A Szervkoordinációs Iroda feladatai, tevékenysége

2007. január 1-én kezdte meg munkáját az Országos Vérellátó Szolgálat Központjának önálló szervezeti egységeként a Szervkoordinációs Iroda, átvéve ezzel a 2249/2006.(XII.23.) Korm. rendelet alapján megszüntetett Hungarotransplant KHT. koordinátori feladatait.

A Szervkoordinációs Iroda alkalmazásában, az igazgató irányítása alatt jelenleg 6 fő országos koordinátor látja el a szervezési feladatokat, és biztosítja a non-stop készenlétet. A pécsi, szegedi és debreceni transzplantációs centrumokban 2-2 fő félállású, míg Budapesten 3 fő főállású centrum koordinátor látja el a szervkivétellel és beültetéssel kapcsolatos teendőket. 2010. április 1-től, az Egészségügyi Minisztérium támogatásával négy donorkórházban dolgozik kórházi koordinátor az OVSz és a fekvőbeteg ellátó intézmény között együttműködési megállapodás alapján.

A Szervkoordinációs Iroda - transzplantációs központoktól és donorkórházaktól független szervezetként - a 323/2006.(XII.23.) Korm. rendelet alapján szervdonáció szervezésével összefüggő koordinációs tevékenységet végez. Ez azt jelenti, hogy a központi szervezési tevékenység a donorjelentéstől a szervek kivételének kezdetéig tart. Az Iroda fogadja a donorjelentéseket, majd a lekérdezett donoradatok alapján első véleményt alkot a donor és a szervek átültetésre való alkalmasságáról. Ezután értesíti a területileg és az egyes szervek vonatkozásában illetékes kivevő centrumokat és megszervezi a szervkivételt. Eközben segíti a kórházat a jogszerű adminisztrációban és donorgondozásban. A szervkivétel során az OVSZ által félállásban alkalmazott centrum koordinátor veszi át a szervezést az adott szerv vonatkozásában. Segít a szervkivétel helyszínén, dokumentációt ellenőriz és készít, majd a 287/2006.(XII.23.) Kormányrendeletnek megfelelően az illetékes centrum alkalmazásában, az orvos utasításának megfelelően megszervezi az alkalmasnak vélt recipiensek behívását, kivizsgálását, illetve a szerv(ek) beültetését. A dokumentáció véglegesítését minden dobogó szívű agyhalottból történő donáció vonatkozásában az országos koordinátorok végzik, így nemzeti adatbázist kezelnek a donációs-transzplantációs aktivitásról. Ennek összesített és egyszerűsített adatai az Iroda honlapján is megtekinthetők, letölthetők.