Sajtóközlemény a 2015. évi magyarországi szervdonációs és szervtranszplantációs adatokról | Országos Vérellátó Szolgálat

Jelenlegi hely

  1. Címlap

Sajtóközlemény a 2015. évi magyarországi szervdonációs és szervtranszplantációs adatokról

Az Országos Vérellátó Szolgálat (OVSz), Szervkoordinációs Iroda sajtóközleményben számol be Magyarország 2015. évi szervdonációs és szervtranszplantációs adatairól.

Az OVSz a donort jelentő kórházaktól és a transzplantációs centrumoktól független szervezetként koordinálja a hazai szervdonációs riadókat. Ennek érdekében működteti a Szervkoordinációs Irodát, és azon keresztül a koordinátori hálózatot.

Az OVSz 236 donorjelentésből 178 szervkivételi riadót koordinált, amelyek során 562 szervkivétel történt.

Az OVSz az Eurotransplant magyarországi szerződő partnere, ennek megfelelően koordinálja a nemzetközi szervcseréket.

2015-ben 705 szervfelajánlás érkezett az Eurotransplantból magyar beteg részére, miközben Magyarország 696 magyar donorszervet ajánlott fel.

Az OVSz végzi az összes szervdonációhoz kapcsolódó szállítási feladat ellátását és a légi szállítások szervezését.

2015-ben 1064 szervdonációs földi szállítási feladat során 255 ezer km-t futottak az OVSz gépjárművek. Légi szállítást 85 alkalommal kellett igénybe venni egy év alatt.

Az OVSz végzi az összes szervdonációhoz kapcsolódó vércsoport szerológiai, immungenetikai és vírus szerológiai vizsgálatot.

A tavalyi év során 496 donor és 497 recipiens vércsoport szerológiai, 2484 komplex immunológiai (20 835 vizsgálat), valamint szervdonoroknál 273 vírus szerológiai kivizsgálás történt az OVSz laboratóriumokban.

Az OVSz működteti a központi transzplantációs várólistákat, amelynek érdekében Transzplantációs Bizottságok közreműködését veszi igénybe.

2015-ben 613 új beteg került várólistára.

Az OVSZ nyilvántartást vezet a transzplantációs központok tevékenységeiről, amely az élő és elhalálozott donorok összesített számát, valamint a kivett és átültetett vagy más módon ártalmatlanított szervek fajtáit és mennyiségét tartalmazza.

Ezen tevékenységekről évente jelentést készít, és azt közzéteszi az alábbiak szerint:

  • Magyarországon 2015-ben jelentősen emelkedett a májátültetések száma (89 májtranszplantáció a Semmelweis Egyetem Transzplantációs és Sebészeti Klinikán).
  • A veseátültetések száma 26%-al emelkedett a Debreceni Egyetem, Klinikai Központ, Sebészeti Intézet Transzplantációs Tanszékén (63 vesetranszplantáció).
  • 2015-ben elvégezték az első tüdőátültetést Magyarországon, a budapesti Semmelweis Egyetem Mellkassebészeti Klinikáján.

Szervadományozás Magyarországon 2015-ben

Hazánkban elhunytból (dobogó szívű agyhalottból) és bizonyos szervek esetében élődonorból történhet és történik transzplantációs célú szervkivétel. 

Elhunytból történő szervadományozás 2015-ben

49 kórházból érkezett 236 potenciális donorról jelentés az OVSz, Szervkoordinációs Iroda donorjelentő zöldszámára. Ezen esetek közül végül 178 megvalósult donáció történt 44 kórházban. 178 donorból 562 szerv került eltávolításra, vagyis egy donorból átlagosan 3,16 szervet távolítottak el átültetés céljából.

2015-ben a legtöbb donorjelentés (19 eset) Miskolcról, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórházból érkezett, és itt történt a legtöbb megvalósult szervdonáció elhunytból, 14 alkalommal.

Amennyiben a megyei donációs adatokat egymillió lakosra számítjuk, össze tudjuk hasonlítani a különböző népességű területek aktivitását. Ki kell emelni Heves Megye aktivitását, ahol 33,2 donor jut egymillió lakosra.

Az agyhalálhoz vezető diagnózisok hátterében agyi érkatasztófa áll az esetek 72%-ában, és 21%-os arányt képvisel a koponya trauma, illetve másodlagos agykárosodás 7%-os gyakorisággal fordult elő.

Élődonoros szervadományozás 2015-ben Magyarországon

Minden veseátültetést végző egyetemi központban elérhető az élődonoros veseátültetés. Budapest (20), Debrecen (5), Pécs (7) és Szeged (8) összesen 40 élődonoros veseátültetést végzett.
Az élődonorok aránya 18,35% az összes magyar szervdonor között.

Szervátültetések Magyarországon 2015-ben

457 szervátültetés történt elhunyt donorból származó szerv beültetésével, amelyet további 40 élődonoros veseátültetéssel kell kiegészíteni, vagyis összesen 497 szervtranszplantációt végeztek tavaly.

A négy egyetemi centrumban 343 vesét ültettek be. Az élődonoros transzplantációk aránya 11,67% az összes veseátültetés között.

89 májátültetés és 51 szívátültetés történt, míg 13 kombinált vese- és hasnyálmirigy transzplantációt végeztek. Az első magyarországi tüdőátültetés mellett 21 magyar recipiens kapott új tüdőt Bécsben az év során.

Magyarországi szervátültetések az Eurotransplant együttműködés keretei között 2015-ben 73 vese, 20 máj, 9 szív, tehát összesen 102 donorszerv beültetése történt meg Magyarországon, Eurotransplantból érkezett szerv felhasználásával.

Szervtranszplantációs várólisták Magyarországon

2015 utolsó napján a választható betegek száma a szervenkénti transzplantációs várólistákon:

  • 739 beteg vesetranszplantációs várólistán,
  • 111 beteg májtranszplantációs várólistán,
  • 40 beteg szívtranszplantációs várólistán,
  • 11 beteg kombinált vese- és hasnyálmirigy várólistán
  • 9 beteg tüdőtranszplantációs várólistán.
2016-02-08