országos Vérellátó Szolgálat edukációs programja
 
Budapest, 2023. június 2. – Az Országos Vérellátó Szolgálat (OVSz) több mint 12 400 középiskolás végzős fiatalhoz, illetve az őket tanító pedagógusokhoz juttatta el edukációs kampánya keretében a véradással kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat.  Az első véradók megszólítását nem lehet elég korán elkezdeni, ezért ebben a tanévben az ország 223 tanintézményében, 311 előadást tartottak az OVSz munkatársai, hogy a középiskolásokat véradásra ösztönözzék.

A vérkészlet biztonságos szinten tartásához rendkívül fontos, hogy a 18. életévüket betöltött fiatalok is véradókká váljanak, ezért az OVSz a 2022/2023-as tanévben - együttműködve az iskolák fenntartóival - edukációs programot indított. A főleg biológia, testnevelés vagy osztályfőnöki óra keretében elhangzott előadásokat követően közvetlenebb környezetben is volt lehetőségük a középiskolásoknak kérdezni, így több véradással kapcsolatos hiedelmet, félelmet is sikerült az OVSz munkatársainak eloszlatni. Az előadásokat követően sok fiatal már másnap felkereste valamelyik véradási helyszínt.

Az edukációs program annak az együttműködési megállapodásnak köszönhetően valósulhatott meg, amelyet az OVSz az Oktatási Hivatallal és a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatallal kötött. A kezdeményezéshez a későbbiekben az egészségügyi szakképző iskolák egyetemi fenntartói, illetve a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) is csatlakozott.

A programnak olyan pozitív volt a fogadtatása, hogy az OVSz a következő tanévben folytatni kívánja azt a fenti intézmények végzős tanulói részére, illetve az egyházi fenntartású iskolákkal is bővíteni szeretné az együttműködést.

Az OVSz nyitott arra is, hogy bármilyen képzési profilú és szintű oktatási intézményben tanulók számára biztosítsa az edukáció lehetőségét!  

Országos Vérellátó Szolgálat