Az Eurotransplant csatlakozás felkészülési programja a Szervkoordinációs Iroda szemszögéből | Országos Vérellátó Szolgálat

Jelenlegi hely

 1. Címlap

Az Eurotransplant csatlakozás felkészülési programja a Szervkoordinációs Iroda szemszögéből

Tárgyalások az Eurotransplanthoz való csatlakozásról
2010. december 16.
http://www.eum.hu/hirek-esemenyek/hirek-kozlemenyek-080630/targyalasok
http://www.nefmi.gov.hu/miniszterium/2010/targyalasok-eurotransplant
A Nemzeti Erőforrás Minisztérium egészségügyért felelős államtitkára, Dr. Szócska Miklós a mai napon újabb egyeztetést tartott a transzplantációt érintő kérdésekről, a szabályozott nemzetközi szervcserék lebonyolításának intézményi lehetőségeiről az érintett szakmai szervezetekkel.


Ennek alapján - a szakma és a betegszervezetek egyöntetű kérésének megfelelően - az államtitkár döntött arról, hogy januárban tárgyalásokat kezdeményez Magyarország Eurotransplanthoz való csatlakozásáról.    

Szócska Miklós az egyeztetést követően bejelentette, hogy a transzplantációs kérdés rendezése érdekében az alábbi cselekvési-tervet kell megvalósítani:

 • A betegek érdekében fel kell tölteni a várólistákat az uniós átlag szintjére, amelynek finanszírozását az ágazat vezetése 2011-ben a kasszán belüli átcsoportosítással fogja megoldani.
 • Lépéseket kell tenni a donorjelentési aktivitás növelése érdekében, érdekeltté kell tenni az érintett feleket abban, hogy ebben partnerek legyek, ugyanakkor meg kell teremteni az ellenőrzési rendszerét is.
 • Haza kell hozni középtávon a tüdőtranszplantációt.
 • El kell érni, hogy a gyermekszív-transzplantáció tekintetében Magyarország legyen Közép-Európa regionális centruma.
 • Fokozni kell a transzplantációval kapcsolatos felvilágosító munkát az egészségügyben dolgozók, a betegek, és a társadalom körében.
 • Fel kell készülni az Eurotransplanthoz való csatlakozási tárgyalásokra.


Az Egészségügyért Felelős Államtitkárság – teljességgel szakítva az elmúlt évek hagyományaival – új működési rend és bizalmi viszony mellett, a szakmával és a betegszervezetekkel közösen kívánja megoldani a szervtranszplantáció kérdéskörét.
 A döntést követően a Szervkoordinációs Iroda az alábbi felkészülési lépésekkel támogatta az előzetes együttműködési megállapodás megkötését és gyakorlati működtetését:

 • 2011; 41(1): 27-29 Közlemény jelent meg a Magyar Anaeszteziológus Intenzív Terápiás Társaság hivatalos folyóiratában: „Eurotransplant – Új lehetőség a hazai szervdonációs és transzplantációs
 • 2011. február 22. Országos Mentőszolgálat Központi Irányítócsoport állományával és az OMSZ Főigazgatójával találkozó, előadás és megbeszélés a jelenlegi és a jövőbeni sikeres együttműködés elősegítésére.
 • 2011. március 2. Részvétel a Nemzeti Erőforrás Minisztérium által az Eurotransplant előzetes együttműködési megállapodásról tartott megbeszélésén.
 • 2011. március 21-én részvétel a Nemzeti Erőforrás Minisztérium által az Eurotransplant előzetes együttműködési megállapodásról tartott megbeszélésén.
 • 2011. május 3. Találkozó a Légimentő Kft. vezetőjével az Eurotransplant csatlakozással kapcsolatos szállítási kapacitást érintő változásokról egyeztetés.
 • 2011. június Kidolgozásra került a csatlakozáshoz szükséges felkészülés programja, amely vonatkozik a transzplantációs koordináció valamennyi területére, a donorjelentő intézmények dolgozóira, transzplantációs immunológiai laboratóriumokra és a transzplantációs centrumokkal történő kapcsolattartásra.http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/egeszsegugyert-felelos-allamtitkarsag/hirek/megkezdodtek-a-hivatalos-targyalasok-az-eurotransplant-international-foundation-nal
Megkezdődtek a hivatalos tárgyalások az Eurotransplant International Foundation-nal
2011. március 21. 15:55
Előzetes együttműködési megállapodást köt a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Egészségügyért Felelős Államtitkársága az Eurotransplant International Foundation.
Minderről az Eurotransplant elnöke, Prof. Dr. Bruno Meiser; két igazgatója, Arie Oosterlee és Dr. Axel Rahmel, továbbá Szócska Miklós államtitkár állapodott meg egy mai, budapesti megbeszélésen.
Közlemény.
A megállapodás értelmében várhatóan 2012. január 1-től átmenetileg, egy éven át hazánk is tagja lenne a nemzetközi szervezetnek. Az időtartam a szerződő felek egybehangzó akaratától függően további egy évvel meghosszabbítható lenne. Az átmeneti időszakot követően kerülhetne sor
Magyarország teljes jogú tagként való csatlakozására az Eurotransplant.
Az átmeneti időszakban Magyarország részéről az úgynevezett speciális betegek – a halaszthatatlan sürgősségű szív- és májátültetésre váró betegek, a hiperimmunizált vesebetegek, illetve a szervátültetésre váró gyermekkorú, illetve fiatalkorú betegek – kerülnének fel az Eurotransplant International Foundation várólistájára. A megállapodás szerint már az átmeneti időszakban is lehetőség lesz – eseti megállapodások alapján – más, ilyen speciálisnak nem minősülő betegek várólistára kerülésére.
Az Eurotransplanthoz való csatlakozás minőségbeli javulást eredményez a hazai szervátültetésben, illetve a transzplantációra szoruló betegek gyorsabban jutnak majd megfelelő szervhez. Ugyanakkor nagyon fontos eredménye lesz a megállapodásnak a szigorú, egységes szabályok között zajló, átlátható és nyomon követhető nemzetközi szervcsere is.
A Nemzeti Erőforrás Minisztérium Egészségügyért Felelős Államtitkársága –szakítva az elmúlt évek gyakorlatával –a szakmával és a betegszervezetekkel közösen kívánja megoldani a szervtranszplantáció kérdéskörét. Éppen ezért Szócska Miklós államtitkár az elmúlt évben egyeztetéseket kezdett a transzplantációt érintő kérdésekről, a szabályozott nemzetközi szervcserék lebonyolításának intézményi lehetőségeiről az érintett szakmai szervezetekkel, továbbá - ígéretének megfelelően - 2011 januárjában a csatlakozás érdekében felvette a kapcsolatot az Eurotransplant International Foundation-nal.
Ennek a folyamatnak fontos lépése volt a Nemzeti Erőforrás Minisztériumban az Eurotransplant képviselőivel folytatott mai tárgyalás, amely jelentős előrelépést hozhat a hazai szervátültetés területén.
(Egészségügyért Felelős Államtitkárság, kormany.hu)


 • 2011. február Együttműködés kezdeményezése a Honvédelmi Minisztériummal a mentő célú légi szállítást végző repülőgépek fogadásával kapcsolatban.
 • 2011. április Eurotransplant előzetes együttműködési megállapodás költségtervének elkészítése.
 • 2011. május 11-én résztvétel Eurotransplant által szervezett leideni egyezető megbeszélésen.
 • Folyóirat cikk megjelentetése a Magyar Kórházszövetség hivatalos lapjában – Kórház magazin, „A szervátültetés indikátora az egészségügy működésének” címmel.
 • Kórházlátogatás keretében tájékoztató az Eurotransplanthoz történő csatlakozás kapcsán várható változásokról: 25 kórházban – 26 alkalommal:

 

1. Szolnok, Hetényi G. kórház
2. Eger, Markhot F. kórház
3. Szombathely, Markusovszky kórház
4. Budapest, Árpád kórház
5. Budapest, Péterfy S. utcai Kórház Baleseti Központ
6. Budapest, II. Gyermekklinika
7. Jászberény, Erzsébet kórház
8. Gyula, Pándy K. kórház
9. Kistarcsa, Flór F. kórház
10. Kazincbarcika
11. Nagykanizsa
12. Budapest, ÁEK
13. Budapest, Merényi G. kórház
14. Békéscsaba,
15. Baja
16. Győr, Petz A. kórház
17. Szekszárd
18. Budapest, Jahn Ferenc Dél Pesti kórház
19. Budapest, Péterfy Sándor utcai Kórház
20. Budapest, Heim Pál kórház
21. Pápa
22. Budapest, Szt. István kórház
23. Veszprém
24. Siófok
25. Sopron

 • 2011. május 18. Előadás Eurotransplant –Új lehetőségek a hazai transzplantációban címmel, az Országos Vérellátó Szolgálat, Régióvezetői értekezletén
 • 2011. július 5. Nemzeti Erőforrás Minisztérium által tartott az Eurotransplant előzetes együttműködési megállapodásról szóló megbeszélésén.
 • 2011. október 3-án részvétel a Nemzeti Erőforrás Minisztérium által az Eurotransplant előzetes együttműködési megállapodásról tartott megbeszélésen.
 • 2011. október 13-14-én részvétel az Eurotransplant Annual Meeting-en, Leiden,
 • 2011. november 3. Eurotransplant előzetes együttműködési megállapodás aláírása,

http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/egeszsegugyert-felelos-allamtitkarsag/hirek/gyorsabban-kaphatnak-szeret-a-transzplantaciora-varo-betegek
Gyorsabban kaphatnak szervet a transzplantációra váró betegek - közlemény
2011. november 4. 14:15
A szakmai szervezetek teljeskörű egyeztetésével és a betegszervezetekkel történő egyetértésben Magyarország előzetes együttműködési megállapodást kötött az Eurotransplant International Foundation szervezettel, ezzel nagymértékben nő annak a lehetősége, hogy akiknél szükség van ilyen beavatkozásra, azok az eddigieknél gyorsabban jutnak a szükséges szervhez.
A transzplantációk hatékonyabb elvégzése a végstádiumú szervelégtelenségben szenvedő betegek számára nemcsak a túlélés esélyét növeli, hanem életminőségbeli változást is jelent.
November 3-án Dr. Szócska Miklós egészségügyért felelős államtitkár jelenlétében Dr. Miskovits Eszter az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója,
Prof. Dr. Bruno Meiser, az Eurotransplant elnöke és Prof Dr. Ferdinand Mühlbacher, az Eurotransplant elnök-helyettese írták alá azt a megállapodást, amely biztosítja a szigorú, egységes szabályok között zajló, átlátható és nyomon követhető nemzetközi szervcserét. A NEFMI Egészségügyért Felelős Államtitkársága – a transzplantációval érintett szakmai szervezetekkel egyetértésben – az együttműködéstől a szervátültetések minőségbeli javulását várja, hiszen egy 10 milliós lélekszámú lakosság helyett egy körülbelül 130 milliós populációban kereshetnek megfelelő donort a betegeknek, javítva ezáltal életminőségüket és a túlélési esélyeiket. Magyarország a jelenleg hét ország – Ausztria, Belgium, Horvátország, Luxemburg, Németország, Hollandia és Szlovénia – közreműködésével zajló szervtranszplantációs programhoz csatlakozik.
Tekintettel a hazai transzplantációs helyzetre, az Eurotransplant International Foundation szervezetével folyamatban levő előzetes együttműködési megállapodás megkötésére irányuló tárgyalásokra, valamint az Állami Számvevőszéknek a szervtranszplantáció, a donáció és az alternatív kezelések ellenőrzéséről szóló jelentésében foglaltakra, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium kiemelt célja a jogszerű, biztonságos, átlátható, megfelelően finanszírozott, szakmailag megalapozott hazai transzplantációs tevékenység megerősítése.
2012. január 1-jével kezdődően, egy egyéves átmeneti időszakban Magyarország részéről az úgynevezett speciális betegek (a halaszthatatlan sürgősségű vese-, szív- és májátültetésre váró betegek, a hiperimmunizált vesebetegek, illetve a szervátültetésre váró – az Eurotransplant International Foundation kézikönyvében definiáltak szerinti gyermek betegek) kerülnek fel az Eurotransplant International Foundation várólistájára,
ezáltal nagyobb eséllyel jutnak a magyar betegek a számukra leginkább megfelelő szervhez.
Ez az előzetes együttműködési megállapodás egy alkalommal, egy éves periódussal meghosszabbítható, a későbbiek során az Eurotransplant International Foundation szervezetének esetleges teljes jogú tagjaként – valamennyi szervátültetésre szoruló magyar beteg érzékelhetné az együttműködés előnyeit.
A NEFMI Egészségügyért Felelős Államtitkársága köszöni a szakmai és betegszervezetek összefogását, amely hozzájárul a súlyos betegek mihamarabbi kezeléséhez.
(Egészségügyért Felelős Államtitkárság)

 • 2011. november 24-26. Magyar Transzplantációs Társaság XIII. Kongresszusán koordinátori csoport megbeszélés az Eurotransplant csatlakozás kapcsán felmerülő teendőkről.  
 • 2012. december 5. Eurotransplant megbeszélés az Országos Vérellátó Szolgálat keretein belül érintett munkacsoportok – Immungenetikai laboratórium, Országos Vese Várólista, Szervkoordinációs Iroda – részvételével.
 • 2011. december 12 Megbeszélés valamennyi magyarországi  transzplantációs centrum részvételével.
 • 2011. december 20. Eurotransplant training Budapest, OVSZ (ENIS, DONORDATA)
 • 2012. március 23-24. 2 fő országos koordinátor látogatása Leiden-ben az ET duty desk.
 • 2012. április 27. Kórházszövetség XXIV. Kongresszusa, előadás –  Szervdonációs és transzplantációs aktivitás Magyarországon 2011-ben. Eger


Előadások:
2011.február  25. Mihály S. Donációs aktivitás, minőségbiztosítás, Eurotransplant. Szolnok,

2011.február 28. Mihály S. National Action Plan-Hungary, 2nd Meeting of the Competent Authorities for Organ Donation and Transplantation. Brüsszel, European Commission,.

2011. március 3. Mihály S. Donációs aktivitás, minőségbiztosítás, Eurotransplant. Eger,

2011.április 16. Mihály S. Eurotransplant – új lehetőségek a hazai szervdonációs és transzplantációs rendszerben a szervátültetésre szoruló betegek érdekében. A Magyar Gyermekaneszteziológiai és Intenzív Terápiás Társaság XII. Kongresszusa, Cserkeszőlő

2011. május 19-21. Mihály S. Eurotransplant – új lehetőségek a hazai szervdonációs és transzplantációs rendszerben a szervátültetésre szoruló betegek érdekében. A Magyar Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Társaság XXXIX. Kongresszusa. Siófok,

2011. június 11. Mihály S. Eurotransplant. OVSZ Állomásvezetői értekezlet, OVSZK, Budapest

2011. szeptember 17. Mihály S., Dr. Ablonczy L.  Eurotransplant csatlakozás hatásai a hazai gyermek- és felnőtt szívtranszplantációra és donációra. Szívhajó - GOKI

2012. április 28. Mihály S. A szervdonációs aktivitás jellemzői Magyarországon, különös tekintettel a kiskorú agyhalottakból történő szerveltávolításra. A Magyar Gyermekaneszteziológiai és Intenzív Terápiás Társaság XIII. Kongresszusa, Hévíz

2012. május 5. Mihály S. Eurotransplant csatlakozás. A Magyar Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Társaság 40. Kongresszusa. Siófok

2012. május.7. Mihály S. Jogszabályváltozások az Eurotransplant előzetes együttműködési megállapodás érdekében. Tiszafüredi Transzplantációs Találkozó. Tiszafüred

2012. május 7. Mihály S. Beszámoló az Eurotransplant előzetes együttműködés eddigi tapasztalatairól. Tiszafüredi Transzplantációs Találkozó. Tiszafüred

2012. május 12. Mihály S. Szervdonációs és transzplantációs aktivitás Magyarországon, 2011-ben. Magyar Kardiológusok Társasága 2012. évi Tudományos Kongresszusa. Balatonfüred

2012. november 8-10. Mihály S.: Szervkivételi riadók szervezése Magyarországon és az Eurotransplantban. X. Debreceni Aneszteziológiai Napok.

2012. november 22-24. Mihály S.: Achieving comprehensive coordination in organ donation (ACCORD). A Magyar Transzplantációs Társaság XIV. Kongresszusa. Szeged.

2012. november 22-24. Mihály S.: Az Eurotransplant előzetes együttműködés eddigi tapasztalatai. A Magyar Transzplantációs Társaság XIV. Kongresszusa. Szeged

2013. március 22. Mihály S.: Az Eurotransplant előzetes együttműködés első éves tapasztalatai és eredményei, felkészülés a teljes körű csatlakozásra. XIX. Dél-magyarországi Transzplantációs Szimpózium. Szegedi Tudományegyetem

2013. április 17-19. Mihály S.: Szervdonációk szervezése Magyarországon és az Eurotransplantban, 2012-es eredmények. Magyar Kórházszövetség XXV. Kongresszus. Siófok

2013. április 25-27. Mihály S.: Cadaver szervdonáció és gyermekdonáció Magyarországon és az Eurotransplantban. Magyar Gyermekaneszteziológiai és Intenzív Terápiás Társaság (MGYAITT) XIV. Kongresszusa és Továbbképző Tanfolyama. Gyula

2013. május 23-25. Mihály S.: Eurotransplant előzetes együttműködési megállapodás eredményei. Magyar Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Társaság (MAITT) 41. Kongresszusa. Siófok

2013. október 10-12. Mihály S.: Csatlakozás az Eurotransplanthoz. India - Intenzív - Diagnosztika Fórum. Magyar Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Társaság (MAITT) Tudományos Ülése. Budapest

2013. november 21-23. Mihály S.: A teljesjogú tagság magyarországi eredményei 4 hónap után. Eurotransplant Kerekasztal. Magyar Transzpaltációs Társaság (MTT) XV. Kongresszusa. Hajdúszoboszló

2014. április 2. Mihály S.: Szervdonációs és transzplantációs aktivitás a legújabb Eurotransplant tagállamban. MKSZ XXVI. Kongresszus. Siófok

2014. április 25. Mihály S.: Gyermek szervdonációs és transzplantációs aktivitása a legújabb Eurotransplant tagállamban. MGYAITT XV. Kongresszus. Velence

2014. május 23. Mihály S.: Szervdonáció és transzplantáció a legújabb Eurotransplant tagállamban. Magyar Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Társaság (MAITT) 42. Kongresszusa. Siófok

2014. június 3. Mihály S.: A szervdonáció, transzplantáció és koordináció története./Transzplantációs programok Magyarországon és az Eurotransplantban./Szervátültetések jogi szabályozása. Transzplantációs koordináció, mint az ápolás speciális területe. Szabadon választható szakdolgozói továbbképzés. Országos Vérellátó Szolgálat

2014. június 18. Mihály S.: Szervdonációs és transzplantációs programok Magyarországon és Európában, a szervdonáció és szervátültetés jogi szabályozása. Szervdonációs Tanfolyam. Pécsi Tudományegyetem – Gyermekgyógyászati Klinika

2014. június 18. Deme O.: szervkivételi riadók szervezése Magyarországon és az Eurotransplant területén. Szervdonációs Tanfolyam. Pécsi Tudományegyetem – Gyermekgyógyászati Klinika,

2014. szeptember 25-26. S. Mihály: Organ donor coordination in the newest ET member state. Eurotransplant Annual Meeting 2014. Transplantation Coordinators Meeting. Leiden, Hollandia

2014. október 3-5. O. Deme: Development of the hungarian organ donation and transplantation activity, as a consequence of the eurotransplant full membership accession process. EDTCO 2014 Congress. Budapest

2014. október 13. Mihály S.: Szervdonációs és transzplantációs programok Magyarországon és Európában. Szervdonációs tanfolyam. Országos Vérellátó Szolgálat. Budapest

2014. október 16-18. Mihály S.: Szervkivételi riadók szervezése Magyarországon és az Eurotransplantban. DAN - Debreceni Aneszteziológiai Napok, Debreceni Egyetem Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika Oktatóterme

2014. november 20. Inotai D., Benkő S., Boros Major A., Illés Zs., Rajczy K., Mihály S., Szilvási A.: Az Eurotransplant tagság első évének értékelése: a HLA mismatch és hideg ischaemiás idő változása a cadaver veseátültetések vonatkozásában. MTT (Magyar Transzplantációs Társaság) XVI. Kongresszusa. Zalakaros

2015. április 26. Mihály S.: Életmentő szervadományozás a legújabb Eurotransplant tagállamban. Transzplantációs Fórum. Miskolc

2015. május 9. Mihály S.: Szervdonációs programok Magyarországon és az Eurotransplantban. Túl az évi ötvenen- Szívátültetés Magyarországon 2014 Tudományos Szimpózium. Balatonfüred

2015. május 14. Mihály S.: Az Eurotransplant Bizottságaiban résztvevő magyar képviselők beszámolói (ISWG). MTT Tavaszi Transzplantációs Találkozó. Visegrád

2015. május 30. Mihály S.: Szervdonációs aktivitás 2014-ben Magyarországon és Európában. Magyar Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Társaság 43. Kongresszusa. Transzplantált betegek perioperativ és intenzív kezelése szekció. Siófok

2015. október 15. Mihály S.: Szervdonációk és agyhalál törvényi háttere, Eurotransplant. Multiorgan Donációs Sebészeti Kurzus, Debreceni Egyetem, Sebészeti Intézet.

2015. október 15. Mihály S.: Szervkivételi riadók szervezése Magyaroroszágon és az Eurotransplantban. Debreceni Aneszteziológiai Napok. Agyhalál-diagnosztika és donorellátás szekció, Debreceni Egyetem, Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika 

2016. május 19-21. Mihály S.: A hazai donorhelyzet az Eurotransplant csatlakozása óta. Agyhalál és Donorellátás Tanfolyam szekció. MAITT Magyar Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Társaság Továbbképző Napok és Nemzeti Kongresszus – ANESZTEXPO 2016. Siófok

2016. október 13-15. Mihály S.: Szervkivételi riadók szervezése Magyarországon és az Eurotransplantban. Agyhalál-diagnosztika és donorellátás szekció. DAN Debreceni Aneszteziológiai Napok

2017. január 26. D. Avsec, A. Barreiros, B. Berbee, L. Colenbie, S. Mihaly: Various vigilance systems in the Eurotransplant countries. Winter meeting, Alpbach

2017. április 28. Mihály S.: Szervdonációs aktivitás Magyarországon és az Eurotransplantban 2016-ban. Magyar Kórházszövetség XXIX. Kongresszusa. Siófok

2017. június 22. Mihály S.: Szervdonációs programok Magyarországon és Eurtransplantban. Transzfúzió felelős tanfolyam. Semmelweis Egyetem - Országos Vérellátó Szolgálat Központ

2017. október 5. S. Mihaly: Hungary- years of successful cooperation. Eurotransplant Jubilee Congress. Noordwijk, Hollandia

2017. november 23. Dr. Mihály S.: A DCD (donation after circulatory death) Európában. A Magyar Transzplantációs Társaság XIX. Kongresszusa. Szeged

2017. október 12. Mihály S.: Szervkivételi riadók szervezése Magyarországon és az Eurotransplantban. 15. Debreceni Aneszteziológiai Napok. Debrecen

2018. április 25. Dr. Mihály S.: A szervdonációs aktivitás Magyarországon és az Eurotransplantban 2017-ben. Magyar Kórházszövetség XXX. Kongresszusa. Eger

2017. november 23. Dr. Mihály S., Mező A., Deme O., Szilvási A.: Az Eurotransplant teljes jogú tagság első 3 éves eredményei. A Magyar Transzplantációs Társaság XIX. Kongresszusa. Szeged

2017. november 23. Mező A., Dr. Mihály S.: Gyermekdonációs aktivitás Magyarországon 2007-2016. A Magyar Transzplantációs Társaság XIX. Kongresszusa. Szeged

2018. május 8. Dr. Mihály S.: Az Eurotransplant Bizottságaiban résztvevő magyar képviselők beszámolói (ISWG). MTT Tavaszi Transzplantációs Találkozó. Visegrád

2018. június 18. Dr. Mihály S.: Organ Donation Programmes in Hungary within the Eurotransplant area. WCNA2018 Budapest. 13. Aneszteziológus Szakápolói Világkongresszus. Budapest

2018. október 5. Dr. S. Mihaly: Organ vigilance in the daily practice. Transplant Coordinators Meeting. 2018 Eurotransplant Annual Meeting. Leiden, Hollandia

2018. október 11. Dr. Mihály S.: Szervkivételi riadók szervezése Magyarországon és Eurotransplantban. 16. Debreceni Aneszteziológiai Napok. Debrecen

2018. október 26. Mihály S.: Szerdonációs és transzplantációs programok Magyarországon és Európában. Magyar Nephrologiai Társaság XXXV. Nagygyűlése. Eger

2018. október 17. S. Mihaly: Legislative Aspect of Donation and Transplantation Across Europe-Overview. 1st Preparatory Course of UEMS CETC. Antalya, Törökország

2018. november 21. Dr. Mihály S.: Eurotransplant, the Hungarian experience. Magyar Transzplantációs Társaság XX. Kongresszusa. Debrecen

2019. január 19. Dr. S. Mihály: Organ and tissue donationin the EU. Eudonorgan Social Awareness Event. Budapest

2019. január 19. Dr. S. Mihály: Obstacles for organ donation and public awareness. Eudonorgan Social Awareness Event. Budapest Oktatás

 • 2012. január 13. Mihály S.  A szervkivételi riadók szervezése Magyarországon és az Eurotransplant területén. Szervdonációs tanfolyam, Pécs.
 • 2012 március 13. Mihály S.  A szervkivételi riadók szervezése Magyarországon és az Eurotransplant területén. Szervdonációs tanfolyam, Budapest.Cikkek

2012-07-10