Végéhez ért az ACCORD együttműködés | Országos Vérellátó Szolgálat

Jelenlegi hely

 1. Címlap

Végéhez ért az ACCORD együttműködés

Végéhez ért az ACCORD (Achieving Comprehensive Coordination in Organ Donation Throughout the European Union) Európai Uniós Pályázati együttműködés

Az ACCORD (Achieving Comprehensive Coordination in Organ Donation Throughout the European Union) 23 tagországot tömörítő, 42 hónapos időtartamra (2012-2015) szóló Európai Uniós pályázati konzorcium. Az elmúlt 3 évben az együttműködés fő célja a szervdonációs koordinációval kapcsolatos közös európai gyakorlatok kidolgozása és meghonosítása, valamint közös európai élődonoros follow-up regiszter kialakítása volt. A pályázat szakmai munkacsoportjai 2015. június 2-án tartott sajtó nyilvános záró konferencián számoltak be az elért eredményekről Madridban.

A spanyol koordinátorszervezet – Organizacion Nacional de Trasplantes ONT) feladata volt, ill. az is még az elkövetkező hat hónapban a pályázat koordinációja szakmai, adminisztratív és pénzügyi tekintetben egyaránt, valamint felelős a pályázati munka lebonyolításáért és megvalósulásáért. Szintén az ONT működteti a pályázat honlapját, elérhetősége: www.accord-ja.eu

Az Országos Vérellátó Szolgálat (OVSz), Szervkoordinációs Iroda a pályázat két szakmai munkacsoportjának volt aktív résztvevője: Az intenzív osztályok és a donor koordinátori hálózat együttműködésének elősegítése, ill. Kétoldalú együttműködések.

A konferencián Mihály Sándor az OVSz képviseletében és Dr. Nemeskéri Ágnes a Semmelweis Egyetem, Humánmorfológiai és Fejlődésbiológiai Intézet docense meghívott előadóként közös előadásban számoltak be a kétoldalú nemzetközi együttműködések munkacsoport magyarországi vonatkozásairól.

Élődonor regiszterek

A munkacsoport célja az élődonoros regiszterek bevezetésére szolgáló ajánlás kidolgozása, volt, amely meghatározza mind a nemzeti, mind a nemzetközi élődonor regiszterek adatkészletét. A munkacsoport vezetője a holland Dutch Transplant Foundation.

Meghatározásra került a regiszterek számára szükséges adatok köre és azok fogalomtára. A regiszterek működtetéséhez szükséges szervezeti és technikai feltételek kidolgozását követően lezárult az ún. pilot periódus, elkészült a célként kitűzött ajánlás. A regiszter online szoftvere elkészült, fenntartásának és gyakorlati működtetésének feltételei jelenleg még nem meghatározottak, az Európai Unió tagállamaival erről további egyeztetés szükséges.

Az intenzív osztályok és a donor koordinátori hálózat együttműködésének elősegítése

Az egyesült – királyságbeli National Health Service Blood and Transplant által vezetett munkacsoport az európai életvégi ellátások gyakorlatának feltérképezésével és azok szervadományozásra gyakorolt hatásával egy olyan módszer kidolgozását tűzte ki célként, amellyel az intenzív osztályok és a donor koordinátori hálózat együttműködése révén javítható a szervdonorok felismerésének hatékonysága.

A munkacsoport a pályázati konzorcium országaiban vizsgálta a súlyos agysérülésben elhunyt páciensek betegútját és ennek hatását a donációs potenciálra, valamint a vizsgált esetek során a donációs folyamat megvalósulását.

Módszerek:

 • Nemzeti kérdőív: a szervadományozással kapcsolatos jogi, etikai infrastruktúra megismerése országonként.
 • Kórházi kérdőív: a résztvevő donorkórházak szervdonációval kapcsolatos helyi lehetőségeinek felmérése.
 • Páciens kérdőív: súlyos agykárosodás miatt elhunyt páciensek életvégi ellátását, és az ellátás során alkalmazott módszerek szervdonációs potenciálra gyakorolt hatását méri fel.

A 15 tagállamból összesen 67 kórház vett részt az adatgyűjtésben, Magyarországról a Péterfy Sándor utcai Kórház Baleseti Központ és az Országos Klinikai Idegtudományi Intézet segítette a pályázat részére történő adatszolgáltatást.

A kérdőívek értékelését követően meghatározásra kerültek a szervdonációt segítő és gátló barrierek intézményenként, majd a kórházon belül a szervdonációs aktivitás fokozására irányuló egyedi terv kidolgozásával a résztvevő kórházak kórházi koordinátorai újabb 6 hónapos próbaidőszakban tesztelték az egyedi terv eredményességét. Mindkét intézményből kórházi koordinátoraink részt vettek a munkacsoport vezető által az egyedi intézményi terv elkészítéséhez szervezett kétnapos felkészítő képzésen Londonban. Kidolgozásra került a tagországok résztvevő donorkórházaiban tapasztaltak alapján az a donorfelismerést és szervdonációt elősegítő eszközkészlet, amely a donációs folyamat megvalósulását segíti intézményi szinten a donorkoordinátorok aktív közreműködésével. 2015 őszén a munkacsoport négy 1 napos képzést szervez a tagországok donor koordinátorai számára, a fentiekben már említett említett eszközkészlet könnyen átültethető valamennyi európai kórház számára a mindennapi gyakorlatba, ezáltal a cadaver donorszám emelkedése érhető el.

Három, a programban résztvevő intézmény képviselője gyakorlati tapasztalatairól számolt be:

 • Ospedale San Camillo-Forlalini, Róma, Olaszország: az előzetes felmérés során megállapítást nyert, hogy a donorjelentésnek nincs szabályozott, és megfelelő időzítéssel bíró rendszere kialakítva az intézményben. A sürgősségi osztály dolgozójában kihelyezett, a szakemberek részére a szervdonációt propagáló és a donorjelentés időzítését, valamint főbb gyakorlati tudnivalóit tartalmazó ún. G.I. V.E. poszter kihelyezése elősegítette a donorjelentések előfordulását, mindemellett azon szakemberek (orvosok és ápolók) kötelező képzése növelte a kórházi donációs aktivitást.
 • Vall d’Hebrón Hospital, Barcelona, Spanyolország: a kórházi kérdőívek, ill. vizsgált betegutak alapján a donorok vesztésének egyik fő okaként jelölték meg, hogy a páciensek lélegeztető gépre helyezéséről (amely a donorvesztés elkerülésének egyik első lépcsőfoka) nem intenzív terapeuta orvos dönt, a potenciális donorok felismerése ezzel szemben az intenzív osztályon történik. A helyi gyakorlat megváltoztatásával szintén a donorszám emelkedését érték el, az előadó azonban kiemelte, hogy az intézményi donációs aktivitás fenntartása és további növelése egyszeri változtatással nem, kizárólag folyamatos önvizsgálattal és fejlesztéssel érhető el.
 • Royal Victoria Infarmary, Newcastle, Egyesült Királyság: szervdonációra szakosodott ápolók ún. SNOD – specialist nurse on organ donation a donációs folyamatba történő bevonásával mind a szervdonációk megvalósulásának aránya, mind a hozzátartozók beleegyezésének (a magyarországitól eltér a jogi szabályozás) aránya szintén növelhető.

Kétoldalú együttműködések

Az ACCORD Pályázat támogatásával megvalósuló kétoldalú együttműködések:

 • A szervkivételek minőségének és biztonságának javítása Együttműködő partnerországok: Hollandia - Magyarország
 • A bulgáriai transzplantációs szervezet fejlesztése Együttműködő partnerországok: Franciaország – Bulgária
 • Transzplantációs centrumok minőségbiztosítási akkreditációja Együttműködő partnerországok: Olaszország – Ciprus, Csehország, Litvánia és Málta

A szervkivételek minőségének és biztonságának javítása

Az együttműködés célja a nemzeti magyarországi szervkivételi sebészeti képzés holland mintára történő meghonosítása a Semmelweis Egyetemmel való szoros együttműködésben.

A fent említett képzés mintájára valósult meg az Első Magyarországi Szervkivételi Sebészeti Képzés 2014. január 30-31-én Budapesten, amelyen mind a 4 magyarországi hasi szervek kivételét végző központból vettek részt hallgatók.

A képzés megrendezésének előkészítésére megalakult Tudományos Bizottság feladata volt a kurzus programjának összeállítása, és a második gyakorlati nap szakmai feltételeinek kidolgozása.

A Tudományos Bizottság tagjai:

 • Dr. Nemeskéri Ágnes - Semmelweis Egyetem Humánmorfológiai és Fejlődésbiológiai Intézet
 • Dr. Kiss Mátyás - Semmelweis Egyetem Humánmorfológiai és Fejlődésbiológiai Intézet
 • Dr. Fehérvári Imre - Semmelweis Egyetem Transzplantációs és Sebészeti Klinika
 • Prof. Dr. Kóbori László - Semmelweis Egyetem Transzplantációs és Sebészeti Klinika
 • Mihály Sándor – OVSz, Szervkoordinációs Iroda

Szintén a Tudományos Bizottság feladata volt a képzési syllabus összeállítása, a hallgatók kiválasztási kritériumainak meghatározása és a Magyar Transzplantációs Társasággal történő együttműködésben a jelentkezések elbírálása. A képzés és a hozzá kapcsolódó e-learning modul minősítése megtörtént, mint szabadon választható orvos továbbképzés, pontértéke 20, ill. 8 kredit.

Az Európai Bizottság célja egy nemzeti képzési program meghonosítása volt, amely igény szerint, kb. kétévente kerülhetne megrendezésre hazánkban. A szakmai hátteret a Semmelweis Egyetem biztosítja, a képzés szervezési feladatait az OVSz, Szervkoordinációs Iroda látja el. A kétéves együttműködési időszak alatt a kitűzött célok közül valamennyi sikeresen megvalósult, jelen fázisban a képzési struktúra fenntarthatóságának egyeztetése zajlik az érintett magyarországi és a képzés iránt érdeklődő külföldi felek között.

Együttműködő partnerek:

Hollandia:
Dutchtransplant Foundation,
University of Leiden,
University of Groeningen,

Magyarország:
Országos Vérellátó Szolgálat, Szervkoordinációs Iroda,
Semmelweis Egyetem Humánmorfológiai és Fejlődésbiológiai Intézet,
Semmelweis Egyetem Transzplantációs és Sebészeti Klinika.

The sole responsibility lies with the author and the Executive Agency is not responsible for any use that may be made of the information contained here.

2015-07-13