Jelenlegi hely

Elhunyt potenciális donorok hozzátartozóival történő kommunikáció

 

2019. február 25-én, Budapesten került megrendezésre az Elhunyt potenciális donorok hozzátartozóival történő kommunikáció című Továbbképző Nap.  A képzés első alkalommal került megrendezésre, a Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet és az Országos Vérellátó Szolgálat, Transzplantációs Igazgatóságának közös szervezésében, az Astellas Pharma Hungária Kft. és a Vércsepp a vérellátásért Alapítvány támogatásával.

 

 

 

A képzés előadói:
 • Dr. Hegedűs Katalin
  A  Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet docense.
  Oktatási tevékenysége során orvosi kommunikáció és tanatológia kurzust vezet. Hospice tanácsadó, gyásztanácsadó, gyászfeldolgozási módszer specialista.

 • Dr. Kovács József
  Orvos, filozófus, bioetikus, pszichoterapeuta, egyetemi tanár, az MTA doktora.
  A Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet igazgatója, az  intézet bioetikai részlegének a vezetője.

 • Dr. Mihály Sándor
  Az Országos Vérellátó Szolgálat transzplantációs igazgatója. Doktori értekezésének témaköre a Donációs aktivitás és donációs attitűd egymásra gyakorolt hatásai magyarországi intenzív osztályokon. A szervdonációs Tanfolyam gyakorlatvezetője a család tájékoztatása témakörben, az Európa Tanács Guide to the quality and safety of organs for transplantation 7. kiadás Consent/authorisation for post mortem organ donation fejezetének írója és szerkesztője.

 • Dr. Pilling János
  A Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet Oktatási igazgató helyettese. Pszichiáter szakorvos. Oktatási témaköre elsősorban az orvosi kommunikáció.

 • Dr. Smudla Anikó
  A Semmelweis Egyetem Transzplantációs és Sebészeti Klinika adjunktusa. Aneszteziológia és intenzív terápiás szakorvos. Doktori értekezésének témaköre A szervátültetés hatása a cadaver donorok hozzátartozóinak gyászreakciójára, a donáció pszichológiai hatásai. A Szervdonációs Tanfolyam oktatója a család tájékoztatása témakörben, ezen kívül számos orvosi és szakdolgozói képzés oktatója.

 

A képzés programja:

Bioetikus a szervadományozásról
Előadó: Dr. Kovács József - SE, Magatartástudományi Intézet
Az előadás elsősorban a halál, agyhalál, ill. feltételezett beleegyezés-, valamint a donorkártya rendszer bioetikai kérdéseit vázolta fel, a magyarországi jogi szabályozással összefüggésben.


A szervdonáció és szervátültetés jogi szabályozása
Előadó: Dr. Mihály Sándor - OVSz, Transzplantációs Igazgatóság
Az előadás a szervdonáció- és szervátültetéssel kapcsolatos jogi szabályozást mutatta be, különös tekintettel az alkalmazott jogrend donációs aktivitásra gyakorolt hatására, és az elhunyt potenciális donor életében írt tiltakozó nyilatkozatának keresésre, illetve az ez után történő tájékoztatás alapelveire,  amelynek ismerete elengedhetetlen a szervdonációs folyamatban résztvevő, és az elhunyt potenciális donorok hozzátartozóinak tájékoztatását végző orvosok számára.

Orvosi kommunikáció
Előadó: Dr.  Pilling János – SE, Magatartástudományi Intézet
Az orvosi kommunikáció azon alapelvei kerültek ismertetésre, amelyek egyrészt általánosan, valamennyi tájékoztatási szituációban segíthetik a jobb megértést, ill. az előadó kitért az agyhalálról, szervadományozásról szóló tájékoztatás specifikumaira is.

Az agyhalál közérthető magyarázata
Előadó: Dr. Smudla Anikó – SE, Transzplantációs és Sebészeti Klinika
Az előadás az agyhalálról való tájékoztatás kulcsfontosságú lépéseit, gyakorlatban is használható szófordulatait mutatta be, tudományos felmérések eredményeit alapul véve.

 

Tájékoztatás a szervadományozásról
Előadó: Dr. Mihály Sándor – OVSz, Transzplantációs Igazgatóság
A Szervkoordinációs Iroda témában végzett felmérései, ill. nemzetközi szakirodalmi adatok alapján az elhunyt donorból történő szervadományozásról szóló tájékoztatás időzítése, időigénye, helyszíne, célcsoportja és a kivitelezők, valamint az agyhalál témaköréhez hasonlóan „kulcsszavai” alapján kaptak a hallgatók útmutatást az orvosikommunikációban előforduló egyik legnehezebb témakörhöz.

Gyász agyhalál és szervadományozás esetén
Előadó: Dr. Hegedűs Katalin  - SE, Magatartástudományi Intézet
A gyász folyamatának szervadományozással kapcsolatos specifikumaira hívta fel az előadás a figyelmet, továbbá tanácsokat, javaslatokat fogalmazott meg az előadó arra vonatkozóan, hogyan enyhíthetik a tájékoztatást végzők a hozzátartozók korai gyászban érzett fájdalmát.

Gyakorlati foglalkozások:
A délután folyamán négy különböző gyakorlati foglalkozáson a résztvevők szituációs feladatokon, rövid filmvetítéseken, esetmegbeszéléseken keresztül alkalmazták az elméleti előadásokban elhangzottakat, ill. újabb kommunikációs modelleket, technikákat sajátítottak el, amelyek mindennapi munkájuk során a gyakorlatban is alkalmazhatnak.


Orvosi kommunikáció - Dr. Pilling János


Rossz hír közlése - Dr. Hegedűs Katalin


Tájékoztatás az agyhalálról - Dr. Smudla Anikó


Tájékoztatás a szervadományozásról  - Dr.  Mihály SándorTámogatóinknak köszönjük a képzés megvalósításának lehetőségét, résztvevőinknek, előadóinknak az aktív közreműködést!