2013-as szervdonációs és transzplantációs aktivitás Magyarországon, valamint 6 hónap az Eurotransplant kötelékében | Országos Vérellátó Szolgálat

Jelenlegi hely

 1. Címlap

2013-as szervdonációs és transzplantációs aktivitás Magyarországon, valamint 6 hónap az Eurotransplant kötelékében

Összefoglalás:

 • Magyarországon emelkedett az elhunytból történő szervdonációk száma 2013-ban 8,4%-al a megelőző évhez képest az OVSz kórházi koordinátori hálózatának köszönhetően.
 • Magyarországon emelkedett a szervátültetések száma a donorszám növekedés miatt.
 • A Magyarországon végzett átültetések minősége javul a pontosabb szervelosztási rendszer miatt, ugyanis adott recipiensnek megfelelőbb szerveket lehet transzplantálni a nemzetközi együttműködés miatt nagyobb donorszám és nagyobb recipiensszám miatt.

Szervadományozás Magyarországon 2013-ban

Hazánkban elhunytból (dobogó szívű agyhalottból) és bizonyos szervek esetében élődonorból történhet és történik transzplantációs célú szervkivétel.

Elhunytból történő szervadományozás 2013-ban

48 kórházból érkezett 240 potenciális donorról jelentés az OVSz, Szervkoordinációs Iroda donorjelentő zöldszámára. Ezen esetek közül végül 155 megvalósult donáció történt 43 kórházban. Az elhunyt donorból történő szervadományozás 8,4%-al emelkedett a megelőző, 2012. év adataihoz képest. Az utilizált donorok (azon esetek, amikor az eltávolított szervek közül legalább egy beültetésre kerül) száma 153 volt, amely 14,18% több mint a megelőző évben regisztrált 134 eset. 155 donorból 470 szerv került eltávolításra, vagyis egy donorból átlagosan 3,03 szervet távolítottak el. Ez az arány a megelőző évben 2,76 szerv/donor volt, amely jelentős előrelépés a rendelkezésre álló donorszervek hatékony felhasználásának területén.

2013-ban a legtöbb donort adó kórházak:

 1. Országos Klinikai Idegtudományi Intézet: 13 donáció,
 2. Fővárosi Önkormányzat, Péterfy Sándor utcai Kórház Baleseti Központ: 11 donáció,
 3. Debreceni Egyetem, Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet, Idegsebészeti Intenzív osztály: 9 donáció.

Amennyiben a megyei donációs aktivitást egymillió lakosra számítjuk, össze tudjuk hasonlítani a különböző népességű területek aktivitását és akár nemzetközi összehasonlítás is végezhető. Ki kell emelni Hajdú-Bihar Megye aktivitását, ahol 33,15 donor jut egy millió lakosra. Ehhez hozzájárultak az egyetemi klinikák mellett a Kenézy Kórház jelentései is. Ez a megyei példa bizonyítja, hogy Magyarországon is lehetséges a világelső spanyolországi donorszám elérése.

Az agyhalálhoz vezető diagnózisok hátterében agyi érkatasztófa áll az esetek 64%-ában, és 26%-os arányt képvisel a koponya trauma, illetve másodlagos agykárosodás 10%-os gyakorisággal fordult elő.

Élődonoros szervadományozás 2013-ban Magyarországon

Minden veseátültetést végző egyetemi központban elérhető az élődonoros veseátültetés. Budapest (31), Debrecen (3), Pécs (3) és Szeged (3) összesen 40 élődonoros veseátültetést végzett.
Az élődonorok aránya 20,51% az összes magyar szervdonor között.

Szervátültetések Magyarországon 2013-ban

355 szervátültetés történt elhunyt donorból származó szerv beültetésével, amelyet további 40 élődonoros veseátültetéssel kell kiegészíteni, vagyis összesen 395 szervtranszplantációt végeztek tavaly.
Az elhunyt donorszervek átültetéseinek száma 17,65%-al javult, míg 9,87%-al emelkedett a transzplantációk száma a megelőző évhez képest, ha együtt értékeljük az elhunyt és élődonorból történő átültetések számait.
A négy centrum agyhalottból 251, élődonorból 40 vesét ültetett be. 45 májátültetés és 45 szívátültetés történt, míg 14 kombinált vese- és hasnyálmirigy transzplantációt végeztek.
Tüdőátültetés nincs Magyarországon, de a magyar betegek részére elérhető ez az átültetési típus a bécsi egyetemi klinikán. 10 magyar recipiens kapott új tüdőt Bécsben az év során.

Nemzetközi szervcsere az Eurotransplant együttműködés keretei között

2013-ban 36 vese, 18 szív, 6 máj, tehát összesen 60, Eurotransplantból érkezett donorszerv átültetése történt meg Magyarországon. Az együttműködés keretei között akut betegek, érzékenyített immunrendszerű vesebetegek, gyermek recipiensek kaptak szervet, akik meghaltak volna, vagy lényegesen hosszabb várakozás után kaptak volna szervet Eurotransplant szervcsere nélkül. A többi esetben vesét kapó recipiensek jobb immunológiai egyezésű vesét kaptak, amelynek következtében életkilátásaik javultak, vagyis az Eurotransplant szervelosztási rendszere által nem vesznek el donorszervek és javul az elvégzett átültetések minősége.

Szervtranszplantációs várólisták Magyarországon

2013 utolsó napján a kiválasztható betegek száma:
784 beteg vesetranszplantációs várólistán,
124 beteg májtranszplantációs várólistán,
40 beteg szívtranszplantációs várólistán,
9 beteg kombinált vese- és hasnyálmirigy várólistán.

Háttér-információk a szervdonációról

Agyhalál

Az orvosok és az egészségügyi dolgozók elkötelezettek, hogy mindent megtegyenek a rájuk bízott beteg életének megmentése érdekében. Transzplantációs célú szervkivétel csak akkor történhet, ha egy háromtagú szakorvosi bizottság megállapította az agyhalál tényét, miután minden életmentő törekvés eredménytelen volt. A szervkivételek többsége Magyarországon is dobogó szívű agyhalottból történik, de vese vonatkozásában elérhető az élődonoros szervadományozás is.
Az agyhalál az agy működésének visszafordíthatatlan és teljes hiánya, amely agyi károsodás miatt következik be. Az elváltozás következtében sérül az agytörzs, amelynek működése elengedhetetlenül fontos az élet fenntartásához. Az orvostudomány ezt hívja agytörzsi halálnak. Az agyhalál egyenlő az egyén halálával. Az agyhalál megállapításának kötelező lépéseit Magyarországon jogszabály határozza meg. Amikor az agyhalál megállapító jegyzőkönyv aláírásra kerül, a dobogó szívű agyhalott még lélegeztetőgépre van kapcsolva, illetve a mesterségesen fenntartott szívműködés még oxigéndús vért szállít a szervekhez. Ez az átmeneti periódus biztosít lehetőséget az életmentő szervátültetésekhez szükséges szervek eltávolítására.

A feltételezett beleegyezés elvéről

A feltételezett beleegyezés elve alapján fogalmazták meg a jelenleg is hatályos egészségügyi törvényt és a végrehajtás érdekében a 18/1998. (XII. 27.) EüM rendeletet. A betegjogok között felsorolt önrendelkezési jog gyakorlásának keretei között mindenkinek lehetősége van még életében, írásban megtiltani azt, hogy halála esetén szervet távolítsanak el holttestéből transzplantációs céllal. Ha valaki életében nem tiltakozott az ellen, hogy halála esetén holttestéből szervet távolítsanak el transzplantációs céllal, akkor az megtehető.
Nagykorú potenciális szervdonor esetén a kezelőorvos feladata a tiltakozó nyilatkozat keresése a hivatalos tiltakozó regiszterben (Országos Transzplantációs Nyilvántartás) és az elhunyt személyes iratai között. Amennyiben nincs tiltakozó nyilatkozat, a hozzátartozót erről, illetve az eltávolított szervekről tájékoztatni kell. Ezzel ellentétben, ha a donor kiskorú, csak a törvényes képviselő írásos hozzájárulásával kezdhető meg a szerv-, szövet eltávolítás.

Szervdonációs programok Magyarországon

Elhunytból történő szervdonáció minden olyan magyar kórházban lehetséges, ahol intenzív osztály és általános hasi sebészet rendelkezésre áll. 2013-ban 48 kórházból érkezett donorjelentés.
A szervkivételek koordinációját Magyarországon az Országos Vérellátó Szolgálat, Szervkoordinációs Iroda végzi. A fekvőbeteg ellátó intézmények az Iroda donorjelentő zöldszámán adnak értesítést minden potenciális szervdonorról, ha megtörtént az agyhalál jeleinek észlelése. Az agyhalál megállapítása után a Szervkoordinációs Iroda felveszi a kapcsolatot az Eurotransplant leideni központi ügyeletével és a Nemzeti Szervdonációs Regiszterből kiküldésre kerülnek a szervek felajánlásához és allokációjához szükséges adatok. A szervek nemzetközi elosztása után a koordinátor szervezet megszervezi a szervkivételt, gondoskodik az orvoscsoportok szállításáról a donorkórházba, majd vissza, illetve adatokat közvetít afolyamat során. Egyre több esetben fordul elő olyan szervkivétel, ahol külföldről érkező orvoscsoport is részt vesz egy-egy donorszerv eltávolításában, mint ahogy magyar orvoscsoportok is utazhatnak Eurotransplant tagállamba szervkivételre. A megnövekedett távolságok és a nemzetközi szervcsere miatt egyre fontosabb a központi koordináció, illetve a donoradatok, szervek és recipiensek nyomonkövetése.
A Szervkoordinációs Iroda háromszintű koordinátori hálózatot működtet a minden feladatra és helyszínre kiterjedő szervezés lebonyolítása érdekében. A budapesti központ irodájában dolgozó országos koordinátorok feladata a központi szervezés a magyar donorkórház, az Eurotransplant és a kivételt-beültetést végző magyar és külföldi központok között. A transzplantációs központokban, a második szervezési szinten klinikai centrum koordinátorok dolgoznak, akiknek feladata a szervkivételek és beültetések helyi szervezése. 2013-tól egyre több kórházban dolgozik kórházi koordinátor, aki a potenciális donor melletti szervezési feladatok ellátásáért felelős.
A szervdonáció ajándék a várólistákon várakozó betegek számára. Magyarországon is százakat sikerül megmenteni évente szervátültetéssel. Elhunytakból veséket, májat, szívet, hasnyálmirigyet és tüdőt lehet eltávolítani szervátültetési céllal.

A szervátültetés életet ment!

A szív-, tüdő- és májátültetés életmentő beavatkozás, míg a vese-, illetve a kombinált vese- és hasnyálmirigy átültetés életminőség javító beavatkozás. A transzplantáció után hosszabb és jobb minőségű életet élnek a szervátültetettek, mint bármely más kezelés által.
Az elmúlt 50 évben a szervátültetés világszerte elterjedt orvosi beavatkozássá vált, amely a várólistára kerülő betegek számára érdemben növelte a túlélési esélyeket. A szervátültetés a leginkább költség-hatékony vesepótló eljárás az összes elérhető alternatíva között a végstádiumú veseelégtelenségben szenvedő betegek számára, illetve a máj, a szív és a tüdő végstádiumú betegségeiben az egyetlen elérhető terápia.

Szervtranszplantációs központok és programok Magyarországon

A továbbiakban felsorolt beavatkozások kizárólag transzplantációs várólista alapján nyújtható egészségügyi ellátások körébe tartoznak.

Veseátültetés:

 • Budapest, SE, ÁOK, Transzplantációs és Sebészeti Klinika (1973 óta),
 • Debrecen, DEOEC, ÁOK, Sebészeti Intézet (1991 óta),
 • Pécs, PTE, ÁOK, Sebészeti Klinika (1993 óta),
 • Szeged, SZTE, ÁOK, Sebészeti Klinika (1979 óta).

A fent említett centrumok mindegyike végez veseátültetést, tehát 2003-ig ez az egyetlen nem országos centrumban végzett szervátültetés, melynek területi illetékességét mind a donorok, mind a recipiensek vonatkozásában szakminisztériumi rendelet alapján a központok határozták meg.
Magyarországon az első szervátültetés 1962. december 21-én történt. Akkor Németh András végezte a veseátültetést élődonorból (a donorműtétet Petri Gábor végezte) a szegedi egyetem Sebészeti Klinikáján. A transzplantáció műtéttechnikailag sikeres volt, a beteg 79 napot élt a műtét után. Ez volt a világon a 38. emberi veseátültetés, és a Rajnától keletre az első.

Szívátültetés:

 • Budapest, SE, ÁOK, Ér- és Szívsebészeti Klinika (1992 óta),
 • Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet (gyermekszív átültetés 2007 óta)

Az első hazai szívátültetést 1992. január 3-án végezte Szabó Zoltán, a recipiens azóta is jól van.

Májátültetés:

 • Budapest, SE, ÁOK, Transzplantációs és Sebészeti Klinika (1995 óta)

Magyarország első emberi májátültetését Szécsény Andor és munkacsoportja végezte a SOTE I. sz. Sebészeti Klinikáján 1983-ban, amelyet további négy, illetve 1987-ben Szegeden egy további műtét követett, míg végül 1995-ben elindult a budapesti májtranszplantációs program.

Kombinált vese- és hasnyálmirigy-átültetés:

 • Pécs, PTE, ÁOK, Sebészeti Klinika (1998 óta),
 • Budapest, SE, ÁOK, Transzplantációs és Sebészeti Klinika (2004 óta)

Az első kombinált vese- és hasnyálmirigy-átültetést a pécsi egyetem Sebészeti Klinikáján Kalmár Nagy Károly végezte 1998-ban.

Tüdőátültetés:

 • Magyarországon jelenleg nincs tüdőtranszplantáció, de a betegek hozzáférnek az ellátáshoz a Bécsi Egyetem, Sebészeti Klinika, Szív- és Mellkassebészeti Osztályán (Allgemeines Krankenhaus) egy kétoldalú együttműködés keretei között.
2014-03-13