Megjelent a keresztdonáció lehetőségét megteremtő jogszabálymódosítás | Országos Vérellátó Szolgálat

Jelenlegi hely

  1. Címlap

Megjelent a keresztdonáció lehetőségét megteremtő jogszabálymódosítás

A Magyar Közlöny 26. számában megjelent az emberi erőforrások minisztere 11/2014. (II. 24.) EMMI rendelete egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról. Ennek 3. pontja az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a szerv- és szövetátültetésre, valamint -tárolásra és egyes kórszövettani vizsgálatokra vonatkozó rendelkezései végrehajtásáról szóló 18/1998. (XII. 27.) EüM rendelet módosítása, amelyet az alábbiakban idézünk:
„4/A. § (1) Két olyan, az Eütv. 206. § (2) vagy (3) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő donor és recipiens pár esetében, akiknél a jóváhagyott szervátültetés – az etikai bizottság 4. § szerinti határozatának meghozatalát, illetve az Eütv. 208. §-a szerinti vizsgálatot követően kiderült orvosi indok miatt – nem végezhető el, de szakorvosi javaslat alapján a két szervátültetés a donor és recipiens párok cseréjével elvégezhető, a szakorvosi javaslatot kiállító és a szervátültetéseket végző egészségügyi szolgáltatónál működő etikai bizottsághoz együttesen benyújtott – közokiratba foglalt – közös kérelmükre, az etikai bizottság jóváhagyásával a két szervátültetés elvégezhető..."

2014-03-11