Szövetdonáció lebonyolítás dokumentumai | Országos Vérellátó Szolgálat

Jelenlegi hely

  1. Címlap

Szövetdonáció lebonyolítás dokumentumai

Szövetdonáció a Magyarországon hatályos törvények, rendeletek alapján történhet. Ehhez nyújt segítséget a jogszabályi összefoglaló, amely az alábbi joghelyek felhasználásával készült:1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről

  • 18/1998. (XII. 27.) EüM rendelet az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a szerv- és szövetátültetésre, valamint -tárolásra és egyes kórszövettani vizsgálatokra vonatkozó rendelkezései végrehajtásáról
  • 43/2003. (VII. 29.) ESzCsM rendelet a gyógyintézetek működési rendjéről, illetve szakmai vezető testületéről
  • 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól
  • 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről
Jogszabályi összefoglaló szövetdonációhoz - 2010

A szövetdonácó általános és szövetspecifikus kritériumrendszerének kidolgozása a 7. számú melléklet a 18/1998. (XII. 27.) EüM rendelethez. A szövetek (sejtek) donoraira vonatkozó kiválasztási kritériumok (a reproduktív sejtek donorai kivételével) - rendelet felhasználásával készült.

A szövetdonáció általános és szövetspecifikus kritériumrendszere - 2010
Guide to the quality and safety of tissues and cells for human application - 3rd Edition https://www.edqm.eu/freepub (a dokumentum a linkre kattintva tölthető le) 
2011-04-22