Általános Tájékoztató a 179/2020. (V.4.) Kormányrendelettel kapcsolatosan

Ezúton tájékoztatjuk Tisztelt Véradóinkat, hogy a 179/2020. (V.4.) Kormányrendeletben (a továbbiakban: Kormányrendelet) foglaltak alapján az alábbiak szerint módosul az általános adatvédelmi tájékoztatónk:

Az Infotv. 14.§-a (tájékozódáshoz, hozzáféréshez, helyesbítéshez, adatkezelési korlátozáshoz és törléshez való jog) és az általános adatvédelmi rendelet 15-22. cikke alapján gyakorolt intézkedéseket a veszélyhelyzet végéig az OVSz felfüggeszti, ezen intézkedések kezdőnapja a veszélyhelyzet megszűnését követő nap.

Az előzetes tájékozódáshoz való jog tekintetében biztosítandó tájékoztatást tartalmazó adatvédelmi tájékoztatónk tartalmazza az adatkezelésünk célját, jogalapját, valamint terjedelmét, mely elektronikus úton elérhető az OVSz honlapján, ezáltal az OVSz ezen kötelezettségét a Kormányrendelet 1.§ (3) bekezdése alapján teljesítettnek tekinti.

A bejelentés, kérelem, illetve keresetlevél alapján meginduló eljárások kezdő időpontja szintén a veszélyhelyzet megszűnését követő nap.

A veszélyhelyzet megszűnéséig az Infotv. szerinti, a közérdekű és a közérdekből nyilvános adat (a továbbiakban együtt: közérdekű adat) megismerésére irányuló igényekre vonatkozó eljárások az alábbiak szerint módosulnak:

A továbbiakban a közérdekű adatok megismerése iránti igényt szóban nem lehet benyújtani, valamint az adatigénylést az igénylő által kért formában az OVSz csak abban az esetben tudja teljesíteni, ha az igénylőnek ez nem jár az Infotv. szerinti közfeladatot ellátó szerv előtti megjelenésével.

A közérdekű adat megismerésére irányuló igényeknek az OVSz, mint közfeladatot ellátó szerv, a továbbiakban, amennyiben valószínűsíthető, hogy az igénynek az Infotv. 29. § (1) bekezdése szerinti – a beérkezést követő legrövidebb idő alatt, de legkésőbb 15 napon belüli – határidőben való teljesítése a veszélyhelyzettel összefüggő közfeladatai ellátását veszélyeztetné, az Infotv.-től eltérő módon, 45 napos határidővel tesz eleget. Erről az igénylőt az OVSz 15 napon belül értesíti.

E rendeletben foglaltak a rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő adatkezelési, tájékoztatási, valamint közérdekű adat igénylésével kapcsolatos eljárásokra is alkalmazandóak.

A Kormányrendelet, valamint az abban foglalt rendelkezések a vészhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet szerinti vészhelyzet megszűnéséig hatályosnak tekintendőek.

Budapest, 2020. május 07.                                                  

Országos Vérellátó Szolgálat