Miért szerepel pelikán az OVSz logójában?

A pelikán az önfeláldozó szeretet jelképe világszerte. 

Legendája gazdag és sokszorosan átfestett történet, mely a képzőművészetben, irodalomban és vallásos szövegekben is megjelenik, valamint számos kultúrában és országban szimbolikus jelentéssel bír.
Az ókorban a lehajtott csőrével begyéből fiókáit etető pelikánról azt hitték, hogy keblét feltépve saját vérével táplálja kicsinyeit. 
A középkortól kezdve a keresztény hagyomány a pelikánt eucharisztikus szimbólumként tartotta számon, mert életet adó vérét párhuzamba állította a megváltó Krisztus kiontott vérével.
A pelikánnal kapcsolatos hiedelem születése azzal függhet össze, hogy a madár alsó csőrében nyúlékony bőrzacskó van, s kicsinyei sokszor egészen mélyen oda nyúlnak le a csőrükkel a számukra ott összegyűjtött táplálékért. A pelikánok valójában csak kiváló szülők és rendkívül gondoskodók fiókáikkal szemben, amíg azok nem képesek önállóan táplálkozni és védekezni.

Magyarországon az Országos Vérellátó Szolgálat logójában megjelenő pelikán a véradás, az önzetlen adományozás és a segítő szándék jelképeként szolgál.

Pelikán-napi rövidfilmünk megtekinthető a linkre kattintva: LINK