Nemzeti Szervdonációs és Transzplantációs Utánkövetési Regiszter | Országos Vérellátó Szolgálat

Jelenlegi hely

  1. Címlap

Nemzeti Szervdonációs és Transzplantációs Utánkövetési Regiszter

 
A 18/1998. (XII. 27.) EüM rendelet 16/D. § (3) bekezdésének módosításával Magyarországon kialakításra kerül a szervtranszplantációs utánkövetési regiszter, illetve az élődonorok utánkövetési regisztere.
Ez két különböző típusú adatgyűjtést jelent:
- a szervtranszplantációs utánkövetési regiszterben történik minden Magyarországon gondozott szervátültetett nyilvántartása és követése, elsősorban a beültetett szerv és a beteg túlélésének vizsgálatára,
- az élődonorok utánkövetési regisztere, amely minden Magyarországon gondozott élődonor nyilvántartását és követését biztosítja az élődonorok védelme érdekében.
 
Az országos szintű adatgyűjtés célja a donorszervek, recipiensek és élődonorok követése a visszakereshetőség és átláthatóság, illetve a szervátültetések eredményességének minőségi értékelése, továbbá az élődonorok védelmének biztosítása érdekében.
A regisztert az Országos Vérellátó Szolgálat működteti.
A szervátültetettek, illetve élődonorok gondozását végző egészségügyi szolgáltatók rögzítenek adatokat a regiszterben.
Az adatszolgáltatás részleteiről az Országos Vérellátó Szolgálat eljárásrendet készít, amelyet közzétesz és arról részletes tájékoztatást nyújt az érintett szolgáltatóknak.
 
Vonatkozó jogszabály:
28/2017. (X. 25.) EMMI rendelet egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
7. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a szerv- és szövetátültetésre, valamint -tárolásra és egyes kórszövettani vizsgálatokra vonatkozó rendelkezései végrehajtásáról szóló 18/1998. (XII. 27.) EüM rendelet módosítása
9. § Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a szerv- és szövetátültetésre, valamint -tárolásra és egyes kórszövettani vizsgálatokra vonatkozó rendelkezései végrehajtásáról szóló 18/1998. (XII. 27.) EüM rendelet 16/D. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az OVSZ működteti a Nemzeti Szervdonációs és Transzplantációs Utánkövetési Regisztert és a szervadományozásra jelentkező élődonorok követését biztosító regisztert, amelybe - az OVSZ eljárásrendje szerint - az ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók adatokat rögzítenek.”

2018-01-11