Háziorvosoknak | Országos Vérellátó Szolgálat

Jelenlegi hely

  1. Címlap

Háziorvosoknak

Tisztelt Háziorvos Kollégák!

A Szervkoordinációs Iroda, mint a szervkivételi riadók szervezését országos hatáskörben ellátó szervezet, évek óta tapasztalja az agyhalál, szervadományozás és szervátültetés témáival kapcsolatban a lakosság ismereteinek hiányosságát. Az agyhalott szervdonorok közvetlen hozzátartozói sajnos gyakran nem ismerik az agyhalál fogalmát, és igen kevés hiteles információval rendelkeznek a szervdonációval és transzplantációval kapcsolatban. Egy hirtelen kialakult krízis során, egy szeretett hozzátartozó elvesztésekor szinte lehetetlen és egyébként nem is elvárható ezen információk teljes megértése, sőt elfogadása.

Az egyetlen lehetőség ezért a széles körű lakossági tájékoztatás, amelynek fontos jellemzője a rendszeres és hiteles forrásból származó ismeretközlés. A Szervkoordinációs Iroda ezért feladatának érzi a magyar lakosság megszólítását, és egyben olyan családi és baráti beszélgetések kezdeményezését, ahol és amikor mindannyian elmondhatjuk – megfelelő mennyiségű, minőségű és közérthető információ birtokában – véleményünket, „végakaratunkat” szerveink halálunk utáni sorsáról.

  • Amennyiben támogatjuk mi magunk is a szervdonáció ügyét, akkor fontos, hogy ezt a döntésünket ismerje meg minden hozzánk közel álló rokonunk és barátunk. Egy tragédia esetén, amikor mi már nem tudunk véleményt kinyilvánítani, a hátramaradt gyászolók abban a megnyugvásban tudnak nyilatkozni, hogy az elhunyt akaratát ismerve tudják azt képviselni, kérni.
  • Amennyiben tiltakozunk az ellen, hogy szerveinket eltávolítsák halálunk után szervátültetési céllal, akkor is helyes ezt elmondanunk a családban, továbbá tiltakozásunk akkor lesz érvényes, ha azt teljes bizonyító erejű magánokiratban leírjuk, vagy és inkább az Országos Vérellátó Szolgálat által működtetett Nemzeti Szerv- és Szövetdonációs Tiltakozások Regisztere (NSZTR) részére elküldjük a kitöltött tiltakozó nyilatkozat formájában, ugyanis ennek a regiszternek a lekérdezése kötelező a szervkivételt megelőzően.

Bárhogy is dönt egy magyar állampolgár, fontos a beszélgetés egy szűkebb bizalmi közegben, mert ekkor tud csak jól működni a feltételezett beleegyezés elve, hiszen ekkor a feltételezés megerősödhet és a hozzátartozók együttműködése által bizonyítékká válhat. Ez mindannyiunk közös feladata és felelőssége!

Ebben a témában két fontos feladat is jut a háziorvosoknak:

  1. Önök azok, akik az ellátás első szintjén találkoznak a betegekkel, biztosítottakkal és ezáltal tájékoztatói szerepet is ellátnak. A betegek érdeklődhetnek, kérdezhetnek, és segítséget kérhetnek a témában. Ezért fontos, hogy minden információ rendelkezésükre álljon ahhoz, hogy ne maradjon megválaszolatlan kérdés. Honlapunk tartalmi felépítésével szeretnénk szakmai és laikus tájékoztatást egyaránt megvalósítani.
  2. A háziorvosnak fontos „közvetítői” szerepet szánt a jogalkotó azáltal, hogy a biztosított már az ellátás első és leghamarabb hozzáférhető szintjén is segítséget kaphat esetleges tiltakozása gyors és megbízható továbbítása érdekében az NSZTR felé. Az alábbiakban ezt a feladatot mutatjuk be részletesen a vonatkozó jogszabályok idézésével és értelmezésével.
2011-04-19