Közérdekű adatok

A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok adatai


A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai


Az OVSz-nél ebben a közzétételi egységben nem keletkezik releváns információ.