Közérdekű adatok

Az OVSz alaptevékenysége, feladat és hatásköre


A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege


DokumentumMegjelentFormátum
Az OVSz Működési engedélyéhez kapcsolódó javító végzés2021-09-24 09:28:15
Az OVSz Működési engedélye2021-08-25 06:00:39
OVSz alapító okirata2021-01-06 10:03:49
Az OVSz szervezeti és működési szabályzata2020-04-14 14:17:24
Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat2020-02-27 11:55:08
Az OVSz működésére vonatkozó jogszabályok listája2014-04-16 11:24:16