Őssejtdonorok donációjának költségtérítése | Országos Vérellátó Szolgálat

Jelenlegi hely

 1. Címlap

Őssejtdonorok donációjának költségtérítése

A teljes tájékoztató a mellékletekkel együtt letölthető innen:


Országos Egészségbiztosítási Pénztár tájékoztatója
az élő donor szerv-, illetve szövetadományozásával kapcsolatos költségek
megtérítéséről


Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 207. §-ának (2) bekezdésében meghatározottak szerint az élő donor jogosult szerv, illetve szövet adományozásával kapcsolatos jövedelemkiesésének, valamint az adományozásról szóló nyilatkozat megtételének, továbbá az utazással összefüggésben ténylegesen felmerült és igazolt – társadalombiztosítási jogviszonya alapján nem fedezett – költségeinek megtérítésére.

Az ezzel kapcsolatos kérelmeket az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Pénzbeli Ellátási Főosztályához kell megküldeni ( 1139 Budapest, Váci út 73/A.)

A kérelmek teljesítéséhez szükséges igazolások, dokumentumok:

 1. Jövedelemkiesés:
  • magyar állampolgár esetén „Igazolás a jövedelemről” elnevezésű nyomtatvány kitöltése szükséges (1. számú melléklet)
  • külföldi állampolgár esetén a külföldi munkáltató által igazolt munkabér alapján.
 2. Nyilatkozattétellel kapcsolatos költségek: a donáció közjegyzői okiratba foglalásának költségét a kiadott számla eredeti példányával lehet igazolni.
 3. Utazási költségtérítésre vonatkozó igények (2. számú melléklet kitöltésével az alábbiak szerint):
  a) tömegközlekedés esetén az adott útvonalra szóló ( az igénylő lakóhelye és az egészségügyi szolgáltató között) menetjegy csatolásával,
  b) helyi közlekedés esetén a vonaljegy becsatolása szükséges,
  c) gépkocsival történő utazás esetén az elszámolás a közúti gépjárművek, az egyes mezőgazdasági, erdészeti és halászati erőgépek üzemanyag- és kenőanyag fogyasztásának igazolás nélkül elszámolható mértékét a 60/1992. (IV.1.) Korm. rendeletben 1. számú és 1/A. számú mellékletében szereplő fogyasztási alapnorma szerint.
  Az alapnorma helyett a kérelmező választása alapján megállapított alapnorma átalány is alkalmazható.
  Az APEH havonta megjelenő közleményként tünteti fel az alkalmazható üzemanyagárakat, így az elszámolható költséget az alapnorma vagy alapnorma általány és a meghatározott minőségű üzemanyag árának szorzata fogja adni.
 4. A beavatkozás elvégzéséről a donáció kapcsán nyújtott egészségügyi szolgáltatatásról a beavatkozást végző egészségügyi szolgáltató igazolást ad ki (3. számú melléklet). Ezen igazolás csatolása is szükséges az igényérvényesítéshez.

A támogatás utalása a kérelmező által megadott módon bankszámlára, vagy postai utalványon történik.

A megállapított költségek összegéről az Országos Egészségbiztosítási Pénztár határozattal dönt, amely ellen a döntés közlésétől számított 15 napon belül az ügyfél fellebbezéssel élhet. A fellebbezést az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnál lehet előterjeszteni. A másodfokú eljárás lefolytatása az Egészségbiztosítási Felügyelet hatáskörébe tartozik.

Dr. Székely Tamás s.k.
főigazgató

2011-04-28