Transzplantációs Immungenetikai Laboratórium

A Transzplantációs Immungenetikai Laboratórium fő profilja különféle transzplantációra (vese, szív, tüdő, máj, őssejt) váró betegek és lehetséges donorainak vizsgálata. A vizsgálatok jórészt HLA (humán leukocita antigén) típus meghatározást és további HLA-ellenes antitestekkel kapcsolatos vizsgálatokat foglalnak magukba. Ezen kívül a laboratórium diagnosztikai tevékenysége kiterjed a betegség-asszociált HLA típusok kimutatására és HLA tipizálásra az Őssejtdonor Regiszter számára.

A laboratórium minden vizsgálata csak szakorvosi beutaló alapján végezhető.

IGÉNYELHETŐ VIZSGÁLATOK

1. SZOLID SZERV (VESE, SZÍV, MÁJ, TÜDŐ) TRANSZPLANTÁCIÓ ELŐTTI KIVIZSGÁLÁS

 • Vesebeteg első vizsgálata
 • Vesebeteg megerősítő vizsgálata (retipizálás)
 • Vesebeteg visszavétele listára
 • Egyéb szolid szerv (szív, máj, tüdő) átültetés előtti HLA típus meghatározás
 • PRA (HLA-ellenes panel reaktív antitest) meghatározás
 • Kérőlap szolid szerv átültetésre váró betegek vizsgálatához:  
 • Kérőlap szolid szerv transzplantációt megelőző keresztpróbához: 

 

2. ÉLŐDONOROS VESEÁTÜLTETÉST MEGELŐZŐ KIVIZSGÁLÁS

 • Előszűrés élődonoros veseátültetéshez
 • Élődonoros veseátültetésre váró donor-recipiens pár teljes kivizsgálása
 • Élődonoros veseátültetésre váró beteg közvetlen a műtétet megelőző vizsgálata
 • Kérőlap élődonoros veseátültetésre váró beteg/donor vizsgálatához: 

 

3. ŐSSEJT TRANSZPLANTÁCIÓ ELŐTTI KIVIZSGÁLÁS

 • Családvizsgálat (első kivizsgálás)
 • Rokon donor-recipiens pár megerősítő vizsgálata (retipizálás)
 • Nagy felbontású vizsgálat idegen donor kerestetés céljából
 • PRA (HLA-ellenes panel reaktív antitest) meghatározás
 • RSA (recipiens specifikus antitest) meghatározás;
 • DNS tárolás
 • KIR ligand meghatározás
 • Kérőlap hematopoetikus őssejtátültetésre váró beteg /donor  vizsgálatához: 

 

4. DONOR SPECIFIKUS ANTITEST MEGHATÁROZÁS

 • Kérőlap DSA vizsgálathoz:

 

5. BETEGSÉG ASSZOCIÁLT HLA TÍPUS AZONOSÍTÁS

 • Coeliákia
 • Bechterew kór
 • Behcet kór
 • Narcolepszia
 • Rheumatoid arthitis
 • Kérőlap betegség asszociált HLA típus meghatározásához:

 

ELVÉGZETT VIZSGÁLATOK LISTÁJA, VÉRMINTA IGÉNY

A betegség-csoport ill. a megjelenés szerint változik, lásd az aktuális, letölthető kérőlapot.

MINTAFOGADÁS

Munkanapokon 8-16 óráig.

MINTAKEZELÉS

Tárolás: 4°C-on legfeljebb 14 napig.
Szállítás: 4°C-on.
Kérjük, minden csövön tüntessenek fel a név mellett még egy azonosítót (TAJ szám, születési dátum), ill. a vérvétel dátumát.

VIZSGÁLAT VISSZAUTASÍTÁS

A kérőlap hiányos adattartalma, nem megfelelő mennyiségű, minőségű, ill. hiányos adattartalmú vérvételi csövek (név, azonosító, vérvételi dátum) érkezése esetén a laboratórium fenntartja magának a jogot, hogy az igényelt vizsgálat elvégzését visszautasítsa.

 

1997. évi LXXXIII. törvény
a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól
a végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelettel (Vhr.) egységes szerkezetben
KIVONAT (Hatályos 2012. július 1-jétől)

 

Vhr. 3/A. § (10) A beutalónak tartalmaznia kell:
a) a beutaló orvos és munkahelyének azonosítására szolgáló adatot, megnevezését, kódját,
b) a biztosított nevét, TAJ-át,
c) a vizsgálatra vagy gyógykezelésre felkért szolgáltató nevét, intézményi azonosító kódját,
d) a beutaló orvos által végzett ellátást azonosító naplósorszámot, a beteg rövid kórelőzményét,
e) a beutaló diagnózis szöveges leírását, kódját, konzíliumi beutaló esetén a konkrét kérdést,
f) annak megjelölését, hogy a beutalt biztosított tekintetében rendelkezik-e az adott szakellátás tekintetében a c) pont szerinti egészségügyi szolgáltató területi ellátási kötelezettséggel,
g) a beutaló kiállításának dátumát,
h) a (10b) bekezdés a) pontja szerinti időpontot, ha az későbbre esik a beutaló kiállításától számított 90. napnál.

(10a) Az Ebtv. 20. § (4) bekezdése szerinti esetben a beutalónak – a kötelező tartalmi elemein túl – tartalmaznia kell
a) azt a tényt, hogy a beutaló orvos a biztosítottat a keresőképtelenségével összefüggő betegsége miatt soron kívül utalja be,
b) azt, hogy a biztosított keresőképtelensége ugyanazon betegségből adódóan folyamatosan hány napja áll fenn, valamint
c) a biztosított táppénzes naplószámát.

A törvény teljes szövege itt olvasható