2021.évi vérképzőszervi őssejt transzplantációs adatok

Számos vérképzőszervi betegség gyógyításának egyetlen esélye az allogén őssejtátültetés. Amennyiben a családban nincs olyan donorjelölt, akinek vérképző őssejtje megfelelő lenne az átültetésre, ott csak az önkéntes idegen donor őssejtje jelentheti a segítséget. Ezen önkéntes idegen donorok felkutatása -  a WMDA (Nemzetközi Csontvelődonor Szervezet) által működtetett, több mint 39 millió donort magába foglaló adatbázisából  - alapvető feltétele annak, hogy a Gyermek és Felnőtt Csontvelő Transzplantációs Üléseken allogén-idegen donoros átültetésre elfogadott betegeknél megtörténhessen az életmentő őssejt-transzplantáció.

2021-ban a Bizottsági Üléseken 254 új beteget (214 felnőttet és 40 gyermeket) fogadtak el allogén transzplantációra, a már várólistán levő betegek mellé.

A várólistán levő betegek közül 2021-ban 144-nél valósult meg az allogén transzplantáció. A családvizsgálatok alapján 82 betegnél lehetőség volt rokon donor őssejtjének átültetésére. 26 esetben identikus testvér donort sikerült találni (felnőtteknél 19, gyermekeknél 7), 56 esetben pedig haploidentikus rokonnal történt meg a transzplantáció (felnőtteknél 51, gyermekeknél 5).

Azon betegek számára, akiknek önkéntes idegen vérképzőszervi őssejt donor segítségére volt szükségük a transzplantációhoz, mintabekérések, tipizálási kérések történtek a lehetséges donoroktól.

277 vérminta bekérése történt külföldről, amiből 196 minta érkezett meg. A COVID-19 pandémia miatt felnőtteknél átlagban kettő, a gyermekeknél pedig három mintát is szükséges volt bekérni, hiszen a donorokat sokszor nem lehetett elérni betegség, karantén miatt, illetve fontos volt, hogy back-up donoresély is legyen, ha az elsődleges donorral időközben történne valami. (Néhány esetben négy, öt, illetve akár hat mintát is szükséges volt bekérni ahhoz, hogy a megfelelő donort meg lehessen találni. )

Voltak olyan esetek is, amikor a már kivizsgált, donációra felkért donort mondták vissza és ilyenkor a back-up donort volt szükséges felkérni donációra vagy olyan is volt, hogy a transzplantáció időpontját el kellett halasztani egy későbbi dátumra, akár a donor, akár a beteg egészségi állapota miatt.

2021-ben 62 idegen donoros transzplantáció történt, ebből 46 perifériás őssejttel (PBSC), 13 csontvelői őssejttel (BM), 3 pedig közösségi köldökzsinórvér-bankból származó készítménnyel (CBU). A pandemias körülményekre tekintettel a donorok kiválasztásánál a szakmai szempontokon túl fontos volt az is, hogy az őssejtkészítmény szállítása a lehető legkönnyebben valósuljon meg. A 62 készítményből 32 Németországból, 10 Lengyelországból érkezett. Szállítottak őssejtkészítményt az Európai Unió országaiból: Görögország(1), Hollandia(2), Ausztria(2), Dánia(1), Svédország(1), Horvátország(1), Ciprus(1), de jött Angliából(4) és az Egyesült Államokból (4) , Svájcból(1), Törökországból (2) is készítmény.

Felnőtt betegeknél az idegen donoros transzplantáció közül az átültetés Budapesten történt meg 29 esetben a Dél-Pesti Centrumkórház, Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet, Hematológiai és Őssejt-transzplantációs Osztályán, míg 10 esetben Debrecenben történt a transzplantáció a Debreceni Egyetem II. sz. Belgyógyászati Klinika Haematológiai Tanszékén.

Rokonnal végzett felnőtt beteg transzplantációja Budapesten 60 (17 identikus testvér, 43 haploidentikus rokon)   Debrecenben pedig 10 (2 identikus testvér, 8 haploidentikus rokon)  esetben történt.

Gyermek betegeknél Budapesten 20 idegen donoros átültetés történt a Dél-Pesti Centrumkórház Gyermek Osztályán, Miskolcon pedig 3, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház Velkey László Gyermekegészségügyi Központ, Gyermekhematológiai és Csontvelőtranszplantációs Osztályán.

Rokon donorral történő transzplantáció gyermeknél Budapesten 8  (5 identikus testvér, 3 haploidentikus rokon), Miskolcon 4 (2 identikus testvér, 2 haploidentikus rokon) esetben valósult meg.

 

A Magyar Őssejtdonor Regiszterhez 2021-ben 109 új önkéntes őssejtdonor csatlakozott, ezzel az év végén 7253 volt az aktív donorok száma. Az év során 32 magyar donortól kértek tipizálást, mintaküldést külföldi betegek részére, ebből 23 kérés teljesítésre került. 2021-ben magyar donor nem adományozott őssejtet.

 

Bár a COVID pandémia, az állandóan változó járványügyi helyzet nagymértékben befolyásolta mind a Donor oldal, mind a Beteg oldal szereplőinek munkáját, a donáció folyamatában résztvevők folyamatos online tájékoztatása, a szoros kapcsolattartás a Regiszterekkel, Donor Centrumokkal, Transzplantációs Centrumokkal lehetővé tette az életmentő rokon-donoros, és idegen-donoros transzplantációk megvalósulását 2021-ben is.