A laboratórium működési rendje | Országos Vérellátó Szolgálat

Jelenlegi hely

 1. Címlap
 2. » Laboratóriumok
 3. » Transzplantációs Immungenetika Debrecen

A laboratórium működési rendje

Elérhetőség:
Debreceni Regionális Vérellátó Központ Transzplantációs Immungenetikai Laboratórium  
4026 Debrecen, Bem tér 19.
Laboratóriumvezető: dr. Rajczy Katalin
Tel: 06-52-315-993
Tel/Fax: 06-52-311-914
Intézményi azonosító kód: 016425033

A laboratórium munkarendje:
hétfőtől péntekig 8-18 óra között

A laboratóriumban a vizsgálatok előjegyzés alapján történnek.

Előjegyzési időpontot nem kell kérni:

 • a transzplantált betegek nyomon-követéses vizsgálatához,  
 • hematológiai betegek sürgős tipizálásához,  
 • transzplantációs várólistára vétel előtti HLA alloantitest vizsgálatához,
 • vesetranszplantációs várólistára vétel előtti első és megerősítő HLA vizsgálathoz

A laboratórium fő profilja a szerv- vagy szövetátültetésre (vese, szív, tüdő, máj, őssejt) váró betegek és lehetséges donorainak vizsgálata. A vizsgálatok iránya: HLA típus meghatározása, HLA-ellenes antitestek jelenlétének és specifitásának  kimutatása.
Ezen kívül a laboratórium végez HLA tipizálást a Magyar Őssejtdonor Regiszter részére; valamint diagnosztikai tevékenységként betegség-asszociált HLA típusok kimutatását is képes végezni.

Az Eurotransplant csatlakozással a vesebetegek listára kerüléséhez és listán tartásához szükséges vizsgálatok elvégzése csak az Európai Immungenetikai Szövetség által akkreditált laboratóriumban történhet, így ezeket a vizsgálatokat átmenetileg (2013.07.01-től) a laboratórium nem végezheti. A laboratórium akkreditációs eljárása folyamatban van. A változásokról az érdekelt beküldőket értesíteni fogjuk.

A laboratóriumtól igényelhető minden vizsgálat csak szakorvosi beutaló alapján végezhető.

Az Országos Vérellátó Szolgálat országos ellátási kötelezettsége alapján a Laboratórium mintafogadása nem korlátozott.

A laboratóriumtól igényelhető vizsgálatok:

 1. Vesetranszplantáció előtti kivizsgálás (2013.07.01-től az EFI akkreditáció elnyeréséig szünetel)
  Vesebeteg első vizsgálata
  Vesebeteg megerősítő vizsgálata (retipizálás)
  Vesebeteg visszavétele listára
  Kérőlap veseátültetésre váró beteg vizsgálatához
  Kódolási segédlet

 2. Egyéb szervátültetés (szív, tüdő, máj) előtti kivizsgálás
  Egyéb szolid szerv (szív, máj, tüdő) átültetés előtti HLA típus meghatározás
  PRA (HLA-ellenes panel reaktív antitest) meghatározás
  Kérőlap szolid szerv átültetésre váró betegek vizsgálatához
  Kódolási segédlet

 3. Élődonoros veseátültetést megelőző kivizsgálás
  Élődonoros veseátültetés előtti első vizsgálat
  Élődonoros veseátültetésre váró donor-recipiens pár kivizsgálása
  Élődonoros veseátültetésre váró beteg közvetlen a műtétet megelőző vizsgálata
  Kérőlap élődonoros veseátültetésre váró beteg/donor vizsgálatához
  Kódolási segédlet

 4. Őssejtátültetés előtti kivizsgálás
  Családvizsgálat (első kivizsgálás)
  Rokon donor-recipiens pár megerősítő vizsgálata (retipizálás)
  Nagy felbontású vizsgálat idegen donor kerestetés céljából (Budapestre továbbítjuk)
  PRA (HLA-ellenes panel reaktív antitest) meghatározás
  Kérőlap hematopoetikus őssejtátültetésre váró beteg/donor vizsgálatához
  Kódolási segédlet

 5. HLA-ellenes antitest vizsgálata
  Kérőlap szervátültetést követő antitest státusz vizsgálatához
  Kérőlap HLA vizsgálatra
  Kódolási segédlet

 6. Betegség-asszociált HLA típus vizsgálata
  Coeliakia: HLA-DQ2  vagy HLA-DQ8  azonosítása
  Bechterew kór: HLA-B27 antigén azonosítása
  Behcet kór: HLA-B51 antigén azonosítása
  Narcolepsia: HLA-DQB1*06:02 allél azonosítása
  Rheumatoid arthritis: HLA-DRB1*01 vagy DRB1*04 antigének azonosítása
  Kérőlap HLA vizsgálathoz
  Kódolási segédlet

Vérminta igény:
A letölthető kérőlapokon vizsgálatonként szerepel.

Vérvétel:
Munkanapokon 8-14 óráig.

Mintafogadás:
Munkanapokon 8-16 óráig.

Mintakezelés:
Minták szerológiai vizsgálatra (citráttal alvadásgátolt):
Tárolás: 4°C-on legfeljebb 1 napig.
Szállítás: 4°C-on.

Minták DNS szintű vizsgálatra (citráttal/EDTA-val alvadásgátolt):
Tárolás: 4°C-on legfeljebb 4 napig.
Szállítás: 4°C-on.

Minták antitest-vizsgálatra (natív vérminta)
Tárolás: 4°C-on legfeljebb 1 napig.
Lesavózva 4°C-on legfeljebb 10 napig
Szállítás: 4°C-on.

A beküldött vérminta csövén  a név és a vérvétel dátuma mellett szükséges még legalább egy azonosítót (TAJ szám, születési dátum) megadni.

A minta/vizsgálat visszautasítása

Nem szakorvosi beutaló esetén a vizsgálat nem végezhető el.
A kérőlap hiányos adattartalma, nem megfelelő mennyiségű, minőségű, ill. hiányos adattartalmú vérvételi csövek (név, azonosító, vérvételi dátum) érkezése esetén a laboratórium fenntartja magának a jogot, hogy az igényelt vizsgálat elvégzését visszautasítsa.
A nem megfelelő vérminta megsemmisítésre kerül.
A minta/vizsgálat nem elfogadhatóságáról a beküldőt írásban tájékoztatjuk.
A kérőlap adattartalmára vonatkozóan a Kódolási segédlet nyújt segítséget, illetve az alábbi tájékoztató az érvényes jogszabályról:


1997. évi LXXXIII. törvény
a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól
a végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelettel (Vhr.) egységes szerkezetben
KIVONAT (Hatályos 2012. július 1-jétől)

Vhr. 3/A. § (10) A beutalónak tartalmaznia kell:
a) a beutaló orvos és munkahelyének azonosítására szolgáló adatot, megnevezését, kódját,
b) a biztosított nevét, TAJ-át,
c) a vizsgálatra vagy gyógykezelésre felkért szolgáltató nevét, intézményi azonosító kódját,
d) a beutaló orvos által végzett ellátást azonosító naplósorszámot, a beteg rövid kórelőzményét,
e) a beutaló diagnózis szöveges leírását, kódját, konzíliumi beutaló esetén a konkrét kérdést,
f) annak megjelölését, hogy a beutalt biztosított tekintetében rendelkezik-e az adott szakellátás tekintetében a c) pont szerinti egészségügyi szolgáltató területi ellátási kötelezettséggel,
g) a beutaló kiállításának dátumát,
h) a (10b) bekezdés a) pontja szerinti időpontot, ha az későbbre esik a beutaló kiállításától számított 90. napnál.

(10a) Az Ebtv. 20. § (4) bekezdése szerinti esetben a beutalónak – a kötelező tartalmi elemein túl – tartalmaznia kell
a) azt a tényt, hogy a beutaló orvos a biztosítottat a keresőképtelenségével összefüggő betegsége miatt soron kívül utalja be,
b) azt, hogy a biztosított keresőképtelensége ugyanazon betegségből adódóan folyamatosan hány napja áll fenn, valamint
c) a biztosított táppénzes naplószámát.

2013-09-18