Jelenlegi hely

 1. Címlap
 2. » Szervdonáció

Jogszabályok

Az Országos Vérellátó Szolgálat szervdonációval és szervátültetéssel kapcsolatos, jogszabályban megfogalmazott feladatai

A Szervkoordinációs Iroda munkájával kapcsolatos jogszabályok hatályos kiadását az alábbi linkgyűjteményben az adott jogszabály nevére kattintva érheti el:

323/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az Országos Vérellátó Szolgálatról (A Szervkoordinációs Irodára vonatkozó részek a 5. §-ban találhatók)

1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről:

II. Fejezet: A betegek jogai és kötelezettségei

 • Az önrendelkezéshez való jog (A szervdonációra és transzplantációra vonatkozó részek a 15. és 19. §-ban találhatók)

 • Az egészségügyi dokumentáció megismerésének joga (24. §)

IV. Fejezet:Az egészségügyi ellátások rendszere

 • Mentés (94. §)

V. Fejezet: Az egészségügyi szolgáltatások szakmai követelményei, Személyi feltételrendszer (110. §)

VI. Fejezet: Az egészségügyi dolgozók jogai és kötelezettségei

 • Tájékoztatási kötelezettség (134. és 138. §)

VII. Fejezet: Az állam felelőssége a lakosság egészségi állapotáért, Az egészségügy szervezése és irányítása

 • Az állam felelőssége a lakosság egészségi állapotáért (141. §)

IX. Fejezet: Az emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárások általános feltételei (166. §, 168. §)

XI. Fejezet: Szerv- és szövetátültetés (202. és 203. §)

 • Szerv, szövet eltávolítása élő személy testéből (204. §, 205. §, 206. §, 207. §, 208. §, 209. § és 210. §)

 • Szerv, szövet eltávolítása halottból (211. §, 212. §, 213. § és 214. §)

 • Szerv és szövet beültetése (215. §)

XII. Fejezet: A halottakkal kapcsolatos rendelkezések (216. §)

XVII. Fejezet: Nemzetközi rendelkezések (243. §)

18/1998. (XII. 27.) EüM rendelet az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a szerv- és szövetátültetésre, valamint -tárolásra és egyes kórszövettani vizsgálatokra vonatkozó rendelkezései végrehajtásáról

 • Szerv, szövet eltávolítása élő személyből (1. §, 2. §, 3. §, 4. § és 5. §)

 • Szerv, szövet eltávolítása halottból (6. §, 7. § és 8. §)

 • Tiltakozó nyilatkozat megtétele (9. §, 10. § és 11. §)

 • Egészségügyi dokumentáció (12. §)

 • Intézményi feltételek (13. §, 14. § és 15. §)

 • Szövetek és sejtek tárolására vonatkozó rendelkezések (16. §)

 • Az emberi szövetek és sejtek gyûjtésére vonatkozó követelmények (16/A. §)

 • A szervkivételre vonatkozó minőségi és biztonsági követelmények (16/B. §, 16/C. § 16/E. § és 16/F. §)

 • A Nemzeti Szervdonációs és Transzplantációs Utánkövetési Regiszter működtetése (16/D. § (3) )
 • Az átültetésre szánt emberi szerveknek az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes valamely tagállamok közötti cseréjére vonatkozó általános eljárási szabályok (16/H. § és 16/I. §)

 • A szervek nyomonkövethetőségét biztosító adatok (16/J. § és 16/K. §)

 • Kórszövettani vizsgálat (17. §)

 • Felelős személy (17/A. §)

 • Súlyos káros események és súlyos szövődmények bejelentése (17/B. §, 17/C. §, 17/D. §, 17/E. §, 17/F. § és 17/G. §)

 • Átmeneti és záró rendelkezések (18. §)

 • 1. számú melléklet a 18/1998. (XII. 27.) EüM rendelethez: Kérelem a kórházi etikai bizottsághoz

 • 2. számú melléklet a 18/1998. (XII. 27.) EüM rendelethez : Az agyhalál megállapítása

 • 3. számú melléklet a 18/1998. (XII. 27.) EüM rendelethez: Jegyzőkönyv az agyhalál megállapításáról

 • 4. számú melléklet a 18/1998. (XII. 27.) EüM rendelethez

a) Hozzájáruló nyilatkozat személyes adatok kezeléséhez és az OTNY-be történő nyilvántartásba vételéhez (szerv-, szövetátültetéssel kapcsolatosan)

b) Tiltakozó nyilatkozat visszavonása (szerv-, szövetátültetéssel kapcsolatosan)

c) Adatlap a kijelölt egészségügyi dolgozóról

 • 5. számú melléklet a 18/1998. (XII. 27.) EüM rendelethez

1) Az adott szerv tekintetében szerv beültetésére, valamint élő személyből történő szervkivételre jogosított egészségügyi szolgáltatók

2) Az adott szerv tekintetében halott személyből történő szervkivételre jogosított egészségügyi szolgáltatók

 • 6. számú melléklet a 18/1998. (XII. 27.) EüM rendelethez

A) Szövetbeültetésre jogosult egészségügyi szolgáltatók

B) Élő személyből átültetés céljából történő szövetkivételre jogosult egészségügyi szolgáltatók

 • 7. számú melléklet a 18/1998. (XII. 27.) EüM rendelethez: A szövetek (sejtek) donoraira vonatkozó kiválasztási kritériumok (a reproduktív sejtek donorai kivételével)

 • 8. számú melléklet a 18/1998. (XII. 27.) EüM rendelethez: A szövet-, sejtdonorok esetében elvégzendõ laboratóriumi vizsgálatok (a reproduktív sejtek donorai kivételével)

 • 9. számú melléklet a 18/1998. (XII. 27.) EüM rendelethez: A szövetek (sejtek) donációs és gyûjtési eljárásai

 • 9/a. számú melléklet a 18/1998. (XII. 27.) EüM rendelethez: A szervadományozás folyamata

 • 10. számú melléklet a 18/1998. (XII. 27.) EüM rendelethez

I. Súlyos szövődmények bejelentése

II. Súlyos káros események bejelentése

 • 11. számú melléklet a 18/1998. (XII. 27.) EüM rendelethez: Az éves jelentéshez alkalmazandó formanyomtatványok

 • 12. számú melléklet a 18/1998. (XII. 27.) EüM rendelethez: A szövetbank éves jelentése

 • 13. számú melléklet a 18/1998. (XII. 27.) EüM rendelethez

287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól

(A Szervkoordinációs Irodára vonatkozó részek a 3. §, 4. §, 5. §, 6. §, 7. §, 8. §, 9. § és 10. §-ban találhatók meg)

3. számú melléklet a 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A, A Regionális Vesetranszplantációs Bizottságok működésének központjai

B, A Regionális Vese- és Hasnyálmirigy-transzplantációs Bizottságok működésének központjai

45/2006. (XII. 27.) EüM rendelet a várólista-sorrend kialakításának és az eltérés lehetőségének egészségügyi szakmai feltételeiről

46/2006. (XII. 27.) EüM rendelet a várólista adatainak honlapon történő közzétételére vonatkozó szabályairól

2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről:

 • Emberi test tiltott felhasználása (175. §)

 • Egészségügyi önrendelkezési jog megsértése (218. §)

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól (33/A. §)

 • 33/A. §
 • Egyéb ellátások (46. §, 47. §)

 • 32. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez: A szervátültetést végzõ orvos vagy munkacsoport, szerv, vérminta szállítási tevékenység teljesítményjelentés adattartama

217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról (21. §)

1997. évi LXXXIII. törvény a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól (28. §)

340/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet a külföldön történő gyógykezelések részletes szabályairól (18. és 19. §)

 • 8. melléklet a 340/2013. (IX. 25.) Korm. rendelethez

9/1993. (IV. 2.) NM rendelet az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről

 • 8. számú melléklet a 9/1993. (IV. 2.) NM rendelethez Nagy értékű, országosan nem elterjedt műtéti eljárások, beavatkozások díjtételei

18/1998. (VI. 3.) NM rendelet a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről (24. §)

18/2002. (XII. 28.) ESzCsM rendelet a szerzett immunhiányos tünetcsoport kialakulását okozó fertőzés terjedésének megelőzése érdekében szükséges intézkedésekről és a szűrővizsgálatok elvégzésének rendjéről (3. §)

2. melléklet a 18/2002. (XII. 28.) ESzCsM rendelethez: A HIV-vel való fertőzöttség megállapítása céljából térítésmentes szűrővizsgálat végzésére jogosult laboratóriumok

5/2006. (II.7.) EüM rendelet a mentésről (3. és 3/A. §)

33/2013. (V.10.) EMMI rendelet az egészségügyi szolgáltatók hatósági szakfelügyeletéről, szakmai minőségértékeléséről és a minőségügyi vezetőkről

27/2015. (II. 25.) Korm. rendelet az Állami Egészségügyi Ellátó Központról (5/A. § és 5/B. §)

 • 1. melléklet a 27/2015. (II. 25.) Korm. rendelethez: Adatlap Eurotransplant megállapodás keretében végzett egészségügyi tevékenységrõl

43/2003. (VII. 29.) ESzCsM rendelet a gyógyintézetek működési rendjéről, illetve szakmai vezető testületéről (12. §)

1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről

 • Fejezet: Általános és értelmező rendelkezések

 • II. Fejezet: Az adatkezelés célja (4. §)

 • Statisztikai célú adatkezelés (20. §)

 • Adattovábbítás az egészségügyi ellátóhálózaton kívüli szerv megkeresésére (23. §)

 • III. Fejezet (33. §)

 

 


Mentés

Mentés

2018-03-12