Az Országos Vérellátó Szolgálat közleménye | Országos Vérellátó Szolgálat

Jelenlegi hely

  1. Címlap

Az Országos Vérellátó Szolgálat közleménye

2015. április 13-án több médiumban is megjelent cikk az alábbi címmel: „András tönkrement, 3 millióért eladná veséjét”: http://www.blikk.hu/blikk_aktualis/andras-tonkrement-3-millioert-eladna-a-vesejet-2347067

Az Országos Vérellátó Szolgálat az alábbi közleményben kíván reagálni a témával kapcsolatban:

2014-ben 203 alkalommal történt transzplantációs célú szerveltávolítás elhunyt donorból, amely során 645 magyar donorszerv eltávolítása történt meg. Tavalyi évben összesen 537 szervátültetés történt Magyarországon, ezek között 48 transzplantációt végeztek élődonorból származó szervvel.

A szervadományozás és szervátültetés szabályozott, biztonságos, átlátható és nyomonkövetett körülmények között történik Magyarországon, és Magyarország részvételével az Eurotransplant tagállamaiban.

Az Országos Vérellátó Szolgálat elkötelezett az életmentő szervadományozások szervezése és a szervdonációt ösztönző szakmai programok tekintetében.

Az élődonoros szervadományozásról jogszabály rendelkezik

1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről
XI. Fejezet
SZERV- ÉS SZÖVETÁTÜLTETÉS
Szerv, szövet eltávolítása élő személy testéből

205. § (1) Élő személy testéből más személy testébe történő átültetés céljára csak a következő szerveket, szöveteket szabad eltávolítani:
a) olyan páros szerv egyikét, amelynek eltávolítása nem okoz súlyos és maradandó fogyatékosságot,
b) olyan szerv részletét (szervszegment), amelynek eltávolítása esetén a szerv jelentősebb funkciókiesés nélkül működik tovább;
c) regenerálódó szövetet.
(2) Az (1) bekezdés b) pont esetén is a szervátültetésre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
206. § (1) Szervet, illetve szövetet - az (5) bekezdés kivételével - csak cselekvőképes személy adományozhat.
(2) Szervet cselekvőképes személy is csak abban az esetben adományozhat, ha a donor a recipiens
a) egyeneságbeli rokona,
b) egyeneságbeli rokonának testvére,
c) testvére,
d) testvérének egyeneságbeli rokona.
(3) Kivételesen a (2) bekezdésben foglalt feltételek hiánya esetén is sor kerülhet szerv adományozására. Ebben az esetben a donor és a recipiens együttes kérelmét a kórházi etikai bizottság vizsgálja meg. A kórházi etikai bizottság akkor járul hozzá a szervkivételhez, ha meggyőződött róla, hogy a donor és a recipiens között szoros érzelmi kapcsolat áll fenn és az adományozás ellenérték nélkül, valamint kényszertől, fenyegetéstől és megtévesztéstől mentesen történt.
(4) A fogva tartott csak a (2) bekezdés szerinti esetben lehet szerv-, illetve szövetdonor.
207. § (1) Szerv, illetve szövet adományozása kizárólag ellenérték nélkül történhet.

A szervkereskedelmet a törvény bünteti

2012. évi C. tv. a Büntető Törvénykönyvről
Emberi test tiltott felhasználása
 
175. § (1) Aki emberi gént, sejtet, ivarsejtet, embriót, szervet, szövetet, halott testét vagy annak részét, illetve halott magzatot jogellenesen megszerez, vagyoni haszonszerzés végett forgalomba hoz, vagy azzal kereskedik, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
(2) A büntetés egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha az emberi test tiltott felhasználását egészségügyi szolgáltató alkalmazottja a foglalkozása körében követi el.
(3) A büntetés az (1) bekezdésben meghatározott esetben egy évtől öt évig, a (2) bekezdésben meghatározott esetben két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha az emberi test tiltott felhasználását
a) tizennyolc éven aluli személy sérelmére,
b) üzletszerűen vagy
c) bűnszövetségben követik el.
(4) Aki az emberi test tiltott felhasználására irányuló előkészületet követ el, vétség miatt az (1) bekezdésben meghatározott esetben egy évig, a (2) és (3) bekezdésben meghatározott esetben két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Aláírásra megnyílt az emberi szervkereskedelem elleni Európa Tanács egyezmény 2015. március 25-én

 

Az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága 2014. július 9-én elfogadta a Tanács Emberi szervek kereskedelme elleni egyezményét, amelynek aláírását 2015. március 25-én nyitották meg Spanyolországban, ünnepélyes keretek között.

Az emberi szervek illegális eltávolítása és az azokkal való kereskedés súlyos emberi jogi jogsértés" - hangsúlyozta az Európa Tanács által közzétett nyilatkozatában Thorbjorn Jagland, a szervezet főtitkára. Felhívta a figyelmet arra, hogy a szervadományozók gyakran rendkívül alárendelt helyzetben lévő, fokozottan sérülékeny egyének, akiket kihasználnak a transzplantációra alkalmas emberi szervek tekintetében tapasztalható hiánnyal visszaélő bűnözői csoportok.

Jagland kiemelte, hogy a szervkereskedő bűnözők ellen csak nemzetközi együttműködéssel lehet hatékonyan fellépni, aminek az átfogó kereteit teremti meg a most aláírásra megnyílt egyezmény.

2015-04-14