Rólunk | Országos Vérellátó Szolgálat

Jelenlegi hely

  1. Címlap
  2. » Intézmény

Rólunk

Az OVSZ rövid története

Az OVSZ létrejöttének alapjai részletes vitákat, egyeztetéseket követően, széleskörű szakmai konszenzus révén teremtődtek meg. Az 1995-ben az Országos Haematológiai, Vértranszfúziós és Immunológiai Intézet (OHVII) kettéválasztását követően (OHII) megalkotott stratégia alapján 1996-ban a népjóléti miniszter megalapította az Országos Vérellátó Központot (OVK), a továbbépítkezés bázis intézményét. A 26/1998 (VI.17.) NM rendelet jogszabályi szinten létrehozta az Országos Vérellátó Szolgálatot, de annak tényleges, szervezetszerű létrejötte és működése - amelyben kulcsfontosságú volt a 44/1999 Eü.M. rendelet kiadása – 2000. július 1-től lett teljes körű. A szervezet 6 regionális- és 20 területi intézményből áll, melyekhez szerződésben rögzített feladatok ellátásával szorosan kapcsolódik a 28 kórházi transzfúziós osztály.

OVSZ szervezete és feladatai

Az ország egész területén – állami feladatként – biztosítani a vérellátás megtervezését és megszervezését, az egészségügyi intézmények vér és vérkészítményekkel való ellátását.

  • Országos intézeti feladatok ellátása: módszertani levelek, szakmai standardok, protokollok kiadása, adatgyűjtés, elemzések és értékelések végzése a vérellátással és a transzfuziológiai szolgáltatásokkal összefüggésben.

    Munkatársaink a transzfúziológia minden területét rendszeresen oktatják, a rezidensképzéstől a szakasszisztensi képzésig, és folyamatos továbbképzésben részesítjük saját dolgozóinkat is. Nemzetközi együttműködéseink keretén belül mód van más országok vérellátási gyakorlatának megismerésére, szakmai tapasztalatok gyűjtésére, hazai- és nemzetközi szakirányú kongresszusi részvételre.

  • A nemzeti vérkészlet felügyelete, az azzal való gazdálkodás: országos logisztikai és információs hálózat, országos vérkészlet nyilvántartás, diszpécser szolgálat működtetése.
  • Preparatív transzfuziológiai feladatok: véradásszervezés, donortoborzás, donorkivizsgálás, -oktatás, -megtartás, -nyilvántartás, gondozás, vérgyűjtés, levett vér kivizsgálása, vérkészítmények előállítása, ellenőrzése, tárolása, készlet nyilvántartása, kiadása, a felhasználás követése, alapanyag biztosítása gyári plazmakészítményekhez.
  • Klinikai transzfuziológiai feladatok ellátása (járóbeteg -, és fekvőbeteg - szakellátás keretében), vércsoport-vizsgálat, ellenanyagszűrés, kompatibilis készítmény kiválasztása, transzfúziós szövődmények kivizsgálása, terhesek immunhematológiai szűrése és gondozása, újszülöttek immunhematológiai vizsgálata, közreműködés a veleszületett vérzékenységben szenvedők kezelésében és gondozásában.
  • Minőségbiztosítási feladatok ellátása, minőségügyi rendszer működtetése.

A betegellátási igények kielégítéséhez szükséges véradásokat (~ 450.000 Egység/év) a Magyar Vöröskereszt szervezi. A fenti véregységek 73 %-át ún. kiszállásos vérvételen gyűjtjük, ami azt jelenti, hogy megkeressük a véradót munkahelyén, iskolákban, vagy előre meghirdetett rendezvényeken. A hazai előírásoknak megfelelően minden véradást megelőz egy orvosi kivizsgálás és a véradóval történő elbeszélgetés is. Ez az egyik legfontosabb része a kivizsgálásnak, hiszen ekkor dől el, hogy a donor alkalmas-e véradásra, vagy sem.

A véradásnak kétféle technikáját alkalmazzuk, az egyik az ún. teljes vér (450 ml + 10 %, ~ 10 perc alatt) gyűjtése, amit a speciálisan kifejlesztett összetett műanyag zsákrendszerrel végzünk, a másik eljárás során különböző gyártók által kialakított aferezises készülékekkel végzünk (~ 60-90 perc), amely eljárás során csak azt a vérkomponenst távolítjuk el, amire terápiás igény van, különös tekintettel a trombocitára.

Ez utóbbi vérvételi technikát terápiás célból is alkalmazzuk betegeknél (pl. plazmaferezis), amelyet szintén csak orvosi felügyelet mellett lehet végezni.

Hazánk vérkészlete 3 fő helyszín között oszlik meg, 70 %-a az OVSZ vérellátóiban, hozzávetőleg 20 % a kórházi transzfúziológiai osztályokon és kb. 10 % a kórházi depókban található. Évente átlagosan 450.000 egység Teljes vér levétele történik, kb. 300.000 véradótól és mintegy 50.000 egység aferezissel állítunk elő trombocita koncentrátumot. Évente átlagosan 670.000 egység vérkészítményt (vörösvérsejt, plazma és trombocita) adunk ki transzfúzióra.

A vérellátásban alkalmazott módszerek, technológiák kiválasztásánál mindig elsődleges szempont, hogy ne veszélyeztessük sem a véradót, sem a transzfundált beteget. Ezért alkalmazunk a nemzetközi gyakorlatnak is megfelelő kivizsgálási módszereket mind a vércsoport, mind a vírus-szerológia laboratóriumainkban, valamint betartjuk a gyógyszergyártás alapelveit (GMP=Helyes Gyártási Gyakorlat) a vérkészítmény előállítás teljes folyamata során. Mind a laboratóriumok, mind a vérkészítmény előállítás csak validált, standardizált technológiákat alkalmaz, minimalizálva a manualitást.

Az OVSZ Központ végzi a szakmai, gazdasági, pénzügyi és minőségügyi koordinációt, szabályzatok, eljárási utasítások, főigazgató utasítások értelmében. Ide tartoznak a rutin vérellátási feladatoktól független laboratórium, olyanok, mint konfirmáló, minőség-ellenőrző, és vércsoport referencia laboratóriumok. Mind a vérellátók, mind az OVSZ Központ laboratóriumai évente többször részt vesznek belső és külső körkontrollokban, biztosítva a magas színvonalú szakmai tevékenységet.
Az OVSZ Minőségügyi rendszere szintén a regionális struktúra szerint épül fel. A minőségpolitikai nyilatkozat tartalmazza mindazokat az alapelveket és célokat, amelyet az OVSZ vezetése kitűzött, és amellyel minden munkatársa azonosul a munkája során.

2011-04-14