Jelenlegi hely

Magyarország csatlakozott az Eurotransplanthoz

2011. november 3-án az Eurotransplant International Foundation és az Országos Vérellátó Szolgálat előzetes együttműködési megállapodást írt alá a Nemzeti Erőforrás Minisztérium, Egészségügyért Felelős Államtitkárságán.

Az Eurotransplant megállapodás aláírása pontosan egybeesik az első független koordinátor szervezet létrehozásának tízedik évfordulójával. Az elmúlt években a szervdonációs és transzplantációs koordináció is kereste a lehetőséget a nemzetközi szervcserék megvalósítására, elsősorban azon betegek érdekeinek figyelembe vételével, akik esetében a szervátültetéshez való hozzáférés nehezebb, illetve kisebb statisztikai eséllyel valósítható meg, mint más betegek esetében, ugyanazon várólistán. Az Eurotransplant csatlakozással ezt a problémát remélhetőleg sikerül megoldani.

A koordinátor szervezet 2006-ben kezdeményezte az Eurotransplant Nemzetközi Szervcsere Szervezettel történő tárgyalások megkezdését a csatlakozás érdekében, azonban akkor nem minden érintett támogatta a fejlesztések ilyen irányban történő megvalósítását. Két évvel ezelőtt azonban éppen a Magyar Transzplantációs Társaság újította meg elképzelését, miszerint a nemzetközi szervcsere Eurotransplant tagállamként megvalósítandó.

Az elmúlt 50 év során a szervátültetés világszerte bevált gyakorlattá vált, ami óriási jótéteménnyel járt több százezer beteg számára. Az utóbbi két évtizedben az emberi szervátültetésre történő felhasználása folyamatosan növekedett. Napjainkban a szervátültetés a legköltséghatékonyabb kezelés végstádiumban lévő veseelégtelenség esetén, míg olyan szervek végstádiumú elégtelensége esetén, mint a máj, a tüdő és a szív, az egyetlen rendelkezésre álló kezelés.

A tagállamok minden évben végeznek szervcserét. A szervcsere fontos módszer a rendelkezésre álló szervek számának növelésére, valamint a donor és a recipiens közötti jobb egyezés biztosítására, és így az átültetés minőségének javítására. Ez különösen fontos bizonyos betegek – például a sürgős kezelést igénylő betegek, hiperimmunizált betegek és gyermekek – optimális kezeléséhez. A rendelkezésre álló szerveknek szükségtelen problémák és késedelmek nélkül kell tudniuk átlépni a határokat.

Magyarország éppen akkor fogalmazta meg az Eurotransplanthoz való csatlakozási szándékát, amikor az Európai Parlament és Tanács elfogadta az átültetésre szánt emberi szervekre vonatkozó minőségi és biztonsági előírásokról szóló 2010/53/EU Irányelvét. Az együttműködési megállapodásról szóló tárgyalások során felmerültek olyan témák is, amelyeket az új szabályozási környezet miatt biztosan meg kell oldani a közeljövőben.

Az Eurotransplant Nemzetközi Szervcsere Szervezettel történő előzetes együttműködési megállapodás éppen azokat a magyarországi problémákat célozza meg, amelyekkel szembesültünk az elmúlt évek során a populáció mérete, valamint a donációs aktivitás mértéke miatt. Ezen kihívásokra nem tudott hatékony választ adni hazánk nemzetközi együttműködés nélkül.

Szervdonációs koordinátori nézőpontból elmondható, hogy az Eurotransplant együttműködés által a szervdonációs és transzplantációs folyamat minősége és igazságossága javul, miközben változatlanul fennáll a nemzeti felelősségünk a donorszám növelés vonatkozásában. Magyarországon 2010-ben 16 cadaver donor volt egymillió lakosra számítva, míg az Eurotransplant tagállamokban 17, az EU 27 tagállamában pedig 18 átlagosan. A Szervkoordinációs Iroda által kidolgozott és szakminisztériumi támogatással egy évig működtetett kórházi koordinátori pilot program egyértelműen bizonyítja a módszer alkalmazásának hatékonyságát, ezért szükséges a kórházi koordinátori rendszer központilag szervezett, országos szintű kialakítása az elkövetkező években.

A Szervkoordinációs Iroda ezúton fejezi ki reményét arra vonatkozóan, hogy az Eurotransplant együttműködés első éve bizonyítani fogja a döntéshozók, a szakma és az egész társadalom felé, hogy a közösségi együttműködés hasznot és előnyt jelent a szervátültetésre váró betegek részére és így Magyarország részére.

 

Mihály Sándor

Igazgató, Szervkoordinációs Iroda 

 

Magyarország csatlakozott az Eurotransplanthoz

Eurotransplant sajtónyilatkozata Magyarország csatlakozásáról

Mihály Sándor, a Szervkoordinációs Iroda igazgatójának beszéde az Eurotransplant szerzõdés aláírásakor

A Szervkoordinációs Iroda igazgatójának publikációja a MAITT Aneszteziológia és Intenzív Terápia címû folyóiratának 2011. évi 1. számában

A Szervkoordinációs Iroda igazgatójával készített interjú a Magyar Kórházszövetség Kórház címû folyóiratának 2011. évi 9. számában