Véradók adatainak védelme | Országos Vérellátó Szolgálat

Jelenlegi hely

 1. Címlap
 2. » Véradás
 3. » Véradás

Véradók adatainak védelme

Miért tartjuk nyilván az adatait?

Amikor véradásra jelentkezik, a személyazonosító adatai rögzítésre kerülnek az Országos Vérellátó Szolgálat számítógépes nyilvántartásába. A személyére és véradásaira vonatkozó információt biztonságosan tároljuk abból Teljes és folyamatosan aktualizált nyilvántartással kell rendelkeznünk a donorok régebbi és jelenlegi véradásairól.
Adatait az egészségügyi adatvédelmi törvény előírásainak megfelelően az utolsó véradását követően 30 évig őrizzük meg.

Az alábbi adatok nyilvántartására azért van szükségünk, hogy a jogszabályi kötelezettségünknek eleget tegyünk illetve, hogy mi, vagy – az Ön hozzájárulása esetén – az Országos Vérellátó Szolgálattal a donorszervezés területén együttműködő Magyar Vöröskereszt véradás-szervezési célból kapcsolatba tudjon lépni Önnel.

Ahhoz, hogy azonosítani tudjuk Önt, a következő adatokat tároljuk

 • neve
 • címe
 • születési ideje
 • édesanyja neve
 • TAJ száma

Az Országos Vérellátó Szolgálat felelősségi köre az adatkezelés területén

Mindent elkövetünk, hogy az Ön adatait biztonságosan és bizalmasan kezeljük, tároljuk. Munkatársaink jogi kötelezettsége az Önre vonatkozó információk bizalmas kezelése (orvosi titok!). Rendszeresen ellenőrizzük, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos biztonsági követelmények teljesülnek-e. Harmadik személynek az Ön adatait csak az Ön kifejezett írásbeli hozzájárulása vagy törvényi előírás esetén adjuk ki. Mindenkinek, aki tőlünk törvényi előírás alapján személyhez köthető információt kaphat szintén kötelezettsége az adatok bizalmas kezelése.

Az egészségügyi adatvédelmi törvényből és más jogszabályokból eredő jogai

Az 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről, valamint az egyéb előírások számos jogot biztosítanak a donoroknak:

 • Joga van az Önről tárolt adatokat megtekinteni, és amennyiben abban hibát észlel, kérni a hiba kijavítását.
 • Joga van eldönteni, hogy szeretné-e, hogy véradás-szervezési célból telefonon vagy írásban kapcsolatba lépjünk Önnel.
 • Joga van eldönteni, hogy személyazonosító adatait és a vércsoportjára vonatkozó információt a Magyar Vöröskereszt részére véradás-szervezési célból átadhatjuk-e.
 • Ha adatainak kezelésében visszásságot észlel, az adatvédelmi biztoshoz fordulhat.
 • Joga van kártérítést kérni, amennyiben jogellenes adatkezelés miatt Önt kár, hátrány éri.
 • További információkat találhat az egészségügyi adatvédelmi törvényben, illetve kérdéseit felteheti szakembereinknek is.
2011-04-18