Közlemény | Országos Vérellátó Szolgálat

Jelenlegi hely

  1. Címlap

Közlemény

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár közleménye a transzplantációs várólistára történő helyezést is érintő kérdésben: "Új, sárga lámpaszín a jogviszonyellenőrzésében":

http://www.oep.hu/szakmai_kozlemenyek/uj_sarga_lampaszin_jogviszonyellenorzesben.html

ÚN. HARMADIK ÁLLAM ÁLLAMPOLGÁRAINAK ELLÁTÁSA MAGYARORSZÁGON

Társadalombiztosítási szempontból, ún. harmadik állam állampolgárának tekintendő minden személy, aki nem magyar állampolgár, nem valamely EGT-tagállam állampolgára, vagy nem valamely, Magyarországgal megkötött kétoldalú szociális biztonsági egyezményt megkötő ország állampolgára.

(1997. évi LXXX. tv. 4§. z) pontja)

(A gyakoribb eseteket figyelembe véve, ide értendő pl.: a kazah, mongol, szír, ukrán állampolgár)

A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal felé minden az országban nem átmenetileg tartózkodó harmadik állambeli személy köteles tartózkodását bejelenteni. http://www.bmbah.hu/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=531&Itemid=1280&lang=hu#

Ezen állampolgárok Magyarországon kizárólag szálláshelyet tudnak létesíteni, amely sem az állandó lakóhely, sem a tartózkodási hellyel nem egyenértékű.

Amennyiben a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által kiállított tartózkodási engedéllyel és szálláshely-bejelentővel rendelkező személy, jogosultságot kíván szerezni egészségügyi ellátásra, megállapodást köthet a megyei kormányhivatal illetékes szervezeti egységével. Fontos hangsúlyozni, hogy a megállapodás alapján fennálló jogosultság szűkebb ellátási kör igénybe vételét teszi lehetővé.

A megállapodáson alapuló jogosultság szűkebb ellátási kört biztosít, mint az egyéb jogviszony alapján járó egészségbiztosítási ellátások. A megállapodás alapján egészségügyi szolgáltatásra jogosult személy a fogászati ellátások közül támogatással csak sürgősségi ellátást vehet igénybe. Nem jogosult az EGT tagállamban vagy egyezményes államban egészségügyi szolgáltatások igénybevételére a magyar egészségbiztosító terhére és így az esetlegesen igénybe vett ellátások utólagos megtérítésére sem. Továbbá nem veheti igénybe a Magyarországon nem hozzáférhető gyógyító eljárásokat a magyar egészségbiztosítása terhére egy másik országban.

A megállapodáson alapuló jogosultság nem teszi lehetővé továbbá az adott személy transzplantációs várólistára helyezését sem, így számára sem a cadaver-, sem az élődonoros szervtranszplantáció, sem csontvelő-transzplantáció nem elérhető egészségügyi ellátások Magyarországon.

(Ld.: 1997. évi LXXXIII. tv. 20. § 5) b) pontja)

Annak érdekében, hogy az egészségügyi szolgáltatók számára egyértelműen kiderüljön, mely személyek esetében áll fent a fentiekben említett szűkített ellátási kör, az OEP 2016. augusztus 1-től új lámpaszínt vezet be. Az egészségügyi szolgáltatók, a szakma részére az OEP közleménye, tájékoztatója az alábbi linken tekinthető meg. http://www.oep.hu/szakmai_kozlemenyek/uj_sarga_lampaszin_jogviszonyellenorzesben.html

További információért kérjük forduljon az Országos Egészségbiztosítási Pénztár, Nemzetközi Kapcsolatok és Jogviszony Nyilvántartási Főosztályhoz az alábbi elérhetőségeken:
E-mail:
Telefon: +36-1-350-2001

2016-07-21